Object structure
Title:

The new site of the doormouse Dryomys nitedula in Lower Silesia

Creator:

Kosior, Andrzej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 109-110 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

doormouse ; Dryomys nitedula

References:

1. Białas I., Chętnicki W., Kupryjanowicz J. 1982. Pilchowate (Gliridae) w Puszczy Knyszyńskiej. Przegl. zool. 26, 3-4: 465-469.
2. Kondracki J. 1977. Regiony fizyczno-geograficzne Polski. Wyd. UW, Warszawa.
3. Kowalski K. (red.) 1964. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. V. Ssaki Mammalia. PWN, Warszawa-Kraków.
4. Profus P., Tomek Z. 1994. Ssaki. W: Roztoczański Park Narodowy (red. Wilgat T.). Ostoja, Oficyna Wyd., s. 195-205, Kraków.
5. Pucek Z. (red.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wyd. 2, PWN, Warszawa.
6. Pucek Z. 1992. Koszatka Dryomys nitedula (Pallas). W: Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, s. 66-67, Warszawa.
7. Pucek Z., Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce + mapy. PWN, Warszawa
8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. nr 13, poz. 65, 1995.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

4

Start page:

107

End page:

110

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : short communication

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: