Object structure
Title:

The regulation of Polish nature conservation and environmental protection laws in 2001 - how not to get lost in the jungle of new rules

Creator:

Kalemba, Andrzej ; Korzeniak, Joanna

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 108-109 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

nature conservation - law ; environmental conservation - law

References:

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds. Luxembourg.
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Brussels.
Denisiuk Z. 2001. Ochrona przyrody w Polsce na przełomie wieków - tradycja, sukcesy, rozczarowania. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 1: 5-30.
Dz. U. nr 13 z 16.02.1995 r., poz. 61 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 6.01.1995 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
Dz. U. nr 41 z 18.04.1995 r., poz. 1417 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 6.04.1995 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 2001. Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 2: 5-60.
Mróz W., Perzanowska J. 2001. Dyrektywa Siedliskowa: siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 5: 55-73.
Witkowski Z. J. 2001. Polska w procesie akcesji do Unii Europejskiej: ochrona przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 1: 81-88.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

3

Start page:

103

End page:

109

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : commentary on the law

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: