Object structure
Title:

Skład zooplanktonu niektórych stawów w Gołyszu ; Zooplankton of some ponds at Gołysz

Creator:

Fereńska, Maria

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 165-166

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartoš E. 1959. Fauna ČSR. Virniči-Rotatoria. Praha, ČAV.
Bombówna Μ., Krzeczkowska Ł., Klimczyk Μ. 1962. Czynniki chemiczne, fito- i zooplankton stawów karpiowych rozmaicie nawożonych. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 345—384.
Czapik A. 1957. Wpływ nawożenia na zooplankton stawów. Biul., Zakł. Biol. Stawów, PAN, 5, 71—96.
Fereńska Μ. 1965. Zooplankton stawu rybnego „Księży” w Gołyszu, Acta Hydrobiol., 7, 1, 59—70.
Fereńska Μ., Lewkowicz S. 1966. Zooplankton stawów na tle niektórych czynników chemicznych. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Hajduk Z. 1957. Nowe dla fauny Śląska i rzadko obserwowane gatunki Cladocera. Przegl. Zool., 1 (3).
Hauer J. 1965. Zur Rotatorienfauna des Amazonasgebietes. Int. Revue Ges. Hydrobiol., 50, 3, 341—389.
Hillbricht-Ilkowska A. 1964. The influence of the fish population of the biocenosis of pond, using Rotifera fauna as an illustration. Ekologia Polska, A, 12, 28, 453—503.
Jerzmiańska A. 1956. Wioślarki stawów rybnych pradoliny Baryczy. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 7 (7).
Kiefer F. 1960. Ruderfuskrebse (Copepoda). Stuttgart. Kosmos.
Klimczyk Μ. 1964. Plankton zwierzęcy i jego biomasa w stawach nawożonych. Acta Hydrobiol., 6, 3, 187—205.
Klimowicz H. 1964. Rotifers of „astatic waters”. Part I. The littoral of Lake Kisajno. Pol. Arch. Hydrobiol., 12, 25, 2, 279—305.
Kulamowicz A. 1956. Badania nad wrotkami planktonowymi stawów rybnych w Żerominie pod Łodzią. Łódź. Tow. Nauk. Prace Wydz. III., 42, 1—47.
Manuilova E. F. 1964. Vetvistousye rački fauny SSSR. Moskva—Leningrad. Nauka.
Pawłowski L. 1958. Wrotki (Rotatoria) rzeki Grabi. Łódź. Tow. Nauk. Wydz. III, 50.
Prószyńska Μ. 1962. Cladocera and Copepoda of small water bodies. Pol. Arch. Hydrobiol., 10 (28), 379—422.
Prószyńska Μ. 1963. On the problem of differentiating Cladocera and Copepoda fauna in ponds and small water bodies in the light of present faunistic literature. Pol. Arch. Hydrobiol., 11, 1, 77—96.
Šramek-Hušek R. 1962. Fauna ČSSR. Lupenonozci-Branchiopoda. Praha, ČAV.
Starmach K. 1938. Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 73, 1—145.
Starmach K. 1962. Nowe i rzadkie sinice w planktonie stawu rybnego — New and rare blue-green algae in the plankton of a fish pond. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 229—244.
Straškraba Μ. 1960. Die Cladocere Ceriodaphnia pulchella f. pseudohamata Bowkiewicz in der Tschechoslovakei und ihre systematische stellung. Vestnik Českosl. Zool. Společnosti. Acta Soc. Zool. Bohemoslovenicae. 24, 1, 1—5.
Sudzuki Μ. 1964. New Systematical Approach to the Japanese Planktonic Rotatoria. Hydrobiol., 23, 1—2, 1—87.
Szklarczyk-Gazdowa C. 1965. Plankton wybranych stawów dorzecza Górnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem zielenic. Monogr. Bot., 19, 85—147.
Wiszniewski J. 1953. Fauna wrotków Polski i rejonów przyległych. Polskie Arch. Hydrobiol., 1 (14), 317—490.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

Suppl. 1

Start page:

155

End page:

166

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: