Object structure
Title:

Zmiany chemiczne w wodzie i akumulacyjnej warstwie gleb stawów użyźnianych ściekami cukrowniczymi ; Chemical changes in the water and accumulation stratum of soils in ponds fertilized with beet-sugar factory wastes

Creator:

Lewkowicz, Stanisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 46-49

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Antipčuk A. F., Makina Z. A., Francuzova E. M. 1969. Kratkaja gidrobiologičeskaja charakteristica očistnych vodoemov Krasnjanskogo Sacharnogo Zavoda. Rybnoe Chozj. 45, 9, 38—42.
Breest F. 1925. Über die Beziehung zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Arch. Hydrobiol. Plankt., 15, 422—454.
Chmielowski J. 1966. Kinetyka i mechanizm fermentacji metanowej — Kinetics and mechanism of methane fermentation. Politechnika Śląska. Zeszyty Naukowe, 165, 1—120.
Copeland B. J., Dorris C. 1966. Photosynthetic productivity in oil refinery effluent holding ponds. J. Water Poll. Control Fed., 34, 1104—1111.
Czensny R. 1961. Wasser-, Abwasser- und Fischereichemie. Berlin, Verl. Technik., 1—429.
Demoll R. 1926. Die Reinigung von Abwässern in Fischteichen. Handb. Binnenfisch. Mitteleuropas. 6, 22—262.
Eck H. van, Simpson D. E. 1966. The Anaerobic Pond System. J. and Proc. Inst. Sew. Purif., S, 3—12.
Einsele W. 1938. Über chemische und kolloid chemische Vorgänge in Eisen-Phosphat-System unter limnochemischen und limnogeologischen Gesichtspunkt. Arch. Hydrobiol., 33, 361—387.
Fereńska M., Lewkowicz S. 1966. Zooplankton stawów na tle niektórych czynników chemicznych. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1, 127—153.
Feuillade J., Laurent M. 1969. Essai d'une méthode d'investigation pour l'étude du cycle de l'azote dans les étanges. Rech. Hydrobiol. Contin., (I), 5—21.
Fewson C. A., Nicholas J. D. 1961. Utilization of nitrate by microorganisms. Nature, 190, 4770, 2—7.
Fitzgerald G. P., Rohlich G. A. 1964. Biological removal of nutrients from treated sewage: laboratory experiments. Verh. Internat. Verein. Limnol., 15, 597—608.
Godzik S., B. Kotulski B., Szczygieł P. 1963. Badania nad oczyszczaniem ścieków Zakładów Chemicznych „Oświęcim” metodą stawów ściekowych. Gaz. Woda i Techn. Sanit., 37, 19—24.
Hepher B. 1962. Primary production in fishponds and its application to fertilization experiments. Limnol. Oceanogr., 7, 131—136.
Ilčenko N. I., Matvenko A. M. 1969. K izučcenii algoflory stočnych vod sacharnogo zavoda. Gidrobiol., Ž. 5, 5, 82—85.
Just J., Hermanowicz W. 1964. Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, PZWL.
King D. L. 1970. The role of carbon in eutrofication. J. Water Poll. Control Fed., 42, 2035—2051.
Kisskalt K., Ilzhofer H. 1937. Reinigung von Abwasser in Fischteichen. Archiv. Hyg., 118, 1—66.
Kołaczkowski S., Meybaum Z. 1962. Badania porównawcze nad oznaczaniem utlenialności substancji ściekowych. Gaz, Woda i Techn. Sanit., 36, 310—313.
Kryutchkova N. Μ. 1968. The role of zooplankton on the self-purification in water bodies. Hydrobiol. 31, 585—596.
Kuentzel L. E. 1969. Bacteria, carbon dioxide and algal blooms. J. Water Poll. Control Fed., 41, 137—147.
Kyselowa K. 1973. Plankton stawów zasilanych ściekami cukrowniczymi — The plankton of ponds enriched with wastes from beet sugar factories. Acta Hydrobiol., 15, 51—88.
Lewkowicz S., Wróbel S. 1971. Some chemical factors and primary production of phytoplankton in fingerling ponds. Pol. Arch. Hydrobiol., 18 (31), 189—201.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1962. Analiza chemiczno-rolnicza. Gleba i nawozy. Warszawa, PWN.
Makina Z. A. 1967. Opyt vyraščivanija tovarnych segoletkov karpa v očiščennych stočnych vodach Krasnjanskogo Sacharnogo Zavoda. Rybnoe Chozj., 43, 3, 38—42.
Mejen V. A. 1932. Očistka stočnoj zidkosti v prudach i vyraščivanie v nich ryby. Izd. Vsesojuz. Naučno-Inženernogo-techničeskogo ob-va i San. Techn., 119, 1—60.
Michalski K. 1951. Zmiany biocenozy rzeki Zgłowiączki w wyniku zanieczyszczenia ściekami cukrowni.. Kosmos, A, 66, 162—208.
Mortimer C. H. 1941/1942. The exchange of dissolved substances between mud and water in lakes. W-in: Mortimer C. H., C. F. Hickling., 1954. Fertilizers in Fishponds. Col. Office, Fishery Publ. 5, 1—155.
Nasr A. H., Moawad S. K. 1969. Oxygen balance in Microstabilization ponds. Hydrobiol., 34, 135—144.
Ohle W. 1938. Die Bedeutung der Austauschvorgänge zwischen Schlamm und Wasser für den Stoffkreislauf der Gewässer. W — in: Mortimer C. H., C. F. Hickling, 1954. Fertilizers in Fishponds. Col. Office, Fishery Publ., London, 5, 1—155.
Oswald W. J., Gloueke C. G., Cooper R. C., Gee H. K., Bronson J. C. 1963. Water reclamation, algal production and methane fermentation in waste ponds. Int. J. Air Wat. Poll., 627—648.
Parker C. D. 1962. Microbial aspects of lagoon treatment. J. Water Poll. Control Fed., 34, 149—161.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1965. Gleby stawowe wytworzone z utworów pyłowych, Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Pasternak K. 1966. Chemische Zusammensetzung eines Teichwassers, welches durch Abwässer von Kohlengruben verunreinigt ist. Acta Hydrobiol., 8, 1, 79—85.
Pasternak K. 1967. Skład chemiczny wody stawów na terenach piaszczystych. Acta Hydrobiol., 9, 1—2, 111—127.
Pasternak K. 1968. Geneza, ewolucja i wartość użytkowa mineralnych gleb stawowych. Postępy Nauk Roln., 1, (109), 44—45.
Prosjanyj V. S., Makina Z. A., Francuzova E. M. 1965. Ispolzovanie vodoemov stočnych vod sacharnych zavodov dlja vyraščivania ryby. Rybnoe Chozj., 41, 2, 21—25.
Pytlik R. 1957. Oczyszczanie ścieków domowych oraz organicznych ścieków przemysłowych metodą stawów akumulacyjnych i asymilacyjnych — Reinigung der Haus- sowie der organischen Industrie-Abwässer durch Akumulation- und Asimilation-Teiche. Biul. Zakł. Biol., Stawów PAN, 5, 119—132.
Pytlik R., Lavicky R., Kalina M., Mytiska J., Dworak J. 1957. Akumulacni rybnik Malikovsky w letech 1953 až 1956. Sbor. Českol. Akad. Vèd. Živoč. Vyroba, 2, 329—348.
Pytlik R., Votava J., Beneš V. 1954. Čisteni a využitkovani rizkovych odpadnich vod cukrovarskych v akumulacnich rybničich. Sbor. Českol. Akad. Žemed. Věd, C, 337—344.
Rohlich G. A. 1963. Methods for the removal of phosphorus and nitrogen from sewage plant effluents. Inter. J. Air Wat. Poll., 7, 427—432.
Schiemenz P. 1902. Weitere Studien über die Abwässer der Zuckerfabriken und über den Wert der biologischen Untersuchungsmethoden. Fischerei., 10, 3, 147—185.
Serenkov G. P., Pachomowa M. V. 1960. Izučenie azotistych soedinenij vodoroslej. Vestnik Moskov. Univ., 6, 15—25.
Sivko T. N., Lachnovič V. P. 1967. Nabludenia na prudach biologičeSkoj očistki stočnych vod sacharnogo zavoda. Gidrobiol. Ž, 3, 1, 54—60.
Sládeček V., Cyrus Z., Borovičkova A. 1958. Hydrobiological investigation of a treatment of a beet sugar factory's wastes in an experimental lagoon. Sborn. Vysoke Školy Chemicko-Technol. Paliva a Vody, 2, 2, 7—120.
Sowa R. 1959. Fauna unoszona (syrton) rzeki Bajerki. Acta Hydrobiol. 1, 3/4, 197—213.
Stahl J. B., May D. S. 1967. Microstratification in waste treatment ponds. J. Water Poll. Control Fed., 39, 72—88.
Stangenberg Μ. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom deposits of lakes and the soils under carp ponds. Verh. Internat. Verein. Limnol., 10, 422—437.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski — A general outlook on the chemical composition of river waters in Poland. Pol. Arch. Hydrob. 4 (17), 21—37.
Stangenberg-Oporowska K. 1967. Potassium in Polisch Carp ponds. Pol. Arch. Hydrobiol., 14 (27), 21—37.
Stangenberg-Oporowska K. 1967. Sodium contents in carp pond waters in Poland. Pol. Arch. Hydrobiol., 14 (27), 11—17.
Stangenberg-Oporowska K., Solski A. 1964. Stan zanieczyszczenia górnego biegu rzeki Odry — Pol. Arch. Hydrobiol., 12 (25), 81—123.
Starmach K. 1958. Wydajność stawów nawożonych superfosfatem w Gospodarstwie Doświadczalnym PAN w Ochabach w latach 1952—1956, Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 6, 81—95.
Starmach K. 1960. Biologia sanitarna. Kraków, PWN.
Steeman Nielsen E., Jorgensen E. G. 1962. The Physiological Background for using Chlorophyll Measurements in Hydrobiology and Theory explaining Daily Variations in Chlorophyll Concentration. Arch. Hydrobiol., 58, 349—357.
Uhlmann D. 1965. Beitrag zur Limnologie extrem nährstoffreichen Flachgewasser. Wiss. Z. Univ. Leipzig, Math.-Nat. Reihe, 14, 359—411.
Uhlmann D. 1966. Produktion und Atmung im hypertrophen Teich. Verh. Internat. Verein. Limnol., 16, 934—941.
Uhlmann D., Wegekin R. 1966. Oxydationsteiche, Theorie, Betriebserfahrungen, Hinweise für Bau und Betrieb. Mitt. Wiss. Techn. Zentrum Leipzig VVB Wasserversorg. u. Abwasserbehandl. 1—36.
Vinberg G. G. 1960. Pervičnaja produkcja vodoemov. Minsk, Min. Vysš. Sred. Specjal. i Prof. Obrazov. BSSR.
Whurmann K. 1964. Nitrogen removal in sewage treatment process. Verh. Internat. Verein. Limnol., 15, 580—596.
Wolny P. 1962. Hodowla ryb w stawach nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi. Gosp. Ryb., 14, 4, 6—9.
Wolny P. 1962. Przydatność oczyszczonych ścieków miejskich do hodowli ryb. Roczn. Nauk Roln., B, 81, 231—250.
Wróbel S. 1959. Wstęp do badań lizymetrycznych dna stawowego — Einführung in die lysimetrischen Teichboden — Untersuchungen. Acta Hydrobiol., 1, 87—107.
Wróbel S. 1962. Wpływ nawożenia azotowo-fosforowego na skład chemiczny wody, produkcję pierwotną fitoplanktonu i przyrosty ryb w stawach. Acta Hydrobiol., 4, 2, 151—204.
Wróbel S. 1963. Wpływ zmian warunków atmosferycznych na dobowe wahania niektórych czynników w wodzie stawów — Wechselwirkung atmosphärischer Zustande auf die Tagesschwankungen einiger Faktoren im Teichwasser. Acta Hydrobiol., 5, 73—77.
Wróbel S. 1965. Przyczyny i następstwa eutrofizacji stawów. Acta Hydrobiol., 7, 1, 27—52.
Wróbel S. 1965. Skład chemiczny wody stawów południowej Polski. Acta Hydrobiol., 7, 4, 303—316.
Zdybniewska Μ. 1960. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu w ściekach. Gaz, Woda i Techn. Sanit., 34, 254—257.
Zięba J. 1973. Makrobentos stawów z ściekami cukrowniczymi — Macrobenthos of ponds with sugar factory wastes. Acta Hydrobiol., 15, 113—129.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

1

Start page:

1

End page:

49

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: