Object structure
Title:

Stanowisko brodaczki zwyczajnej Usnea filipendula Stirt. w Bieszczadach Niskich

Creator:

Kucharzyk Stanisław ; Ćwikowski, Cezary ; Ćwikowska, Barbara

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 81 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

brodaczka zwyczajna ; Bieszczady - rośliny ; Usnea filipendula

References:

Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K, Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, 57-74, Kraków.
Glanc K., Tobolewski Z. 1960. Porosty Bieszczadów Zachodnich. PZPN, Prace Kom. Biol. 21: 4, Poznań.
Kiszka J. 1990. Lichenoindykacja obszaru województwa krakowskiego. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18: 201—212.
Kiszka J., Piórecki J. 1991. Porosty (Lichenes) Pogórza Przemyskiego. Uniwa, 136, Warszawa.
Kiszka J., Piórecki J. 1992. Porosty Gór Słonnych w Karpatach Wschodnich. Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, 94.
Kiszka J. 1996. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Część I. Roczn. Bieszcz. 5: 43—49.
Kościelniak R. 1994. Porosty epifityczne jesionu (Fraxinus excelsior) w pasmach Żuków i Ostre w Bieszczadach Niskich. Arboretum Bolestraszyce 2: 61—66.
Lipnicki L., Wójciak H. 1995. Porosty. Klucz — atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 216, Warszawa.
Rydzak J. 1955. Wpływ małych miast na florę porostów. Cz. II. Beskidy Zachodnie. Wisła—Ustroń—Muszyna—Iwonicz—Rymanów—Lesko. Ann. UMCS, C 10, 2: 33—66.
Świeboda M., Kalemba A. 1978. Porosty biologicznym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wiad. Ekol. 24: 3.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

54

Issue:

4

Start page:

77

End page:

81

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: