Object structure
Title:

Stanowisko storczyka męskiego Orchis mascula w Bieszczadach Niskich

Creator:

Ćwikowski, Cezary

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 72 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

storczyk męski ; Bieszczady - rośliny ; Orchis mascula ssp. signifera

References:

Zając A., Zając M. (red.) w przygotowaniu. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce (ATPOL). Inst. Bot. UJ, Kraków.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków.
Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 20: 169.
Zyskowski K., Szlachetko D. 1992. Storczyk męski Orchis mascula ssp. mascula w rezerwacie "Cisowy Jar" na Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 1: 89-91.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

70

End page:

72

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł - inny cytowalny

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: