Object structure
Title:

Bocian biały Ciconia ciconia we wschodniej części Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko­Turczańskich w latach 1980-1995

Creator:

Ćwikowski, Cezary

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje, bibliografia na stronie 83 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

bocian biały ; inwentaryzacja gniazd ; populacja lęgowa ; Bieszczady - zwierzęta ; Sanocko-Turczańskie, Góry (Polska) - zwierzęta ; Ciconia ciconia

References:

1. Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.2. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 94-100. 1995 (6), str 24-25
2. Kuźniak S. 1995. Liczebność, rozmieszczenie i efekty lęgów bociana białego Ciconia ciconia w województwie leszczyńskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 5: 62-69.
3. Profus P. 1993. Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowej populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 3: 51-66.
4. Profus P. 1994. Apel o uczestnictwo w V. Międzynarodowym Cenzusie Bociana Białego (1994-1995). Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 2: 96-98.
5. Sobasz A., Profus P. 1995. Uwagi o populacji lęgowej bociana białego Ciconia ciconia w okolicy Braniewa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 94-100.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

77

End page:

83

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł - komunikat o wynikach badań

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: