Object structure
Title:

Distribution of Scilla bifolia in Opole Silesia

Creator:

Spałek, Krzysztof

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 108 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Scilla bifolia

References:

1. Denisiuk Z. red. i in. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu „Łężczak” wraz ze wskazaniem do planu ochrony. Maszynopis, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
2. Fiek E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern's Verl., Breslau.
3. Meusel H., Jäger E., Weinert F. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Bd. I . G. Fischer Verl., Jena.
4. Michalak S. 1971. Rezerwaty przyrody na Opolszczyźnie. Woj. Ośr. Infor. Turyst., Opole.
5. Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1964. Roślinność rezerwatu Łężczak. Acta Univ. Wrat. 24, Prace Bot. 4: 5-31.
6. Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wrat. 162, Prace Bot. 15: 1-92.
7. Kuczyńska I., Fabiszewski J. 1962. Rezerwat „Łężczak " koło Raciborza. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18 (5): 11-17.
8. Szotkowski P. 1971. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za lata 1965-1967. Zesz. Przyr. OTPN 11: 3-18.
9. Szotkowski P. 1974-1975. Interesujące i rzadkie gatunki roślin na Śląsku Opolskim zebrane w latach 1971-1973. Zesz. Przyr. OTPN 14-15: 39-44.
10. Schube T. 1904. Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Anteils. Verl. von W. G. Korn, Breslau.
11. Sendek A. 1966. Łężczak - przyrodniczy rezerwat częściowy. Inst. Śląski w Opolu, Opole.
12. Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Pohsh Bot. Stud. 11: 1-92.
13. Zemanek B. 1993. Scilla bifolia L. - cebulica dwulistna. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN i Inst. Ochr. Przyr., PAN: 203-204, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

5

Start page:

104

End page:

108

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : short communication

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: