Object structure
Title:

Recent and subfossil mollusc fauna on the Smolegowa Skała rocky hill in Jaworki

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 56-57 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

molluscs ; Małe Pieniny Mountains ; Mollusca ; Biała Woda

References:

Alexandrowicz S.W. 1966. Stratygrafia środkowej i górnej kredy w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego. Zesz. Nauk. AGH, Rozprawy 78: 1-142.
Alexandrowicz S.W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych Kwart. AGH, Geologia 13, 1-2: 1-240.
Alexandrowicz S.W. 1988. Malacofauna of Late Quaternary loesslike deposits in the Polish Carpathians. Acta Geol. Pol. 38: 85-106.
Alexandrowicz S.W. 1992. Malakofauna i zmiany środowiska południowej Polski w holocenie. Kwart. AGH, Geologia 18, 3: 5-35.
Alexandrowicz S.W. 1995. Malacofauna of the Vistulian Loess in the Cracov Region (S Poland). Annales UMCS, sec. B, 50: 1-28.
Alexandrowicz W.P. 1997. Malakofauna osadów czwartorzędowych i zmiany środowiska naturalnego Podhala w młodszym vistulianie i holocenie. Folia Quatern. 68: 7-132.
Alexandrowicz W.P. 1999. Malakofauna pylastych osadów w Tłumaczowie. Materiały III Seminarium lessowego, Wrocław: 3-4.
Alexandrowicz W.P., Urban J. 2002. Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58, 4: 5-36.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae B, 26: 1-289.
Alexandrowicz Z., Poprawa D. (red.) 2000. Ochrona georóżnorodności w polskich Karpatach Min. Środ. i Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Birkenmajer K. 1963. Stratygrafia i paleogeografia serii czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego. Studia Geol. Pol. 9: 1-380.
Birkenmajer K. 1970. Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskiem pasie skałkowym Polski. Studia Geol. Pol. 31: 1-81.
Birkenmajer K. 1977. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Studia Geol. Pol. 45: 1-158.
Birkenmajer K. 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wyd. Geol., Warszawa.
Birkenmajer K. 1986. Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego. PrzegI. Geol. 34: 293-304.
Domokos T., Füköh L. 1986. Relationship between Microclimate and the Shell Morphometry of Granaria frumentum (Drapamaud 1801). Proc. 8-th Intern. Malac. Congr.: 69-74.
Grossu A.V. 1981. Gastropoda Romania 3 - Clausiliasea şi Achatinacea. Univ. Bucuresti.
Klemm W. 1960. Clausilia dubia Drapamaud und ihre Formen in Österreich. Arch. Mollusk. 89: 81-109.
Klimaszewski M., Szafer W., Szafran B., Urbański J. 1950. Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem. Biul. Inst. Geol. 24: 5-87.
Kornaś J. 1958. Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach. Ochr. Przyr. 25: 238-247.
Ložek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ustř. Ust. Geol. 31: 1-374.
Ložek V. 1974. Měkkýši Sulovských skal. Monogr. Vlastiv. Zborb. Považia 1: 223-241.
Środoń A. 1982. Pieniny w historii szaty roślinnej Podhala. W: Zarzycki K. Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 1 15-126.
Wiktor A., Riedel A. 2002. Ślimaki lądowe W: Głowaciński Z. (red.) Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. 27-33. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

5

Start page:

39

End page:

57

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: