Object structure
Title:

Recent and subfossil molluscan fauna of the tor in Bolęcin near Chrzanów

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 40 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

molluscs ; Mollusca

References:

1. Alexandrowicz S.W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Kwart. AGH, Geologia 13, 1-2: 3-240.
2. Alexandrowicz S.W. 1992. Malakofauna i zmiany środowiska południowej Polski w holocenie. Kwart. AGH, Geologia 18, 3, 5-35.
3. Alexandrowicz S.W. 1995. Ruins of Carpathian castles as refuges of land snails. Ochr. Przyr. 52: 3-18.
4. Alexandrowicz W.P. 1994. Współczesna i subfosylna malakofauna kamieniołomu na Pańskiej Górze w Andrychowie. Ochr. Przyr. 51: 147-156.
5. Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W.1995. Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochr. Przyr. 52: 95-110.
6. Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae B, 26: 1-298.
7. Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. PIG, Warszawa.
8. Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Prace Kom. Biol. PTPN 25, 1: 3-124.
9. Ehrmann P. 1937. Mollusca. In: Die Tierwelt Mitteleuropas. Quelle-Mayer Verl., Leipzig.
10. Głowaciński (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochr. Przyr. i Zasob. Natur. PAN Kraków.
11. Görlich E., Szwaja A. 1963. O wtórnych dolomitach odsłoniętych w łamie w Bolęcinie koło Chrzanowa. Spraw. z pos. Kom. Nauk. PAN 7, 318-319.
12. Kerney M.P., Cameron R.A.D. 1979. A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-west Europe. Collins Publ., London.
13. Lożek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ustr. Ust. Geol. 31: 5-374.
14. Mazaraki K. 1979. Ślimaki i małże Ziemi Chrzanowskiej zebrane w latach 1969-1976. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 7: 165-177, Kraków.
15. Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe - Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Pol. 36, 1: 3-316.
16. Siedlecki S. 1951. Skałka triasowa koło Bolęcina. Zabytki Przyr. Nieożyw. 1, 4: 35-37.
17. Siedlecki S. 1952. Utwory geologiczne pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Biul. PIG 60: 5-230.
18. Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. PZWSz, Warszawa.
19. Urbański J. 1973. Charakterystyka fauny ślimaków (Gastropoda) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Roczn. Muz. W Częstochowie 3: 217-232.
20. Zaręczny S. 1894. Atlas geologiczny Galicji, tekst do zeszytu trzeciego. Akademia Umiejętności, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

6

Start page:

27

End page:

40

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: