Object structure
Title:

The effect of fish on resuspension of bottom sediments and relationships between zooplankton and suspended materials ; Wpływ ryb na resuspensję osadów dennych i zależności pomiędzy zawiesinami a zooplanktonem

Creator:

Lewkowicz, Stanisław ; Żurek, Roman

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1991

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 316-317

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Arruda J. A., Marzolf G. R., Faulk R. T. 1983. The role of suspended sediments in the nutrition of zooplankton in turbid reservoirs. Ecology, 64, 1225—1235.
Barthelms D. 1983. Effects of eutrophication and fisheries management on fish faunas of cyptrind lakes. Roczn. Nauk Roln., H, 100, 23, 31—44.
Behning A. 1929. Das Leben der Volga, zugleich eine Einführung zur Flussbiologie. Binnengewässer, 5, 1—162.
Błędzki L. A. 1990. Zooplankton under stress caused by sediment resuspension. Verb. Int. Ver. Liminol.
EIFAC 1964. Water quality criteria for European freshwater fish. Report on finely divided solids and inland fisheries. EIFAC Techn. Pap., 1, 9—29.
Galo M. 1984. Zagrożenie środowiska jezior [Threat to environment of lakes]. Gosp. Rybna, 9, 6—10.
Golterman H. L. 1970. Methods for chemical analysis of freshwaters. IBP Handbook, 8, 1—66.
Golterman H. L. 1973. Natural phosphate sources in relation to phosphate budgets: a contribution to the understanding of eutrophication. Water Res., 7, 3—17.
Golterman H. L. 1984. Sediments, modifying and equilibrating factors in the chemistry of freshwater. Verh. Int. Ver. Limnol., 22, 23—59.
Gunatilaka A. 1982. Phosphate adsorption kinetics of resuspended sediments in a shallow lake, Neusiedlersee, Austria. Hydrobiologia, 91, 293—298.
Hart R. C. 1986. Zooplankton abundance, community structure and dynamics in relation to inorganic turbidity, and their implications for a potential fishery in subtropical Lake le Roux, South Africa. Freshwater Biol., 16, 351—371.
Hart R. C. 1986. Aspects of the feeding ecology of turbid water zooplankton. In situ studies of community filtration rates in silt-laden Lake le Roux, Orange River, South Africa. J. Plankton Res., 8, 401—426.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków [Physico-chemical examination of water and waste waters]. Warszawa, Arkady, 8-17 pp.
Kamp-Nielsen L., Mejer H., Jorgensen S. E. 1982. Modelling the influence of bioturabtion on the vertical distribution of sedimentary phosphorus in Lake Esrom. Hydrobiologia, 91, 197—206.
Krzanowski W. 1966. The zooplankton of the dam reservoirs at Rożnów and Czchów. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 265—279.
Ławacz W. 1959. The characteristics of sinking materials and the formation of bottom deposits in the eutrophic lakes. Verh. Int. Ver. Limnol., 17, 319— 331.
Matlak J., Matlak O. 1976. The natural food of carp fry (Cyprinus carpio). Acta Hydrobiol., 18, 203—228.
Paggi J. C., Paggi S. J. 1974. Primeros estudios el zooplankton de las aquas loticas del Parana medio [First studies on the zooplankton of the lotic waters of the Middle Parana River basin]. Physis, B, 33, 86, 91—114.
Pasternak K. 1966. Pond soils formed out of silt loam. Acta Hydrobiol., 7, 1—26.
Robinson M. 1957. The effects of suspended materials on the reproductive rate of Daphnia magna. Publ. Insit. Mar. Sci. Univ. Tex., 4, 265—277.
Rylov V. M. 1940. Ob otnitsatelnom znachenii mineralnovo sestona v pitanii nekotorykh plankticheskikh Entomostraca v uslovijakh rechnego techenya. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 29, 522—524.
Smagowicz K. 1963. Zooplankton zbiornika zaporowego w Porąbce — Zooplankton in dam reservoir at Porąbka. Acta Hydrobiol., 5, 147—158.
Szumiec M. 1975. Wpływ kierowanej eutrofizacji na energię słoneczną przenikającą w głąb stawów — The effect of controlled eutrophication on solar radiation penetrating into the ponds. Acta Hydrobiol., 17, 149—172.
Tilzer M. M., Goldman C. R., Richards R. C., Wrigley R. C. 1976. Influence of sediment inflow on phytoplankton primary productivity in Lake Tahoe (California-Nevada). Int. Rev. ges. Hydrobiol., 61, 169—181.
Tóth L. G. 1982. Über die Zusammensetzung der im Wasser des Balatonsees suspendierten Stoffe und einige Beobachtungen über deren Einfluss auf die Nahrungsaufnahme einiger Zooplankter. BFB — Bericht, 43, 145—156.
Vinberg G. G. 1960. Pervichnaya produkciya vodoemov. Minsk, Izd. Akad. Nauk BSSR, 329 pp.
Wróbel S. 1971. Production of basic communities in ponds with mineral fertilization ponds — fertilization and description. Pol. Arch. Hydrobiol., 18, 167— 173.
Żurek R. 1980. The effect of suspended materials on the zooplankton. 1. Natural environments. Acta Hydrobiol., 22, 449—471.
Żurek R. 1982. Effect of suspended materials on zooplankton. 2. Laboratory investigations of Daphnia hyalina Leydig. Acta Hydrobiol., 24, 233—251.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 33

Issue:

3/4

Start page:

307

End page:

317

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: