Object structure
Title:

Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie ; The birds in the Las Bielański nature reserve in Warsaw

Creator:

Luniak, Maciej (1936– )

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1982

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 240-241 ; ISBN 83-01-03484-X ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

birds of Warsaw ; Las Bielański (reserve) ; Bielański Forest

References:

Andrzejewski R. 1978. Ssaki Lasu Bielańskiego. Kronika Warsz. 1/33: 83—90.
Baum T., Stasiak A. 1964. Badania terenowe nad frekwencją i sposobem użytkowania Lasu Bielańskiego. Roczn. warsz. 4 (1963): 357—366.
Bednorz J., Bogucki Z. 1964. Ptaki rezerwatu „Buki nad Jeziorem Lutomskim” (The birds of the nature reserve „Buki nad Jeziorem Lutomskim” (The birds of the nature reserve „Buki nad Jeziorem Lutomskim). Ochr. Przyr. 30: 157—182.
Burakowski B., Luniak M. 1982. Świat zwierząt. W opracowaniu zbior.: Las Bielański w Warszawie — rezerwat przyrody (Red. P. Trojan). Warszawa.
Bykov A. M. 1896. Spisok i opisanije kollekcji po biołogii ptic Privislinskogo Kraja. W zb.: Kollekcji Zoołogičeskogo Kabineta Imperatorskogo Waršavskogo Universiteta. Vyp. 1, cz. III, Warszawa.
Czechowicz B. 1964. Wybrane cechy fizjograficzne i zmiany użytkowania Lasu Bielańskiego. Roczn. warsz. 4 (1963): 321—356.
Dobrowolski K. A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1958. Einfluss der Änderung in der Biologie des Raben (Corvus corax L.) — Brüten in nähchster Nähe des Menschen auf Grösse und Verteilung der Population dieser Vogelart. (Wpływ zmiany biologii kruka, Corvus corax L. — gnieżdżenie się w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka — na liczebność i rozmieszczenie populacji tego gatunku). Ekol. pol. ser. A, 6, 5: 167—182.
Domaniewski J. 1917. Kulczyk polski — Serinus canarius polonicus subsp. nov. (Serin polonais — Serinus canarius polonicus subsp. nov.) Sprawozd. Tow. Nauk. Warsz. 10, 8: 991—1002.
Domaniewski J. 1927. Die geographische Formen von Dryobates minor (Linn.) (Formy geograficzne Dryobates minor (Linn.). Ann. zooI. Mus. Pol. Hist. Nat. 1: 60—93.
Dyrcz A. 1963. Badania porównawcze nad awifauną środowisk: leśnego i parkowego (Comparative studies on the avifauna of wood and park). Acta orn. 7, 11: 337—385.
Erdelen M. 1977. Zur Diversität von Vogelgemeinschaften. Charadrius 13, 1: 1—7.
Gajl K., Kobendza R. 1932. Bielany pod Warszawą i konieczność ich ochrony. Wyd. Państw. Rady Ochr. Przyr., Warszawa.
Głowaciński Z. 1975. Ptaki Puszczy Niepołomickiej (studium faunistyczno-ekologiczne)— Birds of the Niepołomice Forest (a faunistic-ecological study). Acta zooI. cracov. 20, 1: 1—87.
Heinroth (O.) 1918. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Bericht über die Dezemberbesitzung 1917. Journ. f. Orn. 2: 237—238.
Jabłoński B., Luniak M. 1964. Dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopus Ieucotos (Bechst.) w Lasku Bielańskim. Not. orn. 5, 2—4: 29.
Kobendza R. 1967. O Lesie Bielańskim. W zbiorze: Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Wyd. Inst. Podstawowych ProblemówPlanowania Przestrzennego Politechniki Warsz. Warszawa.
Kosacka D. 1964. Historia Lasu Bielańskiego. Roczn. warsz. 4 (1963): 295—320.
Luniak M. 1967. Zastosowanie badań ornitologicznych przy programowaniu i użytkowaniu miejskich terenów zielonych na przykładzie Lasu Bielańskiego. W zbiorze: Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Wyd. Inst. Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warsz. Warszawa.
Luniak M. 1969. Występowanie słowika rdzawego, Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego, Luscinia luscinia (L.) w Warszawie (The occurrence of the Nightingale, Luscinia megarhynchos Brehm and the Thriah-Nightingale, Luscinia luscinia (L.) in Warsaw. Acta orn. 11, 12: 445—460.
Luniak M. 1970. Ekspansja kosa, T urdus merula L. w Warszawie (Expansion of the Black-bird, Turdus merula L. in Warsaw). Acta orn. 12, 5: 177—208.
Luniak M., Kalbarczyk W., Pawłowski W. 1964. Ptaki Warszawy (Birds of Warsaw). Acta orn. 8, 6: 175—284.
Majdecki L. 1967. Las Bielański i jego wykorzystanie w świetle zamierzeń projektowych. W zbiorze: Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Wyd. Inst. Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warsz. Warszawa.
Mrugasiewicz A. 1974. Badania ilościowe awifauny lęgowej lasów w powiecie milickim. (Recherches quantitatives des oiseaux nicheurs des forêts de la région de Milicz). Acta Univ. Wratisl. pr. zool. 223: 15—35.
Ranoszek E. 1969. Ilościowe obserwacje ptaków w grądzie nadodrzańskim (Quantitative observations on breeding population of birds in Querceto-Carpinetum forest at the Odra river). Not. orn. 10, 1: 10—14.
Różycki F., Kobendza R., Paszkowski T. ok. 1935. Bielany pod Warszawą. Wyd. Książnica-Atlas, Warszawa, Lwów.
Sumiński S. M., Tenenbaum S. 1921. Przewodnik zoologiczny po okolicach Warszawy. Wyd. M. Arct. Warszawa.
Taczanowski W. 1866. Spis pająków zebranych w okolicach Warszawy w ciągu roku 1865. Wykaz Szk. Gł. Warsz. 5, 1—21.
Taczanowski W. 1882. Ptaki krajowe. T. 1, Kraków.
Taczanowski W. 1888. Spis ptaków Królestwa Polskiego obserwowanych w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu. Pam. fizjogr. 8, 1—46.
Taczanowski W. 1964. Listy do Antoniego Wagi, Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego w opracowaniu Krystyny Kowalskiej, Anny Mroczkowskiej i Barbary Zielińskiej (Władysław Taczanowski's letters to Antoni Waga, Konstanty Branicki and Benedykt Dybowski elaborated by Krystyna Kowalska, Anna Mroczkowska and Barbara Zielińska). Memorab. zooI., 12, 35 i 72.
Tomiałojć L. 1974. Charakterystyka ilościowa lęgowej i zimującej awifauny lasów okolic Legnicy (Śląsk Dolny) The quantitative analysis of the breeding and winter awifauna of the forestsin the vicinity of Legnica (Lower Silesia). Acta orn. 14, 4: 59—97.
Trojan P. (red.) 1982. Las Bielański w Warszawie — rezerwat przyrody.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 44

Start page:

219

End page:

243

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: