Object structure
Title:

Niektóre mikroelementy w glebach stawowych ; Some trace elements in pond soils

Creator:

Lewkowicz, Stanisław

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1967

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 136

Type of object:

Journal/Article

References:

Boratyński K., Koszykowa S., Ziętecka M 1965. O metodach chemicznych (kolorymetrycznych) oznaczania zasobności gleb w mangan przyswajalny dla roślin. Roczn. Glebozn., 15, 1, 167—196.
Gerasimov P. A. 1937. O vlijani sernokisloj medi na vodorosli gruppy Proto- coccales. Microbiologija, 6, 1, 37—46.
Goldman C. R. 1965. Micronutrient limiting factors and their detection in natural phytoplankton populations. Mem. Inst. Ital. Idrobiol., 18, Suppl., 121—135.
Gorlach E. 1964. O pewnym uproszczeniu metody Grigga oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebie. Roczn. Glebozn., 14, 2, 1, 15—26.
Gorlach E., Gorlach K., Karkanis M. 1965. Reakcja lucerny i rzepaku na nawożenie molibdenem na glebach o różnej zawartości przyswajalnego molibdenu. Roczn. Glebozn., 15, 2, 607—625.
Guseva K. A. 1940. Dejstvje medi na vodorosli. Microbiologija, 9, 5, 480—490.
Guseva K. A. 1965. Rol’ sinezelenych vodoroslej v vodoeme i faktory ich masovogo razvitja. Ekologîja i fizjologija sinezelenych vodoroslej. Moskva-Leningrad, Nauka, 12—33.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1962. Analiza chemiczno-rolnicza. Gleba i nawozy. Warszawa-Kraków, PWN.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1964. Gleby stawowe utworzone z utworów pyłowych. Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Rodhe W. 1949. Die Bekämpfung einer Wasserblüte von Microcystis und die gleichzeitige Förderung einer neuen Hochproduktion von Pediastrum im See Norrviken bei Stockholm. Verhandl. Intern. Ver. theoret. and angew. Limnol., 10, 372—376.
Stangenberg M. 1938. Warunki produkcji w stawach. I. Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Sprawozd. IBLP, ser. A, 34.
Stangenberg-Oporowska K. 1961. Studia nad chemizmem wód stawów karpiowych w Miliczu. Polskie Arch. Hydrobiol., 9 (22), 37—157.
Wróbel S. 1965. Przyczyny i następstwa eutrofizacji stawów. Acta Hydrobiol., 7, 1, 27—52.
Wróbel S. 1965. Skład chemiczny wody stawów południowej Polski. Acta Hydrobiol., 7, 4, 303—316.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 9

Issue:

1-2

Start page:

129

End page:

136

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: