Object structure
Title:

Vertebrates Vertebrata

Group publication title:

Red list of threatened animals in Poland

Creator:

Głowaciński, Zbigniew

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

24 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 16-17

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Red List ; animals - threatened species ; vertebrates ; mammals ; birds ; reptiles ; amphibians ; fishes ; cyclostomes ; Vertebrata ; Mammalia ; Aves ; Reptilia ; Amphibia ; Pisces ; Cyclostomata

References:

Berger L. 1975. Gady i płazy (Reptilia et Amphibia). Fauna słodkowodna Polski. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa-Poznań, ss. 108.
Berger L., Jaskowska J., Młynarski M. 1969. Płazy i gady. Katalog fauny Polski. Inst. Zool. PAN, Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 73.
Brylińska M. (red.) 1986. Ryby słodkowodne Polski. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 429.
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, ss. 526.
Głowaciński Z. 1990. Długoterminowe zmiany w polskiej faunie kręgowców lądowych - procesy zanikowe i wzrostowe. Studia Naturae, Suplement, Zakład Ochrony Przyr. i Zasobów Nat. PAN, Kraków, 169-211.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A. i Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A, 21: 1-163.
Głowaciński Z. (red.) w druku. Polska czerwona księga zwierząt. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne., Warszawa.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe, 1-3. Warszawa, Państw. Wydawn. Nauk., 1-240,1-384,1- 214 + tablice.
Madej Z. 1964. Studies on the fire bellied toad (Bombina bombina Linnaeus, 1761) and the yellow bellied toad (Bambina variegata Linnaeus, 1758) of upper Silesia and Moravian Gate. Acta Zool. cracov. 9: 291- 336.
Pucek Z. (red .) 1981. Keys to Vertebrates of Poland. Mammals. Państw. Wydawn. Nauk. - Polish Sci. Publ. Warszawa, ss. 367.
Pucek Z. (red. ) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 384.
Pucek Z., Raczyński J. (red.) 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 188 + mapy.
Rembiszewski M., Rolik H. 1975. Katalog fauny Polski., cz. 38, Krągłouste i ryby. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 240.
Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Studia Naturae A, 32: 1-153.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa, ss. 462.
Świerad J. 1988. Płazy Karpat Polskich w ujęciu wertykalnym. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.
Witkowski A. 1989. Introdukowane ryby w polskich wodach i ich wpływ na środowisko. Przegl. Zool. 33, 4: 583-598.
Witkowski A. 1990. Gefehrdung und Schutz der Fische in Polen. Ichtyofaunistik. Naturschutzbund Deutschland, Rostock, 2-20.

Start page:

13

End page:

24

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 17, R. 27, II 5997, II 5998, II 5999

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: