Object structure
Title:

Niektóre mikroelementy w glebach stawowych ; Some trace elements in pond soils

Creator:

Lewkowicz, Stanisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1967

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 136

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Boratyński K., Koszykowa S., Ziętecka M 1965. O metodach chemicznych (kolorymetrycznych) oznaczania zasobności gleb w mangan przyswajalny dla roślin. Roczn. Glebozn., 15, 1, 167—196.
Gerasimov P. A. 1937. O vlijani sernokisloj medi na vodorosli gruppy Proto- coccales. Microbiologija, 6, 1, 37—46.
Goldman C. R. 1965. Micronutrient limiting factors and their detection in natural phytoplankton populations. Mem. Inst. Ital. Idrobiol., 18, Suppl., 121—135.
Gorlach E. 1964. O pewnym uproszczeniu metody Grigga oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebie. Roczn. Glebozn., 14, 2, 1, 15—26.
Gorlach E., Gorlach K., Karkanis M. 1965. Reakcja lucerny i rzepaku na nawożenie molibdenem na glebach o różnej zawartości przyswajalnego molibdenu. Roczn. Glebozn., 15, 2, 607—625.
Guseva K. A. 1940. Dejstvje medi na vodorosli. Microbiologija, 9, 5, 480—490.
Guseva K. A. 1965. Rol’ sinezelenych vodoroslej v vodoeme i faktory ich masovogo razvitja. Ekologîja i fizjologija sinezelenych vodoroslej. Moskva-Leningrad, Nauka, 12—33.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1962. Analiza chemiczno-rolnicza. Gleba i nawozy. Warszawa-Kraków, PWN.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1964. Gleby stawowe utworzone z utworów pyłowych. Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Rodhe W. 1949. Die Bekämpfung einer Wasserblüte von Microcystis und die gleichzeitige Förderung einer neuen Hochproduktion von Pediastrum im See Norrviken bei Stockholm. Verhandl. Intern. Ver. theoret. and angew. Limnol., 10, 372—376.
Stangenberg M. 1938. Warunki produkcji w stawach. I. Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Sprawozd. IBLP, ser. A, 34.
Stangenberg-Oporowska K. 1961. Studia nad chemizmem wód stawów karpiowych w Miliczu. Polskie Arch. Hydrobiol., 9 (22), 37—157.
Wróbel S. 1965. Przyczyny i następstwa eutrofizacji stawów. Acta Hydrobiol., 7, 1, 27—52.
Wróbel S. 1965. Skład chemiczny wody stawów południowej Polski. Acta Hydrobiol., 7, 4, 303—316.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 9

Issue:

1-2

Start page:

129

End page:

136

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: