Object structure
Title:

The owls Strigiformes of the Western Bieszczady Mountains and Sanocko-Turczańskie Mountains

Creator:

Ćwikowski, Cezary

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 56-57 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

owls ; Western Bieszczady mountains ; Sanocko-Turczańskie Mountains ; Strigiformes

References:

Borowiec M., Borowiec L. (1979). Niektóre gatunki ptaków obserwowane we wrześniu 1977 roku w Bieszczadach. Not. Orn. 20, 1—4: 47—49.
Cichoń M., Zając T. 1991. Avifauna of Bieszczady National Park (SE Poland) in 1987 and 1988 –quantitative and qualitative data. Acta Zool. Crac. 34, 2: 497—517.
Czuchnowski R. 1993. Puszczyk uralski Strix uralensis w Puszczy Niepołomickiej w 1992 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 4: 94—97.
Ćwikowski C. 1995a. Ptaki Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich (1980—1995). Badania Orn. Ziemi Przem. 3: 41—56.
Ćwikowski C. 1995b. Ptaki doliny potoku Stebnik i terenów sąsiednich (Park Krajobrazowy Gór Słonnych). Badania Orn. Ziemi Przem. 3: 57—70.
Głowaciński Z. 1969. Materiały do znajomości awifauny Bieszczadów Zachodnich (Materials for studies of the avifauna of the Western Bieszczady Mts.). Acta Zool. Crac. 14, 13: 327—350.
Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995. Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczn. Bieszczadzkie 4: 259—263.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z. Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.
Kulczycki A. 1964. Występowanie niektórych gatunków ptaków w Bieszczadach w latach 1956—1963. Acta Orn. 8, 7: 324—325.
Kunysz P. 1993. Przyczynek do poznania biologii puszczyka uralskiego Strix uralensis w okolicach Przemyśla. Badania Om. Ziemi Przem. 1: 145—148.
Kusiak P. 1991. Liczebność puszczyków Strix aluco w lasach przysuskich. Not. Orn. 1—2: 139—141.
Mikkola H. 1983. Owls of Europe. T. and A.D. Poyser, Calton, Waterhouses, Staffordshire.
Mrugasiewicz A. 1964. Materiały do awifauny Polski II. Bubo bubo (L.) — puchacz. Acta Orn. 8, 7: 296.
Panach D. 1983. Ornithologische Beobachtungen im Bieszczady—Gebirge (VR Polen). Beitr. Vogelk. 29, 4: 198—208.
Profus P. 1992a. Puchacz Bubo bubo. W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 195—198, Warszawa.
Profus P. 1992b. Puchacz Bubo bubo. W: Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991 (red. Walasz K., Mielczarek P.). Biologica Silesiae, Wrocław.
Ruprecht A., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Studia Naturae A, 32.
Stój M. 1992. Ptaki projektowanego Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 2: 12—21.
Szmal A., Jeremaczek A., Nawrocki P., Szwagrzak A., Winiecki A. 1991. Liczebność, rozmieszczenie i terytorializm puszczyka Strix aluco w Wielkopolskim Parku Narodowym. Acta Orn. 26, 7: 15—22.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Walasz K., Mielczarek P. red. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991. Biologica Silesiae, Wrocław.
Wasilewski J. 1990. Dynamics of the abundance and consumption of birds of prey in Niepołomice Forest. Acta Zool. Crac. 33, 10: 475—528.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

6

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: