Object structure
Title:

Water quality of two Carpathian rivers, the Soła and Skawa (southern Poland) ; Jakość wody dwóch rzek karpackich: Soły i Skawy (południowa Polska)

Creator:

Stachowicz, Krystyna

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 52-53

Type of object:

Journal/Article

References:

Anon. 1986. Atlas zanieczyszczeń rzek w Polsce 1983 [Atlas of pollution of Polish rivers 1983]. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Wrocław, Illustration 59, 61.
Bombówna M. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 175—200.
Bombówna M. 1976. Rzeka Skawa - chemizm wody i eutrofizacja. The River Skawa - water chemizm and eutrophication. Acta Hydrobiol. 18: 407-420.
Brański J. 1980. Sediment run-off from the catchment area of the Carpathian rivers. Acta Hydrobiol., 22, 89—100.
Dynowska I., Tlałka A. 1982. Hydrografia [Hydrography]. Warszawa—Poznań. PWN, 25.
Grzbiela L., Kudela W. 1973. Wpływ kaskady Soły na jakość wody. Mat. Konf. „Ochrona wód w dorzeczu Górnej Wisły” [Effect of the River Soła cascade on water quality. Conf. Mat. ’’Water protection in the catchment basin of the Upper Vistula”). Kraków, PZITS, 43—76.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków [Physico-chemical investigation of water and wastes). Warszawa, Arkady, 847 pp.
Kyselowa K., Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1974. Algae of dam reservoirs in the Soła cascade and neighbouring sectors of the river. Acta Hydrobiol., 16, 401—416.
Maultz S. 1972. Chemical composition of wafers of tributaries of the Upper Vistula. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 6, 6—94.
Moore J. W., Ramamoorthy S. 1984. Heavy metals in natural waters. New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, Spriner-Verl, 253 pp.
Musiał L., Pudo J., Łabuz W. 1963. Stan zanieczyszczenia rzeki Skawy [The state of pollution of the Skawa]. Prace IGW, 1, 11—55.
Musiał L., Turoboyski L., Chabot M., Łabuz W. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania [Investigations on the pollution of the Soła and its selpurification ability]. Pol. Arch. Hydrobiol., 4, 221—250.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pasternak K. 1976. The character of the substratum of the River Skawa basin and the chemism of its water and fine-grained bottom sediments. Acta Hydrobiol., 18, 383—405.
Pasternak K., Turski R., Baran S. 1974. Trace elements content in the bottom sediments and water of the rivers Przemsza and Vistula in the section of its most intense pollution. Och. Przyr., 40, 351—360.
Prochal P. 1960. Przyrodnicze i techniczne podstawy walki z erozją [Natural land technical basis of erosion prevention]. Roczn. Nauk. Roln., F, 74, 287—326.
Punzet J. 1971. Stosunki hydrologiczne w dorzeczu Soły [Hydrological conditions in the River Soła catchment basin]. Wroclaw—Warszawa—Kraków—Gdańsk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich PAN, 4—72.
Punzet J. 1976. Hydrological characteristic of the River Skawa and its more important tributaries. Acta Hydrobiol., 18, 353—381.
Stachowicz K. 1986. Surface run-off pollution of, agricultural basins in the protective zone of the Dobczyce dam reservoir (the Carpathian Plateau, Poland). Acta Hydrobiol., 28, 21—42.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 32

Issue:

1/2

Start page:

35

End page:

53

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: