Object structure
Title:

Restitution of the apollo butterfly, Parnassius apollo, in the Pieniny National Park

Subtitle:

II. Assessment of the size and endangerment of its population

Creator:

Witkowski, Zbigniew ; Budzik, Jerzy ; Kosior, Andrzej

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 40

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

apollo butterfly ; Pieniny National Park ; Pieniny (mountains) ; Parnassius apollo

References:

Bengtsson B.-E., Elmquist H. and Nyholm E. 1989. On the Swedish apollo butterfly with an attempt to explain its decline. Ent. Tidskr. 110: 31-37.
Chrostowski M. 1958. O utworzenie rezerwatu ścisłego dla niepylaka apolla na Nowej Górze w Pienińskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14 (6): 51-52.
Dąbrowski J. S. msc. Uwagi o stanie zagrożenia lepidopterofauny w parkach narodowych. Cz. I. Zmiany zachodzące we współczesnej lepidopterofaunie Pienińskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem zanikania gatunku Parnassius apollo (L.), (Lepidoptera, Papilionidae).
Dąbrowski J. S. 1980. Czy niepylak apollo jest skazany na zagładę? Wierchy 49: 301-307.
Dąbrowski J. S. 1986. The decline of Parnassius apollo (L.) habitat in Poland (Lepidoptera: Papilionidae). Atala 10-12: 34.
Dąbrowski J. S., Witkowski Z. 1986. O ratunek dla pienińskiego niepylaka apollo. Przyr. Pol. (9): 13.
Nowicki M. 1865. Motyle Galicyi. Druk. Inst. Stauropigiańskiego, Lwów, s. 152.
Nuorteva P., Witkowski Z. msc. Czy zanieczyszczenie środowiska może być przyczyną wymierania niepylaka apollo (Parnassius apollo (L.) ) w Europie? Prądnik, Prace i Mater. Muz. W. Szafera 5, w druku.
Palik E. 1981. The conditions of increasing menace for the existence of certain Lepidoptera of Poland. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 21: 31-33.
Sitowski L. 1948. Przyczynki do znajomości fauny Parku Narodowego w Pieninach. Ochr. Przyr. 18: 133-142.
Szafer W. 1929. Niszczenie motyla niepylaka apollo. Ochr. Przyr. 9: 155.
Witkowski Z. 1986. „Polskie” okazy Parnassius apollo (L.) z kolekcji C. Eisnera w Leiden. Przegl. Zool. 30 (3): 321-325.
Witkowski Z. 1989. O występowaniu niepylaka apollo (Parnassius apollo) i niepylaka mnemozyny (P. mnemosyne) w Pienińskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45 (3): 53-56.
Witkowski Z., Oleś T. 1991. O stanie populacji niepylaka apollo Parnassius apollo frankenbergi w Pienińskim Parku Narodowym w 1990 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47 (4): 62-64.
Woźny A., Stroiński A., Gwóźdź E. 1990. Plant cell responses to cadmium. Uniw. AM w Poznaniu, ser. Biologia, 44: 5-29.
Żukowski R. 1959a. Problemy zaniku i wymierania niepylaka apollo w Polsce. Sylwan 103 (6/7): 15-29.
Żukowski R. 1959b. Niepylaki - apollo i mnemozyna zagrożone. Przyr. Pol. 3 (7/8): 4.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

48

Issue:

4

Start page:

31

End page:

40

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: