Object structure
Title:

The headwaters in the pheriphery of the Białowieża Primeval Forest deserve safeguarding

Creator:

Holeksa, Jan

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 40 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Białowieża Primeval Forest

References:

Faliński J. B. 1968 Mapa: Roślinność wybranego cyrku źródliskowego w rezerwacie krajobrazowym 'Źródła rzeki Łyny". Mater. Zakł. Fitos. Stos. UW, Warszawa-Białowieża, 22.
Faliński J. B. 1972a Antropogeniczne zagrożenie i program ochrony muraw kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej. Phytocoenosis 1.4: 287-306.
Faliński J. B. 1972b Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej. Mater. Zakł. Fitos. Stos. UW, Warszawa-Białowieża 24: 1-23.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968 Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. 33: 69-124.
Jasnowski M. 1972 Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1.3: 193-210.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

35

Issue:

3

Start page:

33

End page:

40

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: