Object structure
Title:

Badania nad makrofauną rzeki Warty w obrębie miasta Poznania ; An investigation on the macrofauna of the River Warta within the city of Poznań

Creator:

Biesiadka, Eugeniusz ; Kasprzak, Krzysztof

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 120-122

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Biesiadka E. 1969. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) okolic Międzychodu i Sierakowa — Die Wasserwanzen (Heteroptera) der Umgegend von Międzychód und Sieraków. Pol. Pismo Entomol., 39, 385—400.
Biesiadka E. 1972. Wodopójki (Hydracarina) Wielkopolskiego Parku Narodowego — Hγdracarina of the National Park of Great Poland. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar., 5, 3, 99—197.
Binkhurst R. O. 1965. Observations on the Recovery of a British River from Gross Organic Pollution. Hydrobiol., 25, 9—51.
Jankowski A. 1974. Wstępna prognoza rozwoju planktonu w projektowanym zbiorniku wodnym w rejonie Bolechowa. Inst. Kształt. Środowiska, Oddz. w Poznaniu, Zakł. Użytk. i Ochr. Wód Powierzchn. (maszynopis — typescript).
Jankowski A., Lubner H. 1975. Rozpoznanie i ocena stanu zagrożenia rzeki Warty jako źródła wody dla miasta Gorzowa Wlkp. Inst. Kształt. Środowiska, Oddz. w Poznaniu, Zakł. Użytk. i Ochr. Wód Powierzchn. (maszynopis — typescript).
Jaskowska J. 1958—1961. Chruściki (Trichoptera) środkowej Wielkopolski — Ručejniki (Trichoptera) w central'noj časti Velikoj Polši — Caddis flies (Trichoptera) of the central Wielkopolska. Fragm. Faun., 1961, 8, 659—711.
Kasprzak K. 1970. O kilku rzadkich w Polsce gatunkach skąposzczetów (Oligochaeta) z okolic Poznania i Ziemi Lubuskiej — On some rare species of Oligochaeta in Poland from the region Poznań and Ziemia Lubuska. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Biol., 23, 235—237.
Kasprzak K. 1971. Materiały do znajomości skąposzczetów (Oligochaeta) miasta Poznania — Contribution to the knowledge of Oligochaeta of Poznań. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Biol., 24, 225—229.
Kasprzak K. 1976. Materiały do fauny skąposzczetów (Oligochaeta) Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy — potok Prądnik-Białucha — Materials to the fauna of Oligocheta of the Ojców National Park and its vicinity — the Prądnik-Białucha stream. Acta Hydrobiol., 18, 277—289.
Kasprzak K., Szczęsny B. 1976. Oligochaetes (Oligochaeta) of the River Raba. Acta Hydrobiol., 18, 75-87.
Keffermüller Μ. 1960. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski — Investigations on the fauna of Ephemeroptera in Great Poland. Prace Kom. Mat.- -Przyr. PTPN, 19, 413—467.
Micherdziński Μ. 1959. Kiełże rodzaju Gammarus Fabricius (Amphipoda) w wodach Polski — Bokoplavy roda Gammarus Fabricius (Amphipoda) v vodach Polši — Die Gammarusarten (Amphipoda) Polens. Acta Zool. Cracov., 4, 527—637.
Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego — Larvae of dragonflies (Odonata) in the Great Poland National Park. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar., 4, 55—93.
Mikulski Z. 1965. Zarys hydrografii Polski. Warszawa, PWN.
Parele E. A. 1974. Oligochaetofauna ustevogo rajona reki Daugava v uslovijach zagrjaznenija (w — in G. J. Andrusajtis (red.), Faktory samoočiščenija ustevogo rajona reki Daugava). Riga, Zinatne, 106—121.
Pawłowski L. K. 1968. Pijawki (Hirudinea). Katalog Fauny Pol., 11, 3.
Sandner H. 1951. Badania nad fauną pijawek — Issledovanija fauny pijavok — Recherches sur la faune des sangsues. Łódź. Tow. Nauk. 16, Acta Zool. Oecol. Univ. Lodz., 4.
Serafińska J. 1958—1961. Materiały do fauny pijawek (Hirudinea) Polski — Materialy k poznaniju fauny pijavok (Hirudinea) Polši — Contributions to the Polish fauna of leeches (Hirudinea). Fragm. Faun., 1958, 8, 17—64.
Smoleńska E. 1963. Larwy ochotkowatych (Tendipedidae) wód Wielkopolski — The larvae of Tendipedidae of Great Poland. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, 26, 3—60.
Szczęsny B. 1974. Wpływ ścieków z miasta Krynicy na zbiorowiska bezkręgowych dna potoku Kryniczanka — The effect of sewage from the town of Krynica on the benthic invertebrate communities of the Kryniczanka stream. Acta Hydrobiol., 16, 1—29.
Wróbel J. 1965. Turbellaria, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, and Amphipoda of the River Dunajec (w — in: E. Dratnal, B. Szczęsny (ed.), Limnological investigations of the Tatra Mts, and Dunajec River Basin. Benthic fauna of the Dunajec River. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 173—177.
Wróblewski A. 1958. Krajowe gatunki z rodzaju Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae) — Pol'skie vidy roda Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae) — The Polish species of the genus Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Ann. Zool., 17, 248—381.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 19

Issue:

2

Start page:

109

End page:

122

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: