Object structure
Title:

Ruins of Carpathian castles as refuges of land snails ; Ruiny zamków karpackich jako refugia ślimaków lądowych

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 17-18

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

molluscs ; Mollusca

References:

Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. (Malacological analysis in Quaternary research). Kwart. AGH Geologia 12, 1-2: 3-240.
Alexandrowicz S. W. 1988. Malacofauna of the Wawel Hill in Cracow. Folia Malacol. 2: 29-51.
Alexandrowicz S. W. 1990. The malacofauna of dumps of the soda factory in Cracow. Folia Malacol. 4: 25-37.
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P. Quaternary molluscan assemblages of the Polish Carpathians. Studia Geomorph. Carp-Balk. 29: 41-54.
Alexandrowicz W. P. 1994. Współczesna i subfosylna malakofauna kamieniołomu na Pańskiej Górze w Andrychowie. (Recent and subfossil Molluscan fauna at Pańska Góra in Andrychów. Southern Poland). Ochr. Przyr. 51: 147-156.
Alexandrowicz. Z. 1987a. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. Studia Naturae, ser. B, 32: 23-72.
Alexandrowicz Z. 1987b. Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego (Inanimate nature in the Cmmorzecki Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 263-293.
Alexandrowicz Z. (red.). 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae. ser. B., 33: 5-241.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207-228.
Bąkowski J., Łomnicki A. M. 1892. Mięczaki (Mollusca).Muz. im. Dzieduszyckich. Lwów.
Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej (Molluscs in the transition zone of (Great Poland, Silesia and Cracow-Wieluń Jura). Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 25. 1: 3-124.
Bogdanowski J. 1966. Średniowieczne dzieła obronne w Karpatach (Ouvrages defensifs medievaux dans les Carpates polonaises). Acta Archaeol. Carp. 8: 123-151.
Denisiuk Z. (red.) 1993. Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych. (Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against the background of the actual net of protected areas). Studia Naturae 39: 3-101.
Dyduch-Falniowska A. 1988. Similarity, diversity and equitability of snail communities in lower mountain zone in the Tatra Mountains. Folia Malacol. 2: 7-28.
Dyduch-Falniowska A. 1991. The Gastropods of the Polish Tatra Mountains. Studia Naturae. ser. A, 38: 5-111.
Dzięczkowski A. 1988 Dzwonko Z., Zemanek B. 1976. Roślinność rezerwatu Góra Sobień koło Monasterca. (The vegetation of the reserve Góra Sobień near Monasterzec). Ochr. Przyr. 41: 179-204.
Zespoły ślimaków (Gastropoda) zbiorowisk leśnych Polski (The Gastropods communities of the forest associations in Poland). Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 68: 3-117.
Głowaciński Z. (red.). 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. (Red list of threatened animals in Poland). Zakład Ochr. Przyr. i Zas. Nat. PAN. Kraków.
Haldemann R. 1990. Die Gastropodenfauna des Burgberges Rochburg bei Karl-Marx-Stadt, mit Neufund von Helicodiscus singleyanus (Pilsbry) für die Fauna der NRD. Malakol. Abhandl. 15, 8: 73-80.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody „Zamczysko nad Raba” w Myślenicach (Karpaty Zachodnie) [Flora and plant communities of the „Zamczysko nad Rabą” nature reserve in Myślenice. West Carpathians]. Ochr. Przyr. 51: 55-70.
Książkiewicz M. 1951. Objaśnienia arkusza Wadowice. Ogólna mapa geologiczna Polski. Państw. lnst. Geol. Warszawa.
Leńczyk L. 1983. Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski. Muz. Archeol. Kraków.
Ložek V. 1964. Quartämnollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ustr. Ust. Gieol. 31: 7-374.
Marszałek J. 1993. Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach. Wydawn. S. Kryczyński. Warszawa.
Matzke M. 1985. Synantrope Besiedlungen mit Landschnecken bei Schlössern und Burgen am nördlichen Fusse des Westerzgebierges und Halle (Saale). Malakol. Abhandl. 10. 13: 131-138.
Münzig K. 1977. Schnecken an zwei Burgruinen des östlichen Schwarzwaldes. Malakol. Abhandl. 5. 19: 263-266.
Pokryszko B. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie) [Gastropods of Kaczawa mountains and Foothill, Western Sudety Mountains]. Acta Univ. Vratisl. 739: 21-52.
Pokryszko B. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 43, 8: 133-257.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski 36, 1: 3-316.
Steffek J. 1990. Classification of molluscs of Slovakia from the point of view of their exposure to danger. Folia Malacol. 4: 157-162.
Urbański J. 1973. Charakterystyka fauny ślimaków (Gastropoda) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rocz. Muz. w Częstochowie, 3: 217-232.
Wiktor A. 1959. Mięczaki strefy przełomów pod Książem koło Wałbrzycha (Mollusca of the zone of the Książ Ravine near Wałbrzych). Prace Kom. Biol. Pom. Tow. Przyj. Nauk 19, 6: 3-35.
Zeissler H. 1968. Die Schnecken and der Burgruine Haineck bei Nazza. Malakol. Abhandl. 2, 2: 113-117.
Zeissler H. 1975. Die Schnecken der Hallenburg im Türinger Wald. Mulzikol. Ablumdl. 4, 28: 249-252.
Zeissler H. 1980. Über die Schnecken and der Burgruine “Maienluft” bei Wusungen, mit einem Aushlick nach den Muschelkalkgebiet um Meiningen. Malakol. Abhandl. 6, 15: 207-212.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

3

End page:

18

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: