Object structure
Title:

Effect of carp ponds on the nutrient composition of riverine water supplying the Goczałkowice Reservoir ; Wpływ stawów karpiowych na skład biogenów w wodzie rzecznej zasilającej Zbiornik Goczałkowicki

Subtitle:

Fish Ponds in Wetlands Maintenance and/or Creation

Creator:

Lewkowicz, Stanisław

Publisher:

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 43-44

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Zbiornik Goczałkowicki

References:

Alabaster J.S. 1982. Report of the EIFAC workshop on fish-farm effluents. EIFAC Tech. Pap., 41, 1-166.
APHA 1985. Standard methods for the examination of water and wastewater (16th edn). Washington, American Public Health Association, 1268 pp.
Avnimelech Y., Lacher M. 1979. A tentative nutrient budget intensive for fish ponds. Bamidgeh, 31, 3-8.
Boyd C.E. 1982. Water quality management for pond fish culture. Development in aquaculture and fisheries science, 9, 1-318.
De Voe M.R. 1994. Aquaculture and the marine environment: policy and management issues and opportunities in the United States. Bull. Natl. Res. Inst. Aquaculture, suppl. 1, 111-123.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków [Physico-chemical investigation of water and waste-waters]. Warszawa, Arkady, 847 pp. [in Polish].
Kasza H. 1980. The management of the catchment area of the Goczałkowice reservoir and its effect on the amount of nitrogen and phosphorus migration from it. Acta Hydrobiol., 22, 35-37.
Kasza H. 1987. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 2. Characteristics of the catchment area. Ekol. pol., 34, 313-322.
Lewkowicz M., Lewkowicz S. 1981. Efficiency of zooplankton consumption and production in ponds with large loads of allochtonous organic matter. Acta Hydrobiol., 23, 297-317.
Lewkowicz S., Golachowska J., Moczek T., Nowak M., Skoczeń I. 1977. Nawożenie azotowo-fosforowe odgrodzonych części stawów. 2. Elementy fizyczne i chemiczne środowiska [Fertilization of enclosed parts of ponds with nitrogen and phosphorus. 2. Physical and chemical characteristics of the environment]. Roczn. Nauk Roln., H, 98, 25-51.
Müller W. 1990. Aspects of pond fertilization in high-intensive carp culture. Proc. FAO-EIFAC Symp. '"Production enhancement in still-water pond culture", Prague, 1990. 207-211.
Milstein A., Alkon A., Karplus I. 1995. Combined effects of fertilizations rate, manuring and feed pellet application on fish performance and water quality in polyculture ponds. Aquacult. Res., 26, 55-65.
Pasternak K. 1966. Pond soils arising from heavy loam and clay formations. Acta Hydrobiol., 8, 131-155 [in Polish with English summary].
Piedrahita R. H. 1994. Managing environmental impacts in aquaculture. Bull. Natl. Res. Inst. Aquaculture, suppl. 1, 13-20.
Pokorny J., Tomanova J., Nemcova Z. 1990. Decline in nitrate contents in carp ponds during the growing season. Proc. FAO-EIFAC Symp. "Production enhancement in still-water pond culture", Prague, 1990, 64—67.
Rakocy J.E. 1994. Waste management in integrated recirculating systems. Bull. Natl. Res. Inst. Aquaculture, suppl. 1, 75-80.
Sowa R. 1959. Syrton of stream Bajerka. Acta Hydrobiol., 1, 197-213 [in Polish with English summary].
Starmach K. 1958. Ergebnisse der Teichdungung in der Versuchsteichwirtschaft Ochaby. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 6, 81-95.
Winohradnik J. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 2. Characteristics of the reservoir and its usefulness to water-supply system. Ekol. pol., 34, 323-341.
Wróbel S. 1962. Einfluss der Stickstoff-Phosphordüngung auf die chemische Zusammensetzung des Wassers, auf die Primärproduktion des Phytoplanktons und auf der Fischzuwachs in Teichen. Acta Hydrobiol., 4, 151-204 [in Polish with German summary].
Wróbel S. 1965. Die chemische Zusammensetzung des Wasser in den Teichen Südpolens. Acta Hydrobiol., 7, 303-316 [in Polish with German summary].
Wróbel S., Włodek J.M. 1991. Gospodarka stawowa w dorzeczu Górnej Wisły [Pond management in the Upper Vistula catchment area]. In: Dynowska I. and Maciejewski M. (eds) Dorzecze Górnej Wisły [The Upper Vistula catchment area]. Warszawa-Kraków, PWN, vol. 2, 96-105 [in Polish].

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 37

Issue:

Suppl. 1

Start page:

37

End page:

44

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: