Object structure
Title:

Stratotype profile of Middle Cretaceous flysch deposits in Kaczyna near Wadowice (Beskid Mały Mts.)

Creator:

Alexandrowicz, Witold Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 26-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

inanimate nature conservation ; Beskid Mały Mountains ; Karpaty Mountains ; Flysch Carpathians ; geology

References:

Alexandrowicz W. P., Lalik W. 1999. Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w północnej części Beskidu Małego; Karpaty. Kwart. AGH, „Geologia” 25, 2: 107-123.
Alexandrowicz Z. 1991. Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 1-2: 4-9.
Alexandrowicz Z. (red.). 1996. Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Studia Naturae 42: 5-148.
Bouma A. H. 1962. Sedimentology of some Flysh Deposits. A graphic approach to facies interpretation. Elsevier Publ. Comp.
Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R. 1986. Zarys sedymentologii. Wyd. Geol., Warszawa.
Koszarski L., Nowak W., Żytko K. 1959. W sprawie wieku warstw godulskich. Kwart. Geol. 3, 1: 127-150.
Koszarski L., Nowak W. 1960. Uwagi w sprawie wieku warstw lgockich. Kwart. Geol. 4, 2: 468-482.
Książkiewicz M. 1932. Budowa geologiczna brzeżnych Beskidów Wadowickich i ich stosunek do przedmurza. Roczn. Pol. Tow. Geol. 8, 1: 49-93.
Książkiewicz M. 1950. O wieku pstrych margli we fliszu Karpat. Roczn. Pol. Tow. Geol. 19, 2.
Książkiewicz M. 1951. Objaśnienia do arkusza Wadowice. Wyd. PIG.
Książkiewicz M. 1963. Kaczyna - Lanckorona. W: Wniesznyje Karpaty (red. Wdowiarz S., Nowak W.). VI Kongries Karpato-Bałkanskiej Gieologiczeskiej Assocjacji, Putiewoditiel Ekskursji: 57-62.
Nowak W. 1957. Seria śląska w dorzeczu. Wielkiej Puszczy (Beskid Mały). Kwart. Geol. 1, 3-4: 513-540.
Nowak W. 1963. Występowanie Pithonella ovalis (Kaufmann) w Zachodnich Karpatach fliszowych. Roczn. Pol. Tow. Geol. 33, 3: 227-239.
Słomka T. 1995. Głębokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat. Prace Geol. 139: 7-132.
Unrug R. 1959. Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw lgockich. Roczn. Pol. Tow. Geol. 39, 2: 197-223.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

57

Issue:

6

Start page:

14

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: