Object structure
Title:

Miętus (Lota lota L.) ze zbiornika Goczałkowickiego ; Die Aalraupe (Lota lota L.) aus dem Staubecken von Goczałkowice

Creator:

Skóra, Stanisław

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1965

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 391-392

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

burbot ; Lota lota

References:

Balon E. 1962. O vyskýte reofilov Nemachilus barbatulus (Linnaeus 1758), Cobitis aurata balcanica infrasubspecies bulgarica Drensky, 1928, Lota lota lota (Linnaeus, 1758) a Cottus gobio Linnaeus, 1758 v ramene a v inundačných jazierkach Dunaja pri Medvedove. Prace laboratoria rybarstva. Bratislava Vydav. SAV, 1, 55—62.
Bauch G. 1955. Die einheimischen Süsswasserfische. Radebeul-Berlin, Neumann. Vert.
Dyk V. 1956. Naše ryby. Praha, Českoslov. Zamĕd. Vĕd.
Gąsowska M. 1962. Klucze do oznaczania kręgowców Polski I. Krągłouste i ryby — Cyclostomi et Pisces. Warszawa-Kraków, PWN.
Heckel J., Kner R. 1858. Die Süsswasserfische der österreichische Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder. Leipzig, Engelmann.
Nikolskij G. V. 1950. Častnaja ichtiologia. Moskva, Gos. Izdat. Sov. Nauka.
Nitsche H., Hein W. 1932. Die Süsswasserfische Deutschlands. Berlin, Verlag des Deutschen Fischerei-Vereins.
Nowicki M. 1889. O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicyi, Kraków, W drukarni „Czasu” Fr. Kulczyńskiego i Sp.
Pliszka F. 1953. Dynamika stosunków pokarmowych ryb jeziora Harsz. Polskie Arch. Hydrobiol., 1 (14), 271—300.
Schindler O. 1953. Unsere Süsswasserfische. Kosmos. Gesellschaft der Naturfreunde. Stuttgart, Fraockh’sche Verlagshaodlung.
Siebold C. Th. E. 1863. Die Süsswasserfische von Mitteleuropa. Leipzig. Engelmann.
Skóra S. 1964. Charakterystyka lina (Tinca tinca L.) ze Zbiornika Goczałkowickiego. Acta Hydrobiol., 6, 97—118.
Skóra S. 1964. Charakterystyka płoci (Rutilus rutilus L.) ze Zbiornika Goczałkowickiego. Acta Hydrobiol., 6, 351-374.
Suskiewicz T. 1961. Okoń (Perca fluviatilis L.) w Zbiorniku Goczałkowickim. Acta Hydrobiol., 3, 241—259.
Staff F. 1950. Ryby słodkowodne Polski i krajów ościennych. Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski.
Vladykov V. 1929—1932. Poissons de la Russie Sous-Carpathique (Tchécoslovaquie). Mémoires de la Société Zool. de France, 29, 217—374.
Vostradovska M. 1963. K biologii mnika jednonvousého (Lota lota L.) v pipenské ŭdolni nádrzi. Prace VURH. Vodniany, 3, 53—78.
Wajdowicz Z. 1961. Zbiornik Goczałkowicki jako obiekt gospodarki rybackiej. III. Dalsze formowanie się stada ryto. Acta Hydrobiol., 3, 225—239.
Wajdowicz Z. 1965. Szczupak (Esox lucius L.) w Zbiorniku Goczałkowickim. Acta Hydrobiol., 7.
Wałecki A. 1863. Przegląd polskich nazwisk ryb krajowych. Wiadomości z nauk, Biblioteka Warszawska, IV.
Żarnecki S., Kołder W. 1956. Ichtiofauna Wisły Śląskiej. Biul., Zakład Biologii Stawów, PAN, 3, 19—45.
Żukov P. J. 1958. Ryby basseina Nemana. Min’sk, Izdat. Akademii Nauk BSSR.
Żukov P. J. I960. Opredelitel' ryb Beloruskoj SSR. Min’sk, Izdat. Akademii Nauk BSSR.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 7

Issue:

4

Start page:

383

End page:

392

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: