Object structure
Title:

The protection of some specimens of inanimate nature in the Holy Cross region which have already been subjected to legal protection or are worthy of protection

Creator:

Urban, Jan

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1989

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 72-73 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Holy Cross Mountains (region) ; Holy Cross National Park ; inanimate nature conservation ; Niecka Nidziańska

References:

1. Alexandrowicz Z. 1978. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej. Rozdział w pracy zbiorowej pt.: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa-Kraków
2. Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski Z. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. PWN, Warszawa-Kraków.
3. Jakubowski K. 1971. Zabytki skalne. Wyd. Geol. Warszawa.
4. Kotański Z. 1959. Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich. Wyd. Geol., Warszawa.
5. Mizerski W. 1982. Rezerwaty geologiczne i zabytki przyrody nieożywionej w Górach Świętokrzyskich. Ziemia.
6. Rubinowski Z. 1971. Rudy metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna. Biul. 16, 247. Warszawa.
7. Rubinowski Z. 1975. Obszary krasowe i jaskinie w Górach Świętokrzyskich i Niecce Nidziańskiej. Chrońmy Przyr. z. 5.
8. Rubinowski Z. 1986. Problematyka geologiczna w projektowanym Zespole Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. Kwart. Geol., t. 30, nr 2.
9. Rubinowski Z., Wójcik Z. 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania. Prace Muz. Ziemi, z. 29.
10. Urban J. 1986. Mezozoiczne skałki piaskowcowe w północnej części województwa kieleckiego. Kwart. Geol., t. 30, nr 2.
11. Wróblewski T. 1977. Góry Świętokrzyskie. Przewodnik, Wyd. „Sport i Turystyka”. Warszawa.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

45

Issue:

2

Start page:

66

End page:

73

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: