Object structure
Title:

Rozmieszczenie i warunki występowania cebulicy dwulistnej Scilla bifolia na Śląsku Opolskim

Creator:

Spałek, Krzysztof

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 108 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

cebulica dwulistna ; Scilla bifolia

References:

1. Denisiuk Z. red. i in. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu „Łężczak” wraz ze wskazaniem do planu ochrony. Maszynopis, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
2. Fiek E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern's Verl., Breslau.
3. Meusel H., Jäger E., Weinert F. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Bd. I . G. Fischer Verl., Jena.
4. Michalak S. 1971. Rezerwaty przyrody na Opolszczyźnie. Woj. Ośr. Infor. Turyst., Opole.
5. Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1964. Roślinność rezerwatu Łężczak. Acta Univ. Wrat. 24, Prace Bot. 4: 5-31.
6. Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wrat. 162, Prace Bot. 15: 1-92.
7. Kuczyńska I., Fabiszewski J. 1962. Rezerwat „Łężczak " koło Raciborza. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18 (5): 11-17.
8. Szotkowski P. 1971. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za lata 1965-1967. Zesz. Przyr. OTPN 11: 3-18.
9. Szotkowski P. 1974-1975. Interesujące i rzadkie gatunki roślin na Śląsku Opolskim zebrane w latach 1971-1973. Zesz. Przyr. OTPN 14-15: 39-44.
10. Schube T. 1904. Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Anteils. Verl. von W. G. Korn, Breslau.
11. Sendek A. 1966. Łężczak - przyrodniczy rezerwat częściowy. Inst. Śląski w Opolu, Opole.
12. Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Pohsh Bot. Stud. 11: 1-92.
13. Zemanek B. 1993. Scilla bifolia L. - cebulica dwulistna. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN i Inst. Ochr. Przyr., PAN: 203-204, Kraków.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

53

Issue:

5

Start page:

104

End page:

108

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł - studium przypadku

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: