Object structure
Title:

Rzadkie i chronione gatunki roślin na górze Chojnik w Karkonoskim Parku Narodowym

Creator:

Świerkosz, Krzysztof

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Sudety ; Karkonoski Park Narodowy - rośliny ; Chojnik (góra)

References:

Boratyński A. 1985. Rzadkie i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 1. Juniperus communis L. Arboretum Kórnickie 30: 111-126.
Konca B. 1991. Drzewa i krzewy góry Chojnik. Prace Kark. Tow. Nauk. 53: 66-82.
Korczyk A. 1967. Rozmieszczenie geograficzne brzozy ojcowskiej Betula oycoviensis Bess. Och. Przyr. 32: 133-170.
Kwiatkowski P., Świerkosz K. Betulo carpaticae-Pinetum Mikyska 1970 w polskich Sudetach. Msc.
Mądalski J. 1959-62. Inwentarz flory Karkonoskiego Parku Narodowego. Msc., t. I-III.
Weretelnik E. 1984. Rośliny występujące na murach zamku Chojnik. Prace Kark. Tow. Nauk. 41: 91-95.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

48

Issue:

5

Start page:

59

End page:

63

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: