Object structure
Title:

The importance and tasks of Puszcza Bukowa (Primeval Beechwoods) near Szczecin and the need for their protection

Creator:

Jasnowski, Mieczysław (1920–1993) ; Friedrich, Stefan (1950– )

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1979

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 26-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Primeval Beechwoods ; Puszcza Bukowa

References:

1. Balcerkiewicz S. 1970. Mchy Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Bad. fizjogr. nad Pol. Zach. t. XXIII, S. B. Poznań.
2. Bujakiewicz A. 1970. Udział grzybów wyższych w olesach i lasach łęgowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Bad. fizjogr. nad Pol. Zach. t. XXIII. Poznań.
3. Celiński F. 1953. W obronie Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Chrońmy Przyr. R. 9, z. 2, s. 25-34. Kraków.
4. Celiński F. 1955. Projektowane rezerwaty leśne w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Chrońmy Przyr. R. 11, Z. 3, s. 3-15.
5. Celiński F. 1956. Zabytkowe drzewa Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Rocz. Dendr. 11. Warszawa.
6. Celiński F. 1962. Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Monogr. bot. Vol. XIII. Warszawa.
7. Celiński F. 1964. Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk t. XXIX, z. 2. Poznań.
8. Celiński F. 1965. Mapa zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Poznań.
9. Czubiński Z. 1951. O racjonalną sieć rezerwatów przyrody Pomorza. Chrońmy Przyr. R. 7, z. 11/12, Kraków.
10. Groński S. 1953. Knieja Bukowa. Spół. Inst. Wydaw. „Kraj”. Warszawa.
11. Jasnowski M., Ćwikliński E., Grinn U., Friedrich S. (w druku). Projekt ochrony krajobrazu w województwie szczecińskim.
12. Jasnowski M., Friedrich S. 1977. Szczeciński Park Krajobrazowy i Park Narodowy „Puszcza Bukowa”. Szczecin, mnskr.
13. Kucharski B. 1976. Ziemia szczecińska, szlaki piesze. Wyd. Poznańskie, Poznań.
14. Lisiewska M. 1963. Mikoflora zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Monogr. bot. Vol. XV. Warszawa.
15. Urbański J. 1948. Puszcza Bukowa pod Szczecinem. Chrońmy Przyr. R. 4, z. 11/12, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

35

Issue:

1

Start page:

15

End page:

27

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: