Object structure
Title:

Godne ochrony źródliska na peryferiach Puszczy Białowieskiej

Creator:

Holeksa, Jan

Contributor:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 40 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Puszcza Białowieska

References:

Faliński J. B. 1968 Mapa: Roślinność wybranego cyrku źródliskowego w rezerwacie krajobrazowym 'Źródła rzeki Łyny". Mater. Zakł. Fitos. Stos. UW, Warszawa-Białowieża, 22.
Faliński J. B. 1972a Antropogeniczne zagrożenie i program ochrony muraw kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej. Phytocoenosis 1.4: 287-306.
Faliński J. B. 1972b Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej. Mater. Zakł. Fitos. Stos. UW, Warszawa-Białowieża 24: 1-23.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968 Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. 33: 69-124.
Jasnowski M. 1972 Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1.3: 193-210.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

35

Issue:

3

Start page:

33

End page:

40

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: