Object structure
Title:

Factors of eutrophication processes in sub-mountain dam reservoirs

Subtitle:

A journal devoted to the study of water biology

Creator:

Mazurkiewicz-Boroń, Grażyna

Publisher:

Karol Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 61-66 ; ISSN 1643-3157

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

dam reservoirs ; Dobczyce Reservoir ; Czorsztyn Reservoir ; Rożnów Reservoir ; eutrophication ; Raba River ; Dunajec River

References:

Ahlgren I., Abegaz Z. 1993. Interaction of light, nutrients and stratification regimes in controlling phytoplankton primary production in eutrophic lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 25, 506-511.
Amirowicz A. 1988. Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (southern Poland) in the preimpoundment period (1983-1985). 2. Periphyton. Acta Hydrobiol., 30, 297-304.
Amirowicz A. 1998. Consequences of the basin morphology for fish community in a deep-storage submontane reservoir. Acta Hydrobiologica 39 (1997), Suppl. 1: 35-56.
Avakian A. 1998. Problematyka zaporowych zbiorników wodnych. Przegląd Geograficzny, 70, 11-26.
Bednarz T., Starzecka A. 1993. The comparison of microbial production and destruction of organic matter in the bottom sediments of streams on agricultural and forest types of catchment, and sublittoral of the Dobczyce dam reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol., 35, 285-294.
Bednarz T., Starzecka A. 1998. Microbiological processes taking place in Dobczyce Reservoir during spring water bloom. Oceanological Studies, 2, 13-21.
Bednarz T., Starzecka A., Mazurkiewicz-Boroń G. 2002. Procesy mikrobiologiczne towarzyszące glonowym i sinicowym zakwitom wody. Wiad. Bot.
Bijok P., Prus Μ., Prus T. 1999. Solina-Myczkowce cascade system: A newly created aquatic site in the Carpathian Mts for Long-Term Ecological Research in Poland. Proceedings of the ILTER Regional Workshop, Mądralin, near Warsaw, Poland, 16-18 September 1989. Int. Centre of Ecol. PAS, Dziekanów Leśny, 107-112.
Boavida M. J., Marques R. T. 1995. Low activity of alkaline phosphatase in two eutrophic reservoirs. Hydrobiologia, 297, 11-16.
Bombówna Μ. 1965. The chemical characteristic of water of the dam reservoirs in Rożnów and Czchów. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 215-233.
Bombówna Μ. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 11, 479-504.
Bombówna Μ. 1975. Zasobność rzek karpackich a zagospodarowanie zlewni. Zesz. Nauk. Postępów Nauk Rolniczych, 162, 265-280.
Bombówna Μ. 1990. Chemical composition of the water in the dam reservoirs at Rożnów and Czchów (southern Poland) in 1982-1983 compared with the condition of twenty years previously. Acta Hydrobiol., 32, 293-311.
Brzeźniak E., Limanówka D. 2001. Temperatura powietrza w Beskidzie Sądeckim w drugiej połowie XX wieku. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 47, 5-12.
Bucka H. 1965. Phytoplankton in the dam reservoir in Rożnów and Czchów. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 235—263.
Bucka H. 1989. Ecology of selected planktonic algae causing water blooms. Acta Hydrobiol., 31, 207-258.
Bucka H. 1998. The mass invasion of several blue-green algae in two drinking water supply reservoirs in southern Poland. W: D.G. George, Jones J.G., Punčochář P., Reynolds C.S., Sutcliffe D.W (red.) Management lakes and reservoirs during global change. NATO ASI Series 2. Environment 42. Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, 145-151.
Bucka H., Wilk-Woźniak E. 1998. Dynamic of algae and cyanophytes developing in mass in dam reservoir: the Wisła Czarne reservoir and the Dobczyce reservoir (southern Poland). Fragm. Flor. et Geobot., Ser. Polonica, 5, 269-277.
Bucka H., Wilk-Woźniak E. 1999. Cyanobacteria responsible for planktic water blooms in reservoirs in southern Poland. Algol. Stud., 94, 105-113.
Cebulak E., Czekierda D., Falarz Μ., Limanówka D., Niedźwiedź T., Ustrnul Z. 1996. Climate variability in Poland during last 45 years. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne, MCLXXXVI, 102, 395-402.
DeStasio B. T., Hill D. K., Kleinhans J. N., Nibbelink N. P., Magnuson J. J. 1996. Potential effect of global climate change on small north-temperate lakes: physics, fish and plankton. Limnol. and Oceanography, 41 (5), 1136-1149.
Dumnicka E., Amirowicz A., Bucka H., Jelonek Μ., Zięba J., Żurek R., 1989. Biocenozy zbiornika Rożnowskiego. Mat. symp. „Dunajec wczoraj-dziś-jutro", Niedzica, 15 czerwca 1989, SGGW-AR 11, 63-73.
Fleituch T. 2000. Fauna denna. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 121-135.
Fleituch T., Bednarz T., Starzecka A., Mazurkiewicz-Boroń G., 2000. Procesy biologiczne w ekotonach lotycznych. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 193-210.
Fleituch T., Pociecha A. 2000. Zooplankton. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 113-120.
Galicka W., Korczyńska A., Drożdżyk A. 1990. Charakterystyka limnologiczna zbiornika Sulejowskiego w latach 1972-1987. W: Kajak Z. (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych ich ochrona i rekultywacja. Cz. l Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. SGGW-AR, Warszawa, 226-237.
Garcia-Ruiz R., Hernandez I., Lucena J., Niell F. X. 2000. Significance of phosphomonoesterase activity in the regeneration of phosphorus in a meso-eutrophic, P-limited reservoir. Soil Biology & Biochemistry, 32 (13), 1953—1964.
Giraudet H., Abrial D., Berthon J. L., Buisson B. 1999. Seasonal variation of the alkaline phosphatase activity of phytoplankton in the hypereutrophic Grangent reservoir (Loire). Annales de Limnologie-International Journal of Limnology, 35 (4), 213-221.
Gołdyn R. 2000. Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych, nizinnych zbiornikach zaporowych. Wydaw. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicz, Poznań, Ser. Biol., 65, 185 pp.
Gwiazda R. 1990. An attempt at estimating the trophic role of birds during formation of the ecosystem of the Dobczyce Reservoir (basin of the River Vistula, southern Poland). Acta Hydrobiol., 32, 457-467.
Gwiazda R. 1996. Contribution of water birds nutrients loading to the ecosystem mesotrophic reservoir. Ekol. Pol., 44 (3—4), 289—297.
Gwiazda R. 2000. Awifauna i inne kręgowce. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 149-162.
Gwiazda R. 2000. Rola troficzna ptaków wodnych. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 185-192.
Hejzlar J., Straškraba Μ. 1989. On the horizontal distribution of limnological variables in Řimov and other stratified Czechoslovak reservoirs. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol., 33, 41-55.
Hejzlar J., Vyhnálek V., Kopaček J., Duras J. 1996. Sources and transport of phosphorus in the Vltava River Basin (Czech Republic). Water Sciences and Technology, 33, 137-144.
Hantke B., Domany I., Fleisher P., Koch Μ., Pless P., Wiendl Μ., Melzer A. 1996. Depth profiles of the kinetics of phosphatase activity in hard water lakes of different trophic level. Arch. Hydrobiol., 135 (4), 451-471.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Warszawa, Arkady, 846 pp.
Jamet D., Amblard C., Devaux J. 2001. Size-fractionated alkaline phosphatase activity in the hypereutrophic Villerest reservoir (Roanne, France). Water Environment Research, 73 (2), 132-141.
Jelniková E., Straškrabová V. 2001. Long-term ecological research in the Czech Republic - Case study a 3-year project. Ekologia - Bratislava, 20, 50-60.
Jelonek Μ., Starmach J. 1988. Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983-1985). 3. Ichthyofauna. Acta Hydrobiol., 30, 305-316.
Jelonek Μ., Godlewska Μ. 2000. Ichtiofauna. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red). Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 137-147.
Jones J. G. 1972. Studies of freshwater bacteria association with algae and alkaline phosphatase activity. J. Ecol., 60, 59-75.
Kajak Z. 1998. Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa, PWN, 355 ss.
Kasza H. 1995. Symptomy eutrofizacji a sukcesja ekologiczna w Goczałkowickim Zbiorniku zaporowym. W: Zalewski Μ. (red.) Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 143-154.
Kiersztyn B., Siuda W., Chróst R. J. 2002. Microbial ectoenzyme activity: useful parameters for characterizing the trophic conditions of lakes. Pol. J. Environ. Stud., 11, (4), 367-373.
Kirk J. T. O. 1983. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne—Sydney, Cambridge Univ. Press, 122-130.
Kloze J., Leszczyński W., Mroziński J. 2001. Proces zamulania zbiornika rożnowskiego w czasie jego 60-letniej eksploatacji. Gosp. Wod., 10, 417-419.
Komárková J., Hejzlar J., Vyhnálek V. 1998. Long-term changes in chlorophyll concentration and phytoplankton structure into two canyon-type reservoirs. Internat. Rev. Hydrobiol., Sp. Iss., 83, 421-430.
Kopaček J., Hejzlar J., Procházkowá L. 1998. Contribution of direct atmospheric deposition to nitrogen and phosphorous loads to reservoirs. Inter. Ref. of Hydrobiol., Sp. Iss., 83, 339-346.
Kopeć S. 1985. Wielkość strat podstawowych składników nawozowych wynoszonych z wodami lizymetrycznymi w warunkach górskich. Wiad. IMUZ, 15 (2).
Kostecki Μ. 1979. Badania limnologiczne zbiornika zaporowego Tresna. Część II. Dynamika przemian oraz wstępny bilans związków azotowych w dopływach zbiornika. Arch. Ochr. Środow., 3—4, 17—37.
Kostecki Μ. 2001. The limnological characteristic of the Plawniowice Dam-Reservoir (Upper Silesia Poland) - thermal and oxygen conditions after 23 years of exploitation. Archives of Envir. Prot., 27 (2), 97-124.
Krzyżanek E., Kasza H., Krzanowski W., Kuflikowski T., Pająk G. 1986. Succession of communities in the Goczałkowice Dam Reservoir in the period 1955-1982. Arch. Hydrobiol., 106, 21-43.
Krzyżanek E., Kownacki A. (red.) 1986. Development and structure of the Goczałkowice Reservoir ecosystem. Ekol. Pol., 34, 307-577.
Kufel L. 1998. Chlorophyll — nutrients — Secchi disc relationship in the Great Mazurian Lakes (north -eastern Poland). Pol. J. Ecol., 46, 3, 327-337.
Lebedeva I. P., Venitsianov J. V. 1998. Hydrodynamic structure features of water mass in reservoirs and their effect on water quality. Inter. Rev. of Hydrobiol., Special Issue, 83, 235-238.
Lorenc H. 1994. Ocena zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie 1901-1933 na podstawie obserwacji z wybranych stacji meteorologicznych w Polsce. Wiadomości IMGW, 17 (38), 43-58.
Lorenc H., Suwalska-Bogucka Μ. 1996. Thermal tendencies of winters in Poland as the indicator of climate variability. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne, MCLXXXVI, 102, 365—275.
Łajczak A. 1995. Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w dorzeczu Wisły. Monografie Kom. Gosp. Wod. PAN, 8, 108 pp.
Materek E. 2000. Hydrologia dopływów i zbiornika. W: J. Starmach, Mazurkiewicz-Boroń G. (red.), Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 15-31.
Mazurkiewicz G. 1988. Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983—1985). 1. Some physico-chemical indices. Acta Hydrobiol., 30, 287—296.
Mazurkiewicz G. 1996. Zbiornik Dobczycki - źródłem wody pitnej dla Krakowa. Aura, 8, 12-14.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2000. Źródła biogenów w zlewni zbiornika. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 43-54.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2000. Parametry siedliskowe i troficzne. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 63-80.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2000. Eutrofizacja - przyczyny i skutki. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 225-231.
Mazurkiewicz G., Żurek R. 1999. Zmiany hydrobiologiczne w ekosystemach wodnych. W: Grela J., Słota H., Zieliński J. (red.) Dorzecze Wisły, monografia powodzi lipiec 1997. Ser. Atlasy i Monografie, IMGW, Warszawa, 163-164.
Megard R. O. 2000. Diagnosis light attendance with Secchi disks. Arch. Hydrobiol. Special Issue, Adv. Limnol., 55, 169-178.
Mikulski Z. 1998. Gospodarka wodna. Warszawa, PWN, 202 pp.
Naselli-Flores L. 1998. Phytoplankton assemblages in reservoirs: is it chemical or physical constraints which regulated their structure. Inter. Rev. of Hydrobiol., Sp. Iss., 83, 351-360.
Nusch E. A. 1980. Comparison of different methods for chlorophyll and phaeopigment determination. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol., 14, 14-36.
Olechnowicz-Bobrowska B. 1996. Hot and dry summer seasons 1992 and 1994 in Poland. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne, MCLXXXVI, 102, 419-434.
Overbek J., Chróst R. J. 1994. Microbial ecology of Lake Pluasse, New York, Spring-Verlag.
Paluch J., Twardowska I., Kostecki Μ., Magosz S. 1975. Charakterystyka limnologiczna kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole. Część II. Chemizm wód i wstępny bilans związków azotowych. Arch. Ochr. Środowiska, 1, 119-145.
Pasternak K. 1969. Szkic geologiczno-gleboznawczy zlewni rzeki Raby. Acta Hydrobiol., 11, 4.
Pasternak K. 1980. Charakterystyka zaporowego zbiornika w Dobczycach. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 235, 205-215.
Pawlik-Dobrowolski J. 1993. Ocena stanu czystości wód powierzchniowych w zlewni Raby na tle źródeł zanieczyszczenia. W: Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. PK im. T. Kościuszki, Monografia, 145, 131-154.
Pawlik-Dobrowolski J. 19936. Próba oceny udziału zanieczyszczeń obszarowych w całkowitym ładunku składników chemicznych. W: Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. PK im. T. Kościuszki, Monografia, 145, 241–252.
Płużański A. 1990. Powierzchniowe spływy fosforu i azotu do Zbiornika Solińskiego i Myczkowskiego. W: Kijak Z. (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. I. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. SGGW-AR, Warszawa, 254-263.
Płużański A., Półtorak T., Tomaszek J., Granops Μ., Żurek R., Dumnicka E. 1990. Charakterystyka limnologiczna zbiorników kaskady górnego Sanu (Solina Myczkowce). W: Kajak Z. (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. l. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. SGGW-AR, Warszawa, 264-281.
Poddubny S.A. 1995. Connection of hydrobionts distribution and water circulation elements for different biotopes of inland water bodies. Water Resources, 22, 205-213.
Procházkowá L., Blažka P. 1989. Ionic composition of reservoir water in Bohemia: long-term trends and relationships. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol., 33, 323-330.
Prochâzkowâ L., Blažka P., Kopáček J. 1996. Impact of diffuse pollution on water quality of the Vltava River (Slapy Reservoir), Czech Republic. Water Sci. Technol., 33, 145-152.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol., 11, 423-477.
Punzet J. 1975. Hydrologia rzek karpackich i jej związki z gospodarką wodną terenów górskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 162, 255-263.
Reynolds C. S. 1991. Toxic blue-green algae: the “problem” in perspective. Freshwater Forum, I, 29-38.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2001.Urząd Statystyczny w Krakowie. Kraków, 575 pp.
Seip K. L. 1994. Phosphorus and nitrogen limitation of algal biomass across trophic gradients. Aquatic Sciences, 56, 16-28.
Shapiro J., Forsberg B., Lamara V., Lindmark G., Lynch Μ., Smelzer E., Zoto G. 1982. Experiments and experiences in biomanipulation: Studies of way to reduce algal abundance and eliminate blue greens. Interim. Rep. no 19, Limnol. Res. Center, Univ. Minnesota, Minneapolis, 251 pp.
Skulberg O.M., Underdal B., Utkilen H. 1994. Toxic waterbloom with cyanophytes in Norway - current knowledge. Arch. Hydrobiol., Algol. Stud., 75, 279-289.
Stanisz A. 2000. Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny (tom 2). Kraków, StatSoft, 408 pp.
Starkel L. 1972. Charakterystyka rzeźby polskich Karpat i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 10, 75-150.
Starmach J. 1995. Struktura zespołów ryb w zbiornikach zaporowych o różnym stopniu eutrofizacji. W: Zalewski Μ. (red.) Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 91-101.
Starmach J., Jelonek Μ., Mazurkiewicz G., Fleituch T., Amirowicz A. 1988. Ocena aktualnego stanu ichtiofauny i możliwości produkcyjnych dorzecza rzeki Raby. Cz.1. Biologiczno-rybacka charakterystyka górnego odcinka rzeki Raby i jej dopływów. Rocz. Nauk. PZW, 1, 75-96.
Starmach J., Jelonek Μ. 2000. Specjalistyczna gospodarka rybacka, jeden z czynników ochrony jakości wody. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 233-240.
Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) 2000. Zbiornik Dobczycki. Ekologia – eutrofizacja - ochrona. ZBW, PAN, Kraków, 261 ss.
Starmach J., Jelonek Μ. 2001. Specjalistyczna gospodarka rybacka w zbiornikach wodociągowych. Suppl, ad Acta Hydrobiol., 1, 1-26.
Starzecka A., Bednarz T., Amirowicz A. 1999. Model of energy flow in the bottom sediments littoral zone of a dam reservoir with regard to detrivorous roach Rutilus rutilus (L.). Pol. J. Ecol., 47, 103-112.
Starzecka A., Bednarz T. 2000. Mikrobiologiczne procesy zachodzące w Zbiorniku Dobczyckim i w rzece Rabie powyżej i poniżej zbiornika. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 163-176.
Straškraba Μ. 1996. Lake and reservoir management. Verh. Internat. Verein. Limnol., 26, 193-209.
Straškraba Μ. 1998. Limnological differences between deep valley reservoirs and lakes. Internat. Rev. Hydrobiol., 83. Special Issue, 1-12.
Straškraba Μ., Hocking G. 2002. The effect of theoretical retention time on the hydrodynamics of deep river valley reservoirs. Inter. Ref. of Hydrobiol., 87 (1), 61-83.
Szarek-Gwiazda E. 1998. Horizontal, vertical and seasonal distribution of heavy metals in the water of a stratified dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland). Acta Hydrobiol., 40, 113-120.
Szarek-Gwiazda E. 2000. Metale ciężkie w wodzie i osadzie dennym. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 81-94.
Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2002. Deposition of copper in the eutrophic, submontane Dobczyce Dam Reservoir (Southern Poland) - role of speciation. Water, Air and Soil Pollution, 140 (1-4), 203-218.
Thornton K. W., Kimmel B. L., Payne F. F. 1990. Reservoir limnology; Ecological perspectives. New York, Wiley & Sons, 246 ss.
Tilzer Μ. Μ. 1988. Secchi disk - chlorophyll relationships in a lake with highly variable phytoplankton biomass. Hydrobiologia, 162, 163-171.
Tomaszek J. A., Czerwieniec E. 2000. 1n situ denitrification measurements in reservoir sediments: an example from southeast Poland. Ecological Engineering, 16, 61-71.
Vollenweider R. A. 1976. Advances in definning critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Mem. Ist. Ital. Idrobiol., 33, 53-85.
Wetzel R. G. 1993. Future direction in research on control of eutrofιcation. In: Giussanu G., Callieri C. (eds) Strategies for lake ekosystems beyond 2000. Proceedings of 5th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Stresa, Italy, 17-21 May, 1993. Ist. Ital. Idrobiol, Verbania Pallanza, 214-215.
Wieczysty A. (red.) 1993. Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. PK im. T. Kościuszki, Monografia, 145, 274 ss.
Wilk-Woźniak E. 1996. Changes in the biomass and structure of phytoplankton in the Dobczyce Reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol., 38, 125-131.
Wilk-Woźniak E. 2000. Fitoplankton. W: J. Starmach, G. Mazurkiewicz-Boroń (red.), Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 95-112.
Wilk-Woźniak E., Bucka H. 2000. Species diversity of algae and cyanobacteria in phytoplankton communities on the example of history of Rożnów dam reservoir. A review. Pol. Arch. Hydrobiol., 47 (2), 213-224.
Wilk-Woźniak E., Kosiński Μ. 2001. Effect of allochthonous and autochthonous factors on phytoplankton biomass an a submontane dam reservoir (S Poland). Biologia, Bratislava, 56 (4), 345-354.
Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2002. Development of Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin in the deep meso-eutrophic submontane dam reservoir (Southern Poland). Biologia, Bratislava 57.
Wróbel S. 1965. The bottom deposits in dam reservoir at Rożnów and Czchów. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 289-294.
Wróbel S. 1980. Zbiornik zaporowy w Dobczycach i jego ochrona. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 235, 205-215.
Wróbel S. 1991. Eutrofizacja wód. W: Dynowska I., Maciejewski Μ. (red.) Dorzecze Górnej Wisły. II. Warszawa-Kraków, PWN, 106-116.
Wróbel S. (red.) 1995. Zakwaszenie Czarnej Wisełki i eutrofizacja zbiornika zaporowego Wisła-Czarne. Centrum Informacji Naukowej, Kraków, 158 ss.
Wróbel S. 2002. Zbiornik dobczycki - ekologia, eutrofizacja, ochrona. Aura, 6, 22-23.
Wróbel S., Szczęsny B., 1983. Zabudowa hydrotechniczna rzek a cechy jakościowe wód. W: Kajak Z. (red.) Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza. Warszawa-Łódź, PWN, 393-415.
Wróbel S., Wójcik D. 1990. Wezbranie rzek a eutrofizacja zbiorników zaporowych. W: Kajak Z. (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 2. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. Warszawa, SGGW-AR, 207-213.
Wójcik D. 1991. Charakterystyka osadów dennych zbiornika zaporowego Dobczyce. Ochrona Środowiska, 1 (42), 31-34.
Zalewski Μ. 2000. Ecohydrology - the scientific background to use ecosystem properties as management tools toward sustainability of water resources. W: Zalewski Μ. (red.) Ecological Engineering, 16, 1-8.

Relation:

Supplementa ad Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 2

Start page:

1

End page:

68

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal ; Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 35, II 462/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: