Object structure
Title:

Malacofauna as an element of geosites evaluation

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 55-56 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

molluscs ; Mollusca

References:

1. Alexandrowicz S. W. 1994. Perspektywy ochrony współczesnej i subfosylnej malakofauny województwa krakowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 5: 43-53.
2. Alexandrowicz S.W. 1996a. Malakofauna i wiek osuwiska pod Czajakową Skałą w Wąwozie Homole. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 4: 45-54.
3. Alexandrowicz S. W. 1996b. Współczesna i subfosylna malakofauna na skałce wapiennej w Bolęcinie koło Chrzanowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 6: 27-40.
4. Alexandrowicz W. P. 1994. Współczesna i subfosylna malakofauna kamieniołomu na Pańskiej Górze w Andrychowie. Ochr. Przyr. 51: 147-- -156.
5. Alexandrowicz W. P. 1995. Ewolucja środowiska naturalnego Podhala w późnym vistulianie i holocenie w świetle analizy malakologicznej. Spraw. z czyn. i pos. PAU 59: 90-93.
6. Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
7. Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W.1995. Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochr. Przyr. 52, 95-110.
8. Falniowski A., Šteffek J. 1989. A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from Southern Poland. Folia Malacol. 3: 95-101.
9. Głowaciński Z. (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochr. Przyr. i Zasob. Natur. PAN, Kraków.
10. Gołąb Z., Cebrat J. 1996. Osobliwości przyrodnicze góry Wapniarka w Krowiarkach na Ziemi Kłodzkiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 5: 15-24.
11. Ložek V. 1980. K osudu opusztenych lomu v chranenych uzemich. Pamatky a Priroda 6: 359-365.
12. Ložek V. 1985. Zprawa o malakozoologickem a krainne historickem vyzkumu statni prirodni rezervace Suchy. Ochr. Prir. 6: 97-111.
13. Łomnicki A. 1971. Struktura i regulacja wielkości populacji ślimaka winniczka, Helix pomatia L., a niektóre zagadnienia jego ochrony. Ochr. Przyr. 36: 189-255.
14. Michalik S., Michalik R., Michalik A. 1995. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Skała Kmity” i zagadnienia jej ochrony. Ochr. Przyr. 52: 111-122.
15. Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz„ Wyd. Uniw. Łódzkiego, ss. 175.
16. Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe - Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski 36, 1: 23-316.
17. Stworzewicz E. 1981. Early Pleistocene land snails from Kielniki and Kozi Grzbiet (Poland). Folia Quatern. 54: 43-77.
18. Urbański J. 1973. Charakterystyka fauny ślimaków (Gastropoda) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Roczn. Muz. W Częstochowie 3: 217-232.
19. Wiktor A. 1956. Fauna mięczaków masywu Sobótki. Prace Kom. Biol. PTPN 18, 5: 3-66.
20. Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Prace Kom. Biol. PTPT 29: 3-132.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

5

Start page:

46

End page:

56

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: