Object structure
Title:

Koza (Cobitis taenia L.) z rzeki Wschodniej ; Der Steinbeisser (Cobitis taenia L.) aus dem Wschodnia-Bach

Creator:

Skóra, Stanisław

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1966

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 434-435

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

spined loach ; Cobitis taenia

References:

Băcescu Μ. 1943. Deux poissons nouveaux pour la faune de la Roumanie: Cobitis caspia romanica n. ssp. Bull. Sect. Scient. Ac. Roum., 26, 4, 133—141.
Balon E. K. 1964. Spis i ekologiczna charakterystyka słodkowodnych krągłoustych i ryb Polski. Polskie Arch. Hydrobiol., 12(25), 2, 233—251.
Balon E. K., Holčik J. 1964. Kilka nowych dla Polski form krągłoustych i ryb z dorzecza Dunaju (Czarna Orava), Fragm. Faun., 11, 13, 189—206.
Bănărescu P. 1954. Nota complimentara asupra pestilor din jurul orasului Ti- misqara. Studii si Cerc. St. Cluj, 5, 1—2, 367—385.
Bănărescu P. 1960. Einige Fragen zur Herkunft und Verbreitung der Süsswasserfischfauna der europäisch-mediterranen Unterregion. Arch. Hydrobiol., 57, 1/2, 16—134.
Bănărescu P., Nalbant Th. 1957. Eidonomische und taxonomische Untersuchungen an Cobitis elongata Heckel u. Kner (Pisces, Cobitidae), Senck. Biol., 38, 5—6, 283—294.
Bauch G. 1955. Die einheimischen Süsswasserfische. Radebeul und Berlin, Neuman.
Berg L. S. 1949. Ryby presnych vod SSSR i sopredelnych stran. Čast 1, Moskva- Leningrad, Izdat. Akad. Nauk SSSR.
Buşniţă Th., Băcescu Μ. 1946. Cobitis bulgarica, un poisson nouveau pour la faune de la Roumanie. Nat. Biologicae, Bucuresti, 4, 125—134.
Drensky P. 1951. Ribite v Blgarija. Sofija. Blgarskaja Akad. Nauk.
Dyk V. 1956. Naše ryby. Praha. Českoslov. Akad. Zemed. Ved.
Gąsowska Μ. 1962. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. I. Krągłouste i ryby — Cyslostomi et Pisces. Warszawa-Kraków. PWN.
Heckel J., Kner R. 1858. Die Süsswasserfische der österreichische Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder. Leipzig, Engelmann.
Lencewicz S., Kondracki J. 1964. Geografia fizyczna Polski. Warszawa, PWN.
Misik V. 1958. K výskytu a biometrike plža horského balkánskeho (Cobitis aurata) (Filippi 1865) balcanica Karaman 1922 natio montana (?) (Vladykov 1925) z rieky Kysuce. Biológia, 13 (11), 810—832.
Nalbankt Th. 1956. Contributiuni la studiul fauneli ichtiologice a Dimbovitei inferioare. An. Inst, de Cerc. Pisc. 1, 4, 345—361.
Nitsche H., Hein W. 1932. Die Süsswasserfische Deutschlands. Berlin, Verlag des Deutschen Fischerei-Vereins.
Nowicki Μ. 1889. O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicyi. Kraków, W drukarni „Czasu” Fr. Kulczyńskiego i Sp.
Oliva O. 1960. A note on Spinous Loaches (Cobitis Linnaeus) (Osteichthyes, Cobitidae). Acta Univ. Carolinae, Biol., 1, 43—44.
Oliva O. 1960. Niektóre wiadomości dotyczące rozmieszczenia geograficznego i systematycznego stanowiska smoczkoustnych i ryb środkowoeuropejskich. Przegląd Zoolog., 4, 4, 272—284.
Oliva O. 1962. Występowanie kózki złotawej, Cobitis aurata (Filippi), w Polsce. Przegląd Zoolog., 4, 1, 50—51.
Oliva O., Balon E., Frank S. 1952. K systematice našich sykavicu, Cobitis L., Vestnik Českoslov. Spoi. Zoolog., 16, 271—297.
Rolik H. 1960. Cobitis aurata (Filippi 1865) — koza złotawa, nowy gatunek w zlewisku Morza Bałtyckiego. Fragm. Faun., 8, 26, 411—420.
Šapošnikova G. Ch. 1964. Biologija i raspredelenie ryb v rekach uralskogo tipa. Moskva, Izd. „Nauka”.
Schindler O. 1953. Unsere Süsswasserfische, Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde. Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung.
Skóra S. 1965. Die Aalraupe (Lota lota L.) aus dem Staubecken von Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 7, 383—392.
Smolian K. 1920. Merkbuch der Binnenfischerei. Berlin, Denter Nicolas.
Staff F. 1950. Ryby słodkowodne Polski i krajów ościennych. Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski.
Thienemann A. 1950. Verbreitungsgeschichte der Süsswassertierwelt Europas. Binnengewässer. 18, Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verl.
Vladykov V. 1931. Poissons de la Russie Sous-Carpathique (Tchécoslovaquie). Mémoires de la Société Zool. de France, 29, 217—374.
Wałecki A. 1864. Materiały do fauny ichtiologicznej Polski. 2. Systematyczny przegląd ryb krajowych. Warszawa, Drukarnia Gazety Polskiej.
Wróbel S. 1963. Badania chemiczne niektórych stawów województwa kieleckiego. Acta Hydrobiol., 5, 2—3, 215—288.
Žukov P. I. 1960. Opredelitel ryb belorusskoj SSR. Minsk, Izd. AN BSSR.
Žukov P. I. 1965. Ryby Belorussii. Minsk, Izd. „Nauka i Technika”.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

Suppl. 1

Start page:

425

End page:

435

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: