Object structure
Title:

Mszaki w rezerwacie "Cisowy Jar" na Mazurach ; Bryophyta of the nature reserve "Cisowy Jar" in the Mazurian District

Creator:

Jasnowski, Mieczysław (1920–1993)

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1958

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 265-267

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

The Yew-Tree Ravine ; Bryophyta ; Cisowy Jar ; Musci

References:

Bergeron T. (1944). On some meteorological conditions for the dissemination of spores, pollen etc., and a supposed wind transport of Aloina spores from the region of lower Yenisey to southwestern Finland in July 1936. Svensk. Bot. Tid. Bd 38 H. 3.
Brotherus V. F. (1923). Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. pro fauna et flora Fennica. Helsingfors.
Brotherus V. F. (1925). Musci (Laubmoose) w pracy: A. Engler «Die natürlichen Pflanzenfamilien». Bd 10—11. Leipzig.
Czubiński Z. (1948). Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Pozn. Tow. Prz. Nauk. Poznań.
Dietzow L. (1938). Die Moose Altpreussens und ihre Standorte. Jahrb. Pr. Bot. Ver. Königsberg.
Gams H. (1932). Bryocenology (Moss-Societies). Manual of Bryology. ss. 323—367. Fr. Verdoorn. Hague.
Gams H. (1940). Die Moos- und Farnpflanzen (Archegoniaten). Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa. Jena.
Gross H. (1933). Die Eibe in Ostpreussen. Beih. z. Bot. Centralbl.
Herzog Th. (1925). Theorie und Tatsachen der Moosverbreitung. Geob. Festsch. Fl.
Herzog Th. (1926). Geographie der Moose. Jena.
Irmscher E. (1929). Pflanzenverbreitung und Entwicklung der Kontinente. ll. Teil. Mitt. lnst. Allg. Bot. Bd 8.
Jarosz St. (1951). Parki narodowe i rezerwaty przyrody. «Kraj».
Kobendza R. (1949). Projektowany rezerwat cisów pod Wężewem na Pojezierzu Mazurskim. Chrońmy przyrodę ojcz. Nr 11—12, s. 44—47.
Kontny P. (1937). Aus der Vergangenheit der Eibe (Taxus baccata L.) in Polen. Ac. Soc. Bot. Pol. Vol. 14 Nr 1.
Koppe F., Koppe K. (1931). Zur Moosflora Ostpreussens. Unser Ostland Bd 1 H. 6, s. 299—394. Königsberg.
Koppe F., Koppe K.(1937). Zur Moosflora Ostpreussens. ll. Schrift. d. Phys.-Oekonom. Ges. Bd 69, s. 357—382. Koenigsberg.
Limpricht K. G. (1890, 1895, 1904). Die Laubmoose Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz. ll. Aufl. Bd I, II, III, Leipzig.
Lubliner-Mianowska K. (1951). Mchy liściaste. PZWS. Warszawa.
Meusel H. (1943). Vergleichende Arealkunde. Berlin.
Moenkemeyer W. (1927). Die Laubmoose Europas. Bd. 4. Dr. L. Rabenhorsts Kryptogamenflora. Leipzig.
Müller K. (1916). Zur geographischen Verbreitung der europäischen Lebermoose und ihrer Verwertbarkeit für die allgemeine Pflanzengeographie. Ber. d. D. Bot. Ges.
Niedziałkowski W. (1948). Lasy i gospodarstwo leśne Prus Polskich. Gosp. Wiejsk. na Ziem. Odz. Nr 8. Warszawa.
Persson H. (1944). On some species of Aloina, with special reference to their dispersal by the wind. Svensk. Bot. Tid. Bd 38 H. 3.
Podpěra J. (1921). Ad Bryophytorum Cisuralensium cognitionem Additamentum. Publ. Fac. Sc. Univ. Mas. Nr 5. Brno.
Podpěra J. (1929). Musci lnsulae Rossicae prope Vladivostok. Publ. Fac. d. Sc. Univ. Mas. Nr 116. Brno.
Rejment-Grochowska J. (1950). Wątrobowce. PZWS. Warszawa.
Rejment-Grochowska J. (1950). Czynniki ekologiczne i rozmieszczenie geograficzne wątrobowców (Hepaticae) Beskidu Śląskiego. Prace biol. śląsk. 2. Kraków.
Richards P. W. (1928). Ecological Notes on the Bryophytes of Middlesex. Journ. of Ecol. 16.
Roth G. (1904). Die europäischen Laubmoose. Bd 1, 2. Leipzig.
Sawicz-Lubickaja Ł. I. (1954). Obzor roda Bryum Hedw. w SSSR. Tr. Bot. lnst. Kom. Sporowyje rastienija. Ser. 11. Moskwa.
Steffen H. (1931). Vegetationskunde von Ostpreussen. Jena.
Szafer W. (1949). Zarys ogólnej geografii roślin. Warszawa.
Szafer W. (1954). Krainy geobotaniczne i zasięgi drzew leśnych. Flora i roślinność (r. 1950). Atlas Polski, 2. 11. C. U. G. K. Warszawa.
Szafran B. (1948). Przeżytki z epok ubiegłych we florze mchów Polski i wschodnich krain sąsiednich. Ochrona Przyrody R. 18. s. 41—66. Kraków.
Szafran B. (1950). Przyczynek do poznania mszaków na obszarze rezerwatów stepowych nad dolną Nidą. Ochrona Przyrody R. 19. s. 151—163. Kraków.
Szafran B. (1952). Mszaki Pienin. Ochrona Przyrody R. 20, s. 89—118. Kraków.
Szczęsny T. (1952). Cis. PWRiL. Warszawa.
Troll K. (1925). Ozeanische Züge im Pflanzenkleid Mitteleuropas. Fr. W. vergl. Erdkunde. München. Berlin.
Warnstorf C. (1903, 1906). Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd I. Leber- und Torfmoose., Bd 2. Laubmoose. Leipzig.
Wiśniewski T. (1929). Les association des Muscinées (Bryophyta) épiphytes de la Pologne, en particulier celles de la forêt vierge de Białowieża. Bull. Acad. Polon.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 25

Start page:

248

End page:

267

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: