Object structure
Title:

Final remarks and conclusions

Group publication title:

Red list of threatened animals in Poland

Creator:

Głowaciński, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

30 cm ; bibliografia na stronach 152-155 ; ISBN 83-901236-8-1 ; ISBN 83-88934-21-X

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

red data list ; threatened species

References:

Allen G. 1942. Extinct and vanishing mammals of the Western Hemisphere with the species of all oceans. Amer. Committee for lntern. Wild Life Protection, New York.
Andrzejewski R., Weigle A. red. 1993. Polskie studium różnorodności biologicznej. Nar. Fund. Ochr. Środ./UNEP, Warszawa.
Banaszak J. 1984. Pattern of distribution of Apoidea in agricultural landscape. V Symposium lnt. sur la Pollinisation. Versailles, 27-30 Sept. 1983. lNRA Publ., pp. 223-227, Paris.
Banaszak J. 1992. Pszczoły Apoidea. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 49-58, Kraków.
Banaszak J. 1993. Ekologia pszczół. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Banaszak J. 1996. Jeszcze w sprawie ochrony gatunkowej pszczół dziko żyjących (Hymenoptera, Apoidea). Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 73-77.
Banaszak J. Cierzniak T. 2000. Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów w agrosystemach. Wiad. Entomol. 18, Supl. 2: 73-94.
Blab J., Nowak E., Trautmann W., Sukopp H. 1984. Rote Liste der gefährdeten Tiere und PfIanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Kilda-Verlag, Greven.
Buszko J., Nowacki J . 2000. Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 213-220.
Cincotta R. P., Engelman R. 2000. Nature's Place. Human population and the future of biological diversity. Population Action Intern., Washington.
Council of Europe 1997. Red data book of European vertebrates (Final draft), Strasbourg.
Council of Europe 1998. Preliminary European red list of vertebrates, vol. 1-2 (Draft), Strasbourg.
Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 95-120.
Dąbrowski J .S., Śliwiński Z. 1992. Motyle Lepidoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 65-84, Kraków.
Diamond J.M. 1989. Historic extinctions: a Rosetta Stone for understanding prehistoric extinctions. Tuscon, Univ. Arizona Press 38: 824-862.
Dyduch-Falniowska A. 1992. Małże Bivalvia. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 25-30, Kraków.
Falniowski A. 1992. Ślimaki wodne Gastropoda Aquatica. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 39-42, Kraków.
Fiałkowski W., Sowa R. 1992. Widelnice Plecoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 93-97, Kraków.
Gepp J. (red.) 1983. Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Bundesmin. f. Gesundheit u. Umweltschultz, Wien.
Głowaciński Z. 1981. Wtórna sukcesja ptaków w dojrzewającym ekosystemie leśnym (synteza). Studia Naturae 26: 1-64.
Głowaciński Z., Weiner J. 1983. Successional trends in the energetics of forest bird communities. Holarctic Ecology 6: 305-314.
Głowaciński Z. (red.). 1992a. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
Głowaciński Z. (red.). 1992b. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
Greenway J.C. 1958. Extinct and vanishing birds of the world. Amer. Committee for Intern. Wild Life Protection. N. York.
Gutowski J. M., Buchholz L. 2000. Owady leśne - zagrożenia i propozycje ochrony. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 43-72.
Hammond P.M. 1995. The current magnitude of biodiversity. In: Global biodiversity assessment (V.H. Heywood, ed.ex.). Cambridge Univ. Press, pp. 113-138. Cambridge, UK.
Harper F. 1945. Extinct and vanishing mammals of the Old World. Amer. Committee for Intern. Wild Life Protection, New York.
IUCN 1994. IUCN Red list categories. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland.
IUCN 1996. 1996 IUCN Red list of threatened animals (J. Baillie a. B. Groombridge, compilers a. eds.) IUCN, Gland, Switzerland.
IUCN 2000. Red list of threatened species (C. Hilton-Taylor, compiler). IUCN, Gland, Switzerland a. Cambridge, UK.
Jażdżewski K. 1992. Pancerzowce Malacostraca. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 105-110, Kraków.
Jazdżewska T., Wiedeńska J. 1992. Pijawki Hirudinea. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 111-115, Kraków.
Karg J. 1989. Zróżnicowanie liczebności i biomasy owadów latających krajobrazu rolniczego zachodniej Wielkopolski. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Naukowe 188: 1-78.
Leńkowa A. 1985. Trudna droga do Arki Noego. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Liana A. 1992. Prostoskrzydłe Orthoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 85-92, Kraków.
Liana A. 2000. Problemy ochrony prostoskrzydłych (Orthoptera) i innych grup ortopteroidalnych (Blattodea, Dermaptera, Mantodea) w Polsce. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 147-153.
Łukaszewicz K. 1958. Zwierzęta wytępione. Nasza Księgarnia, Warszawa.
Mace G.M. 2000. Background to the criteria review. In: 2000 lUCN Red List of threatened species (comp. C. Hilton-Taylor). The IUCN Species Survival Commission. IUCN Publ. Services Unit, Cambridge, UK.
Mader H.J. 1979. Die lsolationswirkung von Verkehrsstrassen auf Tierpopulationen untersucht am Beispiel von Arthropoden und Kleinsäugern der Waldbiozönose. Schriftenreihe für Landschaftspflege u. Naturschutz, 19: 1-126, Bonn-Bad Godesberg.
Mader H.J. 1981. Der Konflikt Strasse-Tierwelt aus ökologischer Sicht. Schriftenreihe für Landschaftspflege u. Naturschutz, 22: 1-99, Bonn-Bad Godesberg.
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 2001. Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57, 2: 5-60.
Mazur M., Kubisz D. 2000. Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 129-137.
May R.M., Lawton J.H., Stork N.E. 1995. Assessing extinction rates. ln: Extinction rates (J.H. Lawton, R.M. May, eds.), Oxford Univ. Press. pp. 1-24, Oxford.
Mittermeier R.A. 2000. A challenge to the global community. In: 2000 IUCN Red list of threatened species (C. Hilton-Taylor - compiler), IUCN Publ. Service Unit, Cambridge, UK.
Nowacki J. 2000. Konieczność ochrony owadów jako niezbędny element ochrony przyrody. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 7-14.
Nowak E., Blab J., Bless R. 1994. Rote Liste der gefährdeten Wilbeltiere in Deutschland. Kilda-Verlag, Bonn-Bad Godesberg.
Pawłowski J., Witkowski Z. 2000. Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów i zaleceń Unii Europejskiej. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 15-26.
Pisarski B., Huflejt T., Skibińska E. 1992. Błonkówki Hymenoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 43-48, Kraków.
Rafalski J. 1992. Pajęczaki - Arachnida. W. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 103-104, Kraków.
Rassi P., Vaisanen R. (eds.). 1987. Threatened animals and plants in Finland. Valtion Painatuskeskus, Helsinki.
Razowski J. (red.). 1990-1991 , 1997. Wykaz zwierząt Polski, t. I-V, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Red Data Book. 1- Mammalia 1966 (N. Simon - compiler). IUCN Survival Service Commission, lUCN, Morges, Switzerland.
Red Data Book. 2 - Aves 1966. (J. Vincent - compiler). IUCN Survival Service Commission, IUCN, Morges, Switzerland.
Red Data Book. 3 - Amphibia & Reptilia. 1975. (R. E. Honegger, compiler). IUCN Survival Service Commission, IUCN, Morges, Switzerland.
Ricklefs R.E. 1979. Ecology (2nd ed.) Chiron Press, Incorporated-New York & Concord.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 15 marca 1999 r. „w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych” (Dz.U. 1999, nr 38, poz. 370), Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 lutego 2000 r. „w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony” (Dz.U. 2000, nr 8, poz. 110), Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 września 2001 r. „w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową” (Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1456) Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska ZNiL z dn. 3 grudnia 1996 r. „w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta” (Dz.U. 1995, nr 147, poz. 713) Warszawa.
Sowa R. 1992. Jętki Ephemeroptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 97-101 , Kraków.
Soszyński B., Palaczyk A., Krzemiński W. 2000. Zagrożenia i perspektywy ochrony muchołówek (Diptera) w Polsce. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 165-176.
Szczęsny B. 1992. Chruściki Trichoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 59-64, Kraków.
Szujecki A. 1976. Wpływ gospodarki leśnej na entomofaunę. Entomologia a ochrona środowiska. PWN, s. 105-121, Warszawa.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. msc (2002). Ptaki Polski. Synteza wiedzy o rozmieszczeniu, liczebności i zmianach w krajowej awifaunie. Wyd. Bogucki, Poznań (w maszynopisie).
UNEP. 1995. The Global biodiversity assessment. United Nations Environment Programme, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Wiktor A., Riedel A. 1992a. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 31-38, Kraków.
Wilson E.O. 1985. The biological diversity crisis. BioScience 35: 700-706.
Wilson E.O. 1989. Threats of biodiversity. Sci. American 261: 108-116.
Wilson E.O. 1999. Różnorodność życia (oryg. The diversity of life, 1992). PIW, Warszawa.
Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej fauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 4: 5-19.

Start page:

146

End page:

155

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. R. 19, R. 20, R. 21

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: