Object structure
Title:

Zooplankton stawów na tle niektórych czynników chemicznych ; Zooplankton in ponds in relation to certain chemical factors

Creator:

Fereńska, Maria ; Lewkowicz, Stanisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 152-153

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Bombówna Μ. 1956. Sezonowe i dobowe zmiany pH, alkaliczności i tlenu rozpuszczonego w wodzie stawów rybnych. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 3, 111—130.
Bombówna Μ. 1957. Tworzenie się osadów dennych w stawach rybnych. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 4, 111—126.
Christ W., Kaeding J. 1954. Zur titrimetrischen Hartebestimmung mit dem Dinatriumsalz der Äthylendiamintetraessigsaure. Wasserwirtsch. Wassertechn. 4, 171.
Czapik A. 1957. Wpływ nawożenia na zooplankton stawów. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 5, 71—96.
Hillbricht-Ilkowska A. 1964. The influence of the fish population on the biocenosis of a pond, using Rotifera fauna as an illustration. Ekologia Polska, A, 12, 28, 453—503.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne metody badania wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, Państw. Zakł. Wyd. Lek.
Klimczyk Μ. 1958. Zooplankton tarlisk i przesadek. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 4, 127—144.
Klimczyk Μ. 1958. Zooplankton stawów koszonych pasowo. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 6, 69-79.
Klimczyk Μ. 1964. Plankton zwierzęcy i jego biomasa w stawach nawożonych. Acta Hydrobiol., 6, 3, 178—205.
Krzeczkowska Ł. 1961. Materiały do znajomości planktonu stawów rybnych. Acta Hydrobiol., 3, 2—3, 69—90.
Kulamowicz A. 1956. Badania nad wrotkami planktonowymi stawów rybnych w Żeronimie pod Łodzią. Łódzkie Tow. Nauk. Wydz. III, 42.
Kwiatkowska-Grabacka E. 1965. Mikrofauna dna stawów rybnych w Gołyszu. Acta Hydrobiol., 7, 4, 317—328.
Langhans V. 1936. Planktonorganismen als Indicatoren zur Beurteilung von Karpfenteichen. Zeitschr. für Fisch., 34, 385—399∙
Ljachnovič V. P. 1958. O biologičeskich pokazateljach ryboproduktivnosti prudov. Trudy Biologičeskoj Stancii na oz. Naroč, 197—208.
Ljachnovič V. P. 1964. Estestvennaja kormovaja baza ryb v prudovych chozjajstwach BSSR. Beloruskij Naucno Issledovatelskij Institut Rybnogo Chozjajstwa, Trudy, 5, 3—8.
Starmach K. 1955. Metody badania planktonu. Warszawa, PWRiL.
Starmach K. 1962. Nowe i rzadkie sinice w planktonie stawu rybnego — New and rare blue-green algae in the plankton of a fish pond. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 229—244.
Wróbel S. 1958. Próby wyjaśnienia zmian chemicznych zachodzących w dnie stawów pod wpływem corocznego zimowego osuszania. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 6, 97—108.
Wróbel S. 1960. Współzależność między dnem i wodą w stawach. Acta Hydrobiol., 2, 69—124.
Wróbel S. 1962. Wpływ nawożenia azotowo-fosforowego na skład chemiczny wody, produkcję pierwotną fitoplanktonu i przyrosty ryb w stawach. Acta Hydrobiol. 4, 2, 151—204.
Wróbel S. 1964. Stan badań nad wpływem nawożenia mineralnego na biocenozę stawów. Ekologia Polska, B, 19, 2, 77—89.
Wróbel S. 1965. Przyczyny i następstwa eutrofizacji stawów. Acta Hydrobiol., 7, 1, 27—52.
Vinberg G. G. 1960. Pervičnaja produkcija vodoemov. Minsk, Izd. Academii Nauk BSSR.
Vinberg G. G. Ljachnovič V. P., 1965. Udobrenije prudov. Moskwa, Izd. Piščevaja promyslennost'.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

Suppl. 1

Start page:

127

End page:

153

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: