Object structure
Title:

Landslide forms of the Jaworzyna Krynicka ridge in Popradzki Park Krajobrazowy (Landscape Park of Poprad)

Creator:

Margielewski, Włodzimierz ORCID

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 17 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

landslides ; Landscape Park of Poprad ; Jaworzyna Krynicka

References:

Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych. Prace Geol. Kom. Nauk. Geol. PAN 113.
Alexandrowicz Z. (red.) 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae B, 33.
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz Z. 1983. Ridge-top trenches in the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon. 58: 207-228.
Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych. Prace geogr. IG PAN, 106.
Bednarz S. 1983. Rola procesów osuwiskowych w kształtowaniu zabytków przyrody nieożywionej i ożywionej w Beskidach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6: 92—96.
Bober L. 1984. Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach i ich związek z budową geologiczną regionu. Biul. IG 340: 115-158.
Czarnowski A. 1964. Skały Beskidu Sądeckiego. Wierchy 33, 71: 77-88.
Flis J. 1958. Formy terenu wywołane grawitacyjnymi ruchami mas skalnych w Sądecczyźnie. Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Geografia 8: 35—53.
Kotarba A. 1986. Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej. Przegl. Geogr. 58, 1—2: 119—128.
Leśniak S., Sikorska E. 1987. Projekt leśnego rezerwatu ścisłego pod Jaworzyną Krynicką. Ochr. Przyr. 45: 59-77.
Starkel L. 1969. Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat Fliszowych. Stud. Geomorph. Carp.-Balc. 3: 61-71.
Staszkiewicz J. 1972. Dolnoreglowe rezerwaty leśne Beskidu Sądeckiego. Ochr. Przyr. 37: 233-262.
Ziętara T. 1969. W sprawie klasyfikacji osuwisk w Beskidach Zachodnich. Stud. Geomorph. Carp.-Balc. 3: 113-132.
Zuchiewicz W. 1978. Czwartorzędowe ruchy tektoniczne, a rzeźba przełomu Dunajca przez Beskid Sądecki. Rocznik PTG 48, 3-4: 517-531.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

48

Issue:

5

Start page:

5

End page:

17

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: