Object structure
Title:

The Jacob's ladder, Polemonium coeruleum - new species for the flora of Bieszczady National Park

Creator:

Kucharzyk, Stanisław

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 67-68 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jacob's ladder ; Bieszczady Mountains (Poland) ; Bieszczady National Park ; Polemonium coeruleum

References:

Dostál J. 1989. Nová květena ČSSR. T. 1-2, Academia, Praha.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monogr. Bot. 20.
Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 27 (3): 401-414.
Meusel H., Jäger E., Rauschert S., Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der Zentraleeuropäischen Flora. 2. Karten. Veb Gustav Fischer Verlag, s. 259-421, Jena.
Olaczek R., Jakubowska-Gabara J., Pisarek W. 1988. Wielosił błękitny Polemonium coeruleum L. w Puszczy Bolimowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 6: 61-63.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. PAU, Prace Monogr. Kom. Fizjogr. 1, Kraków.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1989. Wymarłe i ginące rośliny naczyniowe polskich Karpat. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45, 3: 5-20.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Ivor M. 1992. Kwiaty Tatr. Atlas, Wyd. „Karpaty”, Kraków.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1977. Szata roślinna Polski. T. 1-2, PWN, Warszawa.
Wołoszczak E. 1894. O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osławy. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 29: 39-69.
Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 20.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

50

Issue:

5

Start page:

65

End page:

68

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: