Object structure
Title:

Zmiany w awifaunie Warszawy w latach 1945-1969 ; Changes in the avifauna of Warsaw during the years 1945-1969

Creator:

Luniak, Maciej (1936– )

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1972

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 308-310

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

birds of town and city ; birds of Warsaw ; Warsaw (Poland) - 1945-1970

References:

Adamczewski S. 1948. Rzut oka na zmiany w faunie Warszawy i okolic wywołane przez wojnę. Pol. Pismo ent. 18, 2—4: 268—275.
Anioła S. 1965. Badania nad terytorializmem kosa Turdus merula L. w Poznaniu. Mat. VIII Zjazdu Pol. Tow. Zool. w Olsztynie: 127—128.
Bogucki Z., Sikora S. 1964. Kolonie lęgowe gawrona (Corvus frugilegus L.) w Poznaniu w latach 1961—1964 (The rookeries in Poznań in years 1961—1964). Przyr. Pol. zach. 8, 1—4: 75—82.
Busse P. 1962. Rytmika dobowa gawrona (Corvus frugilegus L.) w kolonii lęgowej w Warszawie (The daily rhytmic of the rook Corvus frugilegus L. in a nesting colony in Warszawa). Acta orn. 6, 13: 209—230.
Cramp S., Tomlins A. D. 1966. The birds of inner London 1951—1965. Brit. Birds 59: 209—233.
Čabovski j V. J., Dargole V. G. 1964. Ob izmenienii fauny melkih pozvonočnyh v zavisimosti ot stepeni obžitosti poselkov. Bull. Mosk. Obšč. Ispyt. Prirody. Ser. biol. 49: 38—50.
Dobrowolski K. A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1958. Einfluss der Änderung in der Biologie des Raben (Corvus corax L..) Brüten in nächster Nähe des Menschen — auf Grösse und Verteilung der Population dieser Vegelart (Wpływ zmiany biologii kruka, Corvus corax L. — gnieżdżenie się w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka — na liczebność i rozmieszczenie populacji tego gatunku). EkoI. pol. Ser. A, 6, 5: 167—182.
Dobrowolski K. A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1962. Das Vorkommen des Kolkraben (Corvus corax corax L.) in Polen in Zusammenhang mit seinem Areals und quantitativen Änderungen in Mitteleuropa (Występowanie kruka, Corvus corax corax L., w Polsce na tle zmian jego areału 1 liczebności w Europie środkowej). Ekol. pol. Ser. A, 10, 14: 375—456.
Dyrcz A. 1961. Liczebność wrocławskiej populacji sierpówki, Streptopelia decaocto (Friv.) i jej zmiany w latach 1954—1960 (The number of the Collared Turtle Dove in Wrocław and its change during the six years period, 1954—1960). Przegl. zool. 5, 3: 256—259.
Dyrcz A. 1963. Badania porównawcze nad awifauną środowisk: leśnego i parkowego (Comparative studies on the avifauna of wood and park). Acta orn. 7, 11: 337—385.
Dyrcz A. 1966. Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L., w Polsce (Distribution of the breeding colonies of the Rook, Corvus frugilegus L., in Poland). Acta orn. 9, 5: 227—240.
Ferens B. 1957. Ptaki miasta Krakowa, ich ochrona i restytucja (The birds of Cracow, their protection and restitution). Ochr. Przyr. 24: 279—336.
Fitter R. S. R. 1949. London's birds. London.
Formozov A. N. 1947. Pticy goroda. W zbiorze: Priroda goroda Moskvy. Moskva.
Gajl K. 1932. O faunie Bielan pod Warszawą. W zbiorze: Bielany pod Warszawą i konieczność ich ochrony. Warszawa.
Graczyk R. 1960. Z badań nad liczebnością kosa, Turdus merula L., w Poznaniu w latach 1958 i 1959 (Investigations upon population of Turdus merula L. in two public gardens of Poznań in 1958 and 1959). Przegl. zool. 4, 3: 223—228.
Graczyk R. 1961. Badania nad zmiennością, biologią i znaczeniem gospodarczym kosa (Turdus merula L.) (Untersuchungen über Variabilität, Biologie und wirtschaftliche Bedeutung der Amsel). EkoI. pol. Ser. A, 9, 23: 453—485.
Graczyk R. 1962. Ptaki śródmieścia miasta Łodzi (The birds occuring in the centre of the town of Łódź). Ochr. Przyr. 28: 61—82.
Graczyk R. 1963. Występowanie drozda śpiewaka (Turdus ericetorum Turt.) w miastach Polski (The occurrence of song trush, Turdus ericetorum Turt., in Polish towns). Przyr. Pol. zach. 7, 1—4: 21—29.
Graczyk R., Meisnerowski S. 1966. Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.) w Parku Sołackim w Poznaniu. Rocz. W. S. R., Poznań, 32: 175—186.
Harmata W. 1961. Obserwacje nad aktywnością i występowaniem niektórych ptaków drapieżnych na terenie Krakowa w latach 1944—1960 (Observations on activity and appearance of some birds of prey in Cracow in the years 1944—1960). Przegl. zool. 5, 3: 249—254.
Harmata W. 1969. Zimowanie szpaków, Sturnus vulgaris L., w zimie 1967/68 w Krakowie. (Wintering of Starlings, Sturnus vulgaris L., in 1967/68 in Cracow). Przegl. zool. 13, 1: 102—103.
Honer M. R. 1963. Observations on the barn owl (Tyto alba guttata) in the Netherlands in relation to its ecology and population fluctuations. Ardea 51: 158—195.
Hrynkiewicz-Sudnik J., Strojny Wł. 1968. Obserwacje biologii i ekologii kaczki krzyżówki, Anas platyrhynchos L., wprowadzonej na wody Wrocławia (Observations on the biology and ecology of the Mallard, Anas platyrhynchos L., on Wrocław waters). Przegl. zool. 12, 3: 312—321.
Ivanauskas T. L. 1957. Izmienienija v faunie ptic Litvy za poslednije polveka. W zbiorze: III Pribalt. Ornit. Konf. Vilnius.
Kalbarczyk W. 1962. Lęgi kopciuszka, Phoenicurus ochruros Gm. w kościele (Nests of the Black Redstart inside the church). Not. orn. 3, 1: 10.
Kluyver H. N. 1961. Verlies en winst in ean halve eeov vogelbeschreming. Natura 58: 165—173.
Lenchold A. N. 1964. Izmienienija v faunie Karagandy za poslednije 20 let. W zbiorze: Ochotniči pticy Kazachstana. Trudy Inst. Zool. A. N. K. S. S. R. 24: 206—210.
Luniak M. 1969. Występowanie słowika rdzawego, Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego, Luscinia luscinia (L.) w Warszawie (The occurrence of the Nightingale, Luscinia megarhynchos Brehm and the Thrush-Nightingale, Luscinia luscinia (L.) in Warsaw). Acta orn. 11, 12: 445—460.
Luniak M. 1969a. W Warszawie nocują szpaki. Życie Warsz. 7924: 8.
Luniak M. 1970. Ekspansja kosa, Turdus merula L. w Warszawie (Expansion of the Blackbird, Turdus merula in Warsaw). Acta orn. 12: 177—208.
Luniak M., Kalbarczyk W., Pawłowski W. 1964. Ptaki Warszawy (Birds of Warsaw).
Manikowski S. 1966. Zimowanie szpaków, Sturnus vulgaris L. we Władysławowie (Wintering of Starlings in Władysławowo). Not. orn. 7: 33.
Nowak E. 1958. Rozprzestrzenienie się sierpówki, Streptopelia decaocto (Friv.) w Polsce. (On the spread of the Collared Turtle Dove, Streptopelia decaocto (Friv.) in Poland). Przegl. zool. 2, 2: 87—94.
Nowak E. 1965. Die Türkentaube ( Streptopelia decaocto). Ziemsen Verl., Wittenberg, Lutherstadt.
Okulewicz J. 1971. Ptaki miasta Olsztyna i okolic (Birds of the Olsztyn city and region). Acta orn. 13, 4: 128—171.
Parslow J. L. F. 1967. Changes in status among breedings birds in Britain and Ireland. Brit. Birds 60: 177—202, 261—285, 396—404.
Pielowski Z. 1957. Ptaki w Parku Łazienkowskim w Warszawie. Chrońmy przyr. ojcz. 13: 34—41.
Pomarnacki L. 1967. Zloty i zimowiska szpaków w Kielecczyźnie (Meetings and wintering of starlings in Kielce voivodship). Przegl. zool. 11, 3: 335—337.
Przybyła S., Szarski K. W. 1957. Ochrona i restytucja ptaków we Wrocławiu. (The protection and restitution of birds in Wrocław). Ochr. Przyr. 24: 360—381.
Rewieński L. 1930. Szkoła wobec zagadnienia ochrony ptaków w mieście i osiedlach. Czas. przyr. 4, 1/2: 14—24.
Riabinin S. 1959. Ptaki Lublina w latach 1951—1956 (The birds of Lublin in the years 1951—1956). Ochr. Przyr. 26: 419—449.
Różycki F., Kobendza R., Paszkowski T. ok. 1935. Bielany pod Warszawą. Warszawa.
Saemann D. 1969. Veranderungen im Brutbestand einiger Vogelarten in Karl-Marx-Stadt während der letzten zehn Jahre. Falke 16: 81—86.
Sokołowski J. 1957. Ochrona i restytucja ptaków w parkach miejskich Poznania (The protection and restitution of birds in the parks of Poznań). Ochr. Przyr. 24: 337—359.
Sokołowski J . 1962. Zmiany w awifaunie na terenie województwa poznańskiego w ostatnich dziesiątkach lat (Changes of the state of avifauna on the area of Poznań province during the last deccenia). Przyr. Pol. zach. 6: 1—4: 15—30.
Strawiński S. 1962. Zagadnienie ochrony ptaków w Toruniu. (Birds preservation problems in Toruń). Ochr. Przyr. 28: 39—60.
Sumiński S. M. 1922. Fauna Warszawy. Ziemia 7: 328—335.
Sumiński S. M., Tenenbaum S. 1921. Przewodnik zoologiczny po okolicach Warszawy. Warszawa.
Szarski K. W. 1955. Ptaki Wrocławia w latach 1946—1952. (The birds of Wrocław in 1946—1952). Acta orn. 5, 1: 1—49.
Taczanowski W. Ptaki krajowe. T. 1. Kraków.
Tenovuo R. 1967. Zur Urbanisierung der Vögel in Finnland. Ann. zool. fenn. 4: 33—44.
Tranda E. 1963. Sturnus vulgaris L. — szpak. W zbiorze: Materiały do awifauny Polski. III. Acta orn. 9, 3: 133.
Wolański S. H. 1962. Awifauna terenów Państwowych Torów Wyścigów Konnych, Warszawa-Służewiec (Birds of race-course’s terrain in Warsaw). Not. orn. 3: 6—7.
Żabiński J. 1956. Z psychologii zwierząt. Warszawa pp. 111—116.
Żabiński J. 1965. Dzicy lokatorzy Warszawy. Przyr. pol. 9, 1: 2 i 13.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 37

Start page:

295

End page:

312

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: