Object structure
Title:

The avifauna of the Dzierżno Duże Retention Reservoir in Upper Silesia Part 1. The importance of the reservoir for wintering waterfowl

Creator:

Ostański, Mariusz ; Szlama, Dariusz ; Chrul, Zbigniew ; Profus, Piotr

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 29-30 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dzierżno Duże

References:

Bauer K., Glutz von Blotzheim U. N. 1968. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 2. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main.
Brinkmann M. 1939. Die Sandversatzgrube als neuer ornithologischer Lebensraum. Berichte Ver. schlesischer Om. 24, 3-4: 55-63.
Cempulik P., Ostański M. 1995. Próby praktycznej ochrony ptaków przed odrutowaniem krajobrazu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 5: 103-107.
Czapulak A. 1986. Wyniki zimowych liczeń ptaków wodnych na Śląsku w latach 1983-1984. Ptaki Śląska 4: 69-79.
Czapulak A. 1991. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1988-1989. Ptaki Śląska 8: 118-131.
Czapulak A., Betleja J. 1998. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1990-1995. Ptaki Śląska 12: 127-143.
Czapulak A., Stawarczyk T. 1988. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1985-1987. Ptaki Śląska 6: 25-42.
Dombrowski A. 1994. Znaczenie śródlądzia Polski w zimowaniu ptaków wodnych. Not. Orn. 35, 1-2: 115-125.
Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1993. Liczebność ptaków wodnych zimujących w Polsce w latach 1988-1990. Not. Orn. 34, 1-2: 5-21.
Dombrowski A., Keller M., Chmielewski S. 1997. Zmiany liczebności ptaków wodnych zimujących na Nizinie Mazowieckiej w latach 1984-93. Kulon 2: 103-127.
Dyrcz A. 1995. Ocena wpływu poziomów piętrzenia Zbiornika Mietkowskiego na siedliska ptaków wodnych i wodno-błotnych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 26-38.
Dyrcz A., Stawarczyk T., Grabiński W. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniw. Wrocławski, Zakł. Ekol. Ptaków, Wrocław.
Dyrcz A., Kołodziejczyk P., Martini K., Martini M. 1998. Ptaki Zbiornika Mietkowskiego. Ptaki Śląska 12: 17-80.
Heine G., Jacoby H., Leuzinger H., Stark H. 1998-1999. Die Vögel des Bodenseegebietes. Om. Jh. Bad.-Württ. 14/15.
Janiszewski T., Włodarczyk R., Bargiel R., Grzybek J., Kaliński A., Lesner B., Mielczarek S. 1998. Awifauna Zbiornika Jeziorsko w latach 1986-1996. Not. Orn. 39, 3: 121-150.
Jędraszko-Dąbrowska D., Cygan J. P. 1995. Lęgowe i zimujące ptaki wodno-błotne Warszawy. Not. Om. 36, 3-4: 241-271.
Krotoski T. 1995. Ptaki Zbiornika Rybnickiego. Scripta Rudensia 4: 65-77.
Miłkowski M. 1976. Odrzańska Droga Wodna. Wyd. Morskie, Gdańsk.
Różycka T. 1980. Dynamika rozwoju fitoorganizmów w silnie zanieczyszczonym zbiorniku retencyjnym Dzierżno Duże. Archiwum Ochr. Środ. w Katowicach 6, 3-4: 95-100.
Sutter W. 1991. Überwinternde Wasservögel auf Schweizer Seen: Welche Gewässereigenschaften bestimmen Arten- und Individuenzahl? Orn. Beob. 88, 2: 111-140.
Wysocki D. 1996. Ptaki wodno-błotne zbiorników wód pościekowych Zakładów Chemicznych Police. Not. Orn. 37, 1-2: 55-70.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

5

Start page:

5

End page:

30

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: