Object structure
Title:

Stożki martwicowe w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim ; Cones of calcereous tufas in national parks of Tatra Mts. and Pieniny Mts.

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences in Cracow

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1988

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 379-381

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W. 1977. Taksonomiczne metody systematyzowania zespołów skamieniałości. Zesz. nauk. AGH, Geologia 3, 3: 5-18.
Alexandrowicz S. W. 1981. Malacofauna of the Late Quaternary Lacustrine Deposits in the Krosno Depression. Bull. acad. pol. sci. 28, 4: 243-255.
Alexandrowicz S. W. 1983. Malacofauna of the Holocene calcareous sediments of the Cracow Upland. Acta geol. pol. 33, 1-4: 117-157.
Alexandrowicz S. W. 1984. Środkowoholoceńska malakofauna z Harcygrundu koło Czorsztyna. Studia geol. pol. 83: 95-114.
Alexandrowicz S. W. 1985. Zespoły malakofauny w czwartorzędowych osadach Karpat polskich. Biul. Inst. Geol. 346: 187-205.
Birkenmajer K. 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawn. Geol. Warszawa.
Dzięczkowski A. 1972. Badania ilościowe ślimaków buczyn południowo-zachodniej Polski. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., 35, 5: 1-89.
Fabijanowski J. 1962. Lasy tatrzańskie. W: Tatrzański Park Narodowy. Wyd. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 21: 240-304. Kraków.
Hazay G. 1885. Az északi Karpatok és vidékének Molluska faunaja. Mat.-Term. Közlem. Koz. 19, 6: 315-381
Hudec V. 1958. Malakofauna slovenského břehu Dunajce v Pieninach. Časop. Narod. Musea, Odd. Prirodověd., 127, 1, 5-12.
Hudec V., Brabenec J. 1960. Mäkkyše Vysokotatranskej oblasti. Sborn. Prac o Tatr. Nar. Parku, 4: 151-218.
Jäger K. D. 1965. Holozäne Binnenwasserkalke und ihre Aussage für die nacheiszeitliche Klima- und Landschaftsentwicklung im Südlichen Mitteleuropa. Diss. Mat.-Nat.-wiss. Fakult. Univers. Jena, 1-360, Jena.
Jäger K. D., Ložek V. 1968. Beobachtungen zur Geschichte der Karbonatdynamik in der holozänen Warmzeit. Českoslov. Kras, 19: 7-22.
Kostrakiewicz L. 1982. Klimat. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 53-69.
Kotula B. 1884. O pionowym rozsiedleniu ślimaków tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizj. PA U, 18.
Krolopp E. 1982. Mollusca. in: Quaternary Studies in Hungary. INQUA Hung. Nat. Com. 107-III, Budapest.
Ložek V. 1962. Pěnitcovy převis Na Klaku u Nitranského Pravna. Krasovy Sborn. 3: 31-46.
Ložek V. l964a. Ružovy převis ve Vratné Dolině u Turčianské Blatnice. Českoslov. Kras, 15: 105-117.
Ložek V. 1964b. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ústř. Úst. Geol., 31: 1-374.
Ložek V. 1972. Malakozoologický výskum Liptova. W: Liptov - Vlastivedný zbornik, 2: 43-65.
Ložek V. 1973. Přiroda ve Čtvrtohorach. Výd. Akademia, 1-372, Praha.
Ložek V. 1974. Fauna Tatranského Národného Parku - Malakofauna. Zborn. Prác o Tatr. Nár. Parku, 16: 65-73.
Ložek V. 1979. Malakofauna Tatier v historickom pohlade. Zborn. Prac o Tatr. Nár. Parku, 21: 103-129.
Ložek V. 1981. Přiroda Státni Přirodni Rezervace Rozsutec v nejmladši geologické minulosti. W: Rozsutec-Štat. Přir. Rez.vl: 31-52.
Ložek V. 1982. Měkkýši ŠPR Čierný Kameň ve Velké Fatře. Ochrana Přirody, 3: 113-133.
Marczewski E., Steinhaus H. 1959. O odległości systematycznej biotopów. Zastosow. Matemat. 4: 195-203.
Mikulski J. S. 1974. Biologia wód śródlądowych. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Orlicz M. 1962. Klimat Tatr. W: Tatrzański Park Narodowy. Wyd. Zakładu Ochrony Przyrody PAN, 21: 15-70.
Puissegur J. J. 1976. Mollusques continentaux quaternaires de Bourgogne. Mém. Géol. Univ. Dijon, 3: 1-241.
Pulina M. 1974. Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego. Prace Inst. Geogr. PAN, 105: 1-159.
Riedel A. 1976. Uzupełnienia i sprostowania do znajomości malakofauny Pienin ( Gastropoda terrestria). Fragm. faunist. 21, 19: 435-444.
Riedel A. 1982. Fauna Pienin - ślimaki i pozostałe bezkręgowce lądowe. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 292-310.
Stachlewski W. 1978. Klimat - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Bibl. Problemów, 254: 1-281.
Umiński T. 1980. Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) Polski, rozmieszczenie pionowe i geograficzne. Fragm. faunist. 25, 14:255-282.
Urbański J. 1939. Mięczaki Pienin ze szczególnym uwzględnieniem terenu polskiej części Parku Narodowego. Prace Kom. Mat.-Przyr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, ser. B, 9, 3: 1-240.
Urbański J. 1962. Mięczaki. W: Tatrzański Park Narodowy. Wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN, 21: 473-484.
Wójcik Z. 1969. Wąwóz Kraków w Tatrach. Ochr. Przyr. 34: 227-253.
Zeissler H. 1969.Möglichkeiten und Probleme quantitativer Arbeit mit fossilen Mollusken, dargestellt an einem Beispiel aus dem Ehringsdorfer Travertin (DDR). Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss., Ser. A, 14, 4: 507-531.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 46

Start page:

361

End page:

382

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: