Object structure
Title:

Zooplankton drobnych stawków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach ; Zooplankton of small pools in the Valley of the Five Polish Lakes in the Tatra Mountains

Creator:

Woźniczka-Starzykowa, Krystyna

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 339

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Lityński A. 1914. Revision der Cladocerenfauna der Tatra-Seen. Bull, intern. Acad. Sc. Cracovie, Cl. Sc. math. et nat., Ser. B (1913), 565—623.
Lityński A. 1917. Jeziora tatrzańskie i zamieszkująca je fauna wioślarek. Spraw. Kom. Fizjogr. 51 (1916).
Longhans V. 1909. Planktonprobleme. Lotos, naturw. Zeitschr. 57.
Minkiewicz S. 1914. Przegląd fauny jezior tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizjogr. Ak. Um. 48 (1913), 114—137.
Minkiewicz S. 1917. Skorupiaki jezior tatrzańskich. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyr. Ak. Um., Ser III, 16, B (1916), 389—449.
Paryski A. 1951. Tatry Wysokie. Przewodnik Taternicki cz. IV. Warszawa. Sport i Turystyka.
Prószyńska M. 1963. The Problem of Differentiating Cladocera and Copepoda Fauna in Ponds and Small Water Bodies in the Light of Present Faunistic Literature. Polskie Arch. Hydrobiol. 11, 1, 77—96.
Prószyńska M. 1963. Cladocers and Copepods of Small Water Bodies of Tatra Mountains and Podhale Region. Some remarks on typology of pools. Pol. Arch. Hydrobiol., 11, 2, 157—167.
Rajwa A. Mapa Hydrograficzna. Arkusz Tatry Wysokie (rękopis).
Wierzejski A. 1881. O faunie jezior tatrzańskich. Pam. Tow. Tatrz. 1881, 6, 2, 99—110.
Wierzejski A. 1883. Zarys fauny stawów tatrzańskich. Pam. Tow. Tatrz. 1883, 8, 95—125.
Wierzejski A. 1887. O krajowych skorupiakach z rodziny Calanidae. Rozpr. i Spraw, z pos. Wydz. Mat.-Przyr. Ak. Um., 16, 232—241.
Woźniczka K. 1965. The Zooplankton of Valley of Five Polish Lakes in Tatra Mountains. Komitet Zagosp. Ziem Górskich. PAN, Kraków, 11, 19—31.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

3-4

Start page:

335

End page:

339

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: