Object structure
Title:

Locality of Ophioglossum vulgatum on Opole Plain

Creator:

Spałek, Krzysztof

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 64-65 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ophioglossum vulgatum ; Cirsietum rivularis

References:

Dostal J. 1989. Nova kvetena CSSR. T. I, Academia Praha.
Fiek E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern's Verl., Breslau.
Fojcik B. 1996. Stanowisko nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum na Równinie Wieluńskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 1: 65-66.
Kondracki J. 1980. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1965. Materiały do flory Śląska I. Flora wschodniej części powiatu opolskiego. Acta Univ. Wrat. 42, Prace Bot. 6: 67-93.
Kuźniewski E. 1970. Notatki florystyczne ze Śląska. Cz. V. Zesz. Przyr. OTPN 10: 17-22.
Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Schube T. 1904. Flora von Schlesien. W. G. Korn in Breslau, Breslau.
Wimmer F. 1844. Flora von Schlesien. F. Hirt's Verl., Breslau.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

62

End page:

65

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: