Object structure
Title:

Ocena stanu poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce ; The revision of knowledge of the Cerambycidae (Coleoptera) in Polish national parks and nature reserves on the background of the Cerambycidae of Poland

Creator:

Gutowski, Jerzy M. (1954– )

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1988

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 297-307 ; ISBN 83-01-07841-3 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Coleoptera ; Cerambycidae

References:

Alwin-Gromadzka J. 1965. Obserwacje nad fauną chrząszczy występujących na starych dębach łęgów nadwarciańskich. Maszynopis.
Ansorge (A.). 1893. (Pachyta Iamed L. in Riesengebirge). Z. Ent., Breslau, N. F., 18: 10.
Balfanz 1936. (Pachyta Iamed (L.) in Riesengebirge), Z. Ent., Breslau, 18, 1: 2.
Bałazy S. 1963. Grzyb Cephalosporium (Acrostalagmus) Iecanii Zimm. — sprawca choroby larw chrząszczy. Acta Soc. Bot. Pol. 32, 1: 69—80.
Bałazy S. 1974. Występowanie holenderskiej choroby wiązów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 1967—1972 Parki nar. — Biul. inf. 7, 1 (9): 49—50.
Bałazy S. 1976. Niektóre godne uwagi grzyby nekrofityczne izolowane ze stawonogów. Prace Komis. Nauk Roln i Leśn. PTPN 42: 3—17.
Bałazy S., Baraniak E. 1980. Z badań nad zagrożeniami zbiorowisk rezerwatowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 1, 1: 3—8.
Bałazy S., Gidaszewski A., Michalski J. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I. Bad. fizjogr. Pol. zach. C, 27: 83-102.
Bałazy S., Michalski J. 1962. Pasożyty korników (Coleoptera, Scolytidae) z rzędu błonkówek (Hymenoptera) występujące w Polsce. Prace Komis. Nauk Roln. i Leśn. PTPN 13, 1: 71-141.
Bałazy S., Michalski J. 1977. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, II. Bad. fizjogr. Pol. zach. C, 30: 99—107.
Bałazy S., Michalski J. 1982. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, IV. Bad. fizjogr. Pol. zach. C, 33: 139—145.
Bałazy S., Michalski J., Sawoniewicz J. 1979. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego III: Ichneumonidae (Hymenoptera). Bad. fizjogr. Pol. zach. C, 32: 69—79.
Banaszak J . 1977. Błonkówki (Hymenoptera) spotykane na dębach rogalińskich. Bad. fizjogr. Pol. zach. C, 30: 109—115.
Banaszak J. 1978. Entomofauna zabytkowych dębów w Rogalinie. Wszechświat 5: 123—125.
Bazyluk W., Liana A. 1982. Bezkręgowce. Ogólna charakterystyka. W: Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 260—263.
Bazyluk W., Liana A. 1982a. Owady. Studia Naturae B: 264—291.
Bielewicz M. 1970. Nadobnica alpejska w Polsce. Przyr. pol. 2: 6.
Bischoff (H. jun.). 1921. (Saphanus piceus Laich. aus dem Riesengebirge bekannt). Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1920: 425.
Bischoff H. 1957. (Buprestis aurulenta L. und Tragosoma depsarium L. in Bialowies). Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 16, 1: 2.
Błeszyński S., Szymczakowski W. 1956. Kilka uwag o entomofaunie wzgórza gipsowego w Chotlu Czerwonym. Pol. Pismo ent. 24, Suppl. 1: 39—41.
Bobiński J. 1964. Zwalczanie rzemlika topolowca za pomocą tamponów i plombowania drzew. Las pol. 2: 9.
Bobiński J. 1968. Zwalczanie rzemlika topolowca za pomocą tamponów i plomb. Las pol. 2: 16.
Bobiński J. 1974. 15 lat Kampinoskiego Parku Narodowego. Wydawn. okolicz., Warszawa.
Bobiński J., Chociłowski L. 1967. W odstępach podstołecznej puszczy. Państw. Wydawn. Rol. i Leśne. Warszawa.
Borowy R. 1975. Roztoczański Park Narodowy. Państw. Wydawn. Rol. i Leśne. Warszawa.
Burakowski B. 1957. Występowanie gatunków z rodzaju Dorcadion Dalm. w Polsce (Coleoptera, Cerambycidae). Fragm. faun. 7: 289—295.
Burakowski B. 1962. Obserwacje biologiczno-morfologiczne nad Pytho kolwensis C. Sahlb. (Coleoptera, Pythidae) w Polsce. Fragm. faun. 10: 173—204. .
Burakowski B. 1971. Sprężyki (Coleoptera, Elateridae) Bieszczadów. Fragm. faun. 17: 221—272.
Burakowski B. 1979. Immature stages and bionomics of Vadonia livida (F.) (Coleoptera, Cerambycldae). Ann. zool. 35, 2: 25—42.
Burakowski B. 1982. Owady. W: Las Bielański w Warszawie. Rezerwat Przyrody, praca zbior. pod red. T. Bauma i P. Trojana. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Burakowski B., Nowakowski E. 1981. Longicorns (Coleoptera, Cerambycidae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia zool. 34: 199—218.
Burakowski B., Śliwiński Z. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Przegl. zooI. 25, 1: 107—119.
Capecki Z. 1955. Nadobnica alpejska (Rosalia alpina L.) w Pieninach. Chrońmy przyr. ojcz. 11, 3: 28—29.
Capecki Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. Prace I. B. Leśn. 367: 3—166.
Capecki Z. 1975. Stan zdrowotny lasów Pienińskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 40: 163—187.
Capecki Z. 1976. Badania nad występowaniem szkodników wtórnych niszczących drewno i ich pasożytów na surowcu składowanym w górach. Prace I. B. Leśn. 515: 3—26.
Capecki Z. 1977. Szkodliwe kambio- i ksylofagi występujące w rezerwacie Turbacz im. Wł. Orkana i ich wpływ na okoliczne lasy Gorców. Chrońmy przyr. ojcz. 33, 5—6: 37—48.
Capecki Z. 1978. Badania nad owadami kambio- i ksylofagicznymi rozwijającymi się w górskich lasach świerkowych uszkodzonych przez wiatr i okiść. Prace I. B. Leśn. 562/564: 37—117.
Capecki Z. 1980. Występowanie ścig — Tetropium Kirby (Cerambycidae, Coleoptera) i ich pasożytów w Polsce. Sylwan 12: 47—58.
Capecki Z., Tuteja W. 1977. Ocena stanu zdrowotnego oraz zagrożenia przez szkodniki lasów Ojcowskiego Parku Narodowego. Sylwan 3: 33—50.
Capecki Z., Tuteja W. 1980. Ocena stanu zdrowotnego oraz zagrożenie przez szkodniki lasów Ojcowskiego Parku Narodowego. Sylwan 4: 65—78.
Čermak P., Pospišil K. 1977. Tesařikoviti z Krkonoš a Jizerských Hor (Col., Cerambycidae). Zprávy Čs. Spol. Ent. pri ČSAV, Praha, 13, 2: 61—63.
Chrostowski M. 1958. Stanowiska nadobnicy alpejskiej w Karpatach. Chrońmy przyr. ojcz. 14, 4: 39.
Ciszkiewicz H. 1925. Materiały do fauny kózek Polski. Pol. Pismo ent. 4: 209—215.
Ciszkiewicz H. 1936. Notatki koleopterologiczne III. Pol. Pismo ent. 13: 196.
Czubiński Z., Gawłowska I., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce (Nature reserves in Poland). Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Kraków.
Czubiński Z., Urbański J. 1951. Park Narodowy na wyspie Wolinie. Chrońmy przyr. ojcz. 7, 7/8: 3—56.
Dąbrowski J. S. 1978. Kolekcjonerstwo lepidopterologiczne a problemy wychowawcze ochrony przyrody. Chrońmy przyr. ojcz. 34, 3: 34—41.
Dąbrowski J. S. 1980. The Protection of the Lepidopterofauna — The Latest Trends and Problems. Nota Lepid. 3 (3—4): 114—118.
Denisiuk Z., Szoszkiewicz J. 1963. W sprawie ochrony zabytkowych dębów w Rogalinie i występującej tam roślinności. Chrońmy przyr. ojcz. 19, 4: 10-21.
D’jačenko N. G. 1975. Nasekomye. Belovežskaja pušča. Izd. „Uradžaj” Minsk.
Dominik J. 1955. Owady szkodniki techniczne drewna. Warszawa.
Dominik J. 1958. Wykarczak (Criocephalus rusticus L., Cerambycidae, Coleoptera). Biologia, zapobieganie szkodom i zwalczanie. Fol. for. pol. A, 1: 45—128.
Dominik J. 1962. Badania nad rozprzestrzenieniem spuszczela (Hylotrupes bajulus L., Cerambycidae, Col.) na terenie Polski wschodniej i nad niektórymi czynnikami sprzyjającymi jego występowaniu. Fol. for. pol. B, 4: 179—226.
Dominik J. 1966. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. nauk. SGGW. Leśn. 9: 103—112.
Dominik J. 1968. Wyniki obserwacji nad występowaniem w Polsce, biologią i możliwością zwalczania Clytus arietis L. (Cerambycidae, Col.). Sylwan 9: 17—20.
Eichler W. 1914. Przyczynek do tęgopokrywowych Ojcowa. Pam. fizjogr. 22, 3: 138—149.
Escherich K. 1917. Forstentomologische Streifzüge im Urwald von Bialowies. W: Bialowies in deutscher Verwaltung. Berlin, 2: 97—115.
Escherich K. 1923. Die Forstinsekten Mitteleuropas. Berlin.
Faliński J. B. 1968. Roślinność jako element krajobrazu Puszczy. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Praca zbior. pod red. J. B. Falińskiego. Państw. Wydawn. Rol. i Leśne. Warszawa.
Faliński J. B. 1981. Zaglądanie pod listek figowy w ekologii. Wiad. ekol. 27, 4: 375—382.
Fijałkowski D., Izdebski K. 1959. W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego. Sylwan 9: 1—13.
Fudakowski J. 1966. Świat zwierzęcy Tatr. Warszawa.
Gądek K. 1981. Badania entomologiczne w parkach narodowych południowej Polski. W: Entomologia a gospodarka narodowa. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Wrocław.
Gerhardt J. 1893. Neue Varietäten bekannter und neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1892. Z. Ent., Breslau, N. F., 18: 12—18.
Gerhardt J. 1898. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1897. Z. Ent., Breslau, N. F., 23: 1—11.
Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin.
Głowaciński Z., Witkowski Z. 1969. Fauna Bieszczadów Zachodnich i zagadnienia jej ochrony. Ochr. Przyr. 34: 127—160.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski — wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Kraków.
Gutowski J. M. 1980. Stan wiedzy o bogatkowatych i kózkowatych Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 1, 1: 9—16.
Gutowski J. M. 1982. Problem ochrony fauny owadów. Parki nar. Rez. Przyr. 3, 1: 23—30.
Gutowski J. M. 1983. Poczwarka Callidium coriaceum (Payk.) (Coleoptera, Cerambycidae). Pol. Pismo ent. 53. 3: 301—305.
Gutowski J. M. 1984a. Cerambycidae (Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Bad. fizjogr. Pol. zach. C-Zoologia, 34: 55—65.
Gutowski J. M. 1984b. Acmaeops smaragdula (F.) — nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol. Pismo ent. 53, 4: 671—672.
Gutowski J. M., Ługowoj J. 1983. Nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki kózek (Coleoptera; Cerambycidae). Parki nar. Rez. Przyr. 4, 1: 47—52.
Gutowski J. M., Wołk K. 1981. Rozległość niewiedzy o faunie Puszczy Białowieskiej. Sylwan 6: 37-41.
Habelmann P. 1854. Eine neue Art der Käfergattung Teredus Dej. Ent. Zgt. Stettin, 15: 27—29.
Hartlieb (W.). 1830. (Cerambyx alpinus in Gegend von Militsch). Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Cult. Breslau, 1829: 53.
Hedicke H. 1927. Die Tierwelt. Das von Keudell’sche Naturschutzgebiet Bellinchen a. d. Oder, 63—82.
Hedicke H. 1941. Notizen zur Entomofauna des märkischen Odertales bei Bellinchen. III. Märk. Tierw. 4: 324—327.
Heyrovský L. 1951. Seznam brouků Československé Republiky. Dodatek. Cerambycidae (Tesařici). Čas. Čs. Spol. Ent. 48: 1: 43—53.
Heyrovský L. 1955. Fauna ČSR. 5. Tesařikoviti — Cerambycidae (Řád: brouci — Coleoptera). Praha.
Heyrovský L. 1965. Faunistika čeledi Cerambycidae ČSSR. Publ. Slezsk. Mus., Opava, 14: 53—76.
Hildt L. F. 1893. Przyczynek do fauny chrząszczów podolskich. Pam. fizyogr. 12, III: 209-235.
Hildt L. F. 1917. Owady krajowe. Kózkowate. Cerambycidae. Pam. fizyogr. 24, 3: 1—141.
Horion A. 1974. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae — Bockkäfer. Überlingen—Bodensee.
Jabłoński W. 1869. Przyczynek do fauny chrząszczów krajowych. Spraw. Kom. Fizyogr. 3: (68)—(73).
Jakuczun B. 1972. Orzechówka długodzioba Nucifraga caryocatactes megarhynchos Brehm w Wolińskim Parku Narodowym. Chrońmy przyr. ojcz. 28, 1: 53-55.
Jakuczun B. 1975. Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo w Wolińskim Parku Narodowym. Chrońmy przyr. ojcz. 31, 3: 52—53.
Jasnowski M. 1971. Przewodnik po województwie szczecińskim. Nasza Przyroda. Warszawa.
Jasnowski M., Pałczyński A. 1978. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Nasza Przyroda. Warszawa.
Jaśkowiak F. 1961. Żywi świadkowie Tysiąclecia. Przyr. pol. 12: 14—15.
Kadulski S. 1979. Zarys faunistyczny. W: Pojezierze Kaszubskie, praca zbiorowa pod red. B. Augustowskiego. Ossolineum. Gdańsk.
Kapuściński S. 1937. Wyrośla (cecidia) rezerwatów jodłowych Jata i Topór w Nadleśnictwie Państwowym Łuków w nawiązaniu do stosunków typologicznych. Rozpr. Spraw. IBLP 20: 1—86.
Kapuściński S. 1954. Ściga modrzewiowa, Tetropium gabrieli Weise (Cerambycidae, Coleoptera) na ziemiach polskich. Pol. Pismo ent. 22: 323—329.
Karpiński J. J. 1948. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska rzadkich gatunków z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 5, 19: 309—315.
Karpiński J. J. 1949. Kózki (Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn. A, 55: 1—33.
Karpiński J. J. 1949a. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn. A, 56: 1-212.
Karpiński J. J. 1963. Owady żerujące na modrzewiu polskim (Larix polonica Rac.) Prace I. B. Leśn. 265—268: 3—50.
Karpiński J. J. 1972. Puszcza Białowieska. Wiedza Powsz. Warszawa, wyd. II.
Kaźmierczak T. 1978. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae A, 17: 207—221.
Kelch (A.) 1846. Grundlage zur Kenntnis der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. Ratibor.
Kéler S. 1923. Z wycieczki entomologicznej do Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 7—8: 207—211.
Kéler S. 1923a. Nowe stanowisko Grammoptera ingrica Baeckm. w Polsce. Pol. Pismo ent. 2: 39—41.Kiesenwetter H. v. 1870. Eine Excursion nach der Babia Gora und in das Tatragebirge in Sommer 1868. Berlin. Ent. Z. 13: 305-320.
Kinel J. 1919. Kózki Polski (Cerambycidae Poloniae). Przegląd kózek krajowych na podstawie zbioru Muzeum im. Dzieduszyckich sposobem analitycznym. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 3: 37-101.
Kinel J. 1924. Notatki koleopterologiczne z Polski. Pol. Pismo ent. 2: 191—196.
Kinel J. 1932. Leptura inexspectata Jans. et Sjöb. na ziemiach polskich oraz pozycja systematyczna tej formy. Pol. Pismo ent. 10: 189—196.
Kinelski S., Szujecki A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo ent. 29: 215—250.
Koehler W. 1978. Zarys hylopatologii. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15, 1: 2—14.
Kostyrko J. 1937. Działalność Administracji Lasów Państwowych na polu ochrony przyrody w r. 1936. Ochr. Przyr. 16: 218—260.
Kościelny S., Sękowski B. 1967. Zabytkowe dęby w Arboretum Gołuchowskim. Przyr. Pol. zach. 8, 1—4: 47—53.
Kotula B. 1873. Przyczynek do fauny chrząszczów Galicyi. Spraw. Komis. Fizyogr. 7: (53)—(90).
Kotula B. 1874. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich. Spraw. Komis. Fizyogr. 8: (18)—(26).
Krawczyk W. 1974. Zespoły szkodników wtórnych i technicznych dębu szypułkowego i bezszypułkowego w wybranych drzewostanach Puszczy Niepołomickiej. Maszynopis.
Kronika Karkonoskiego Parku Narodowego. 1971. Maszynopis.
Kronika Wielkopolskiego Parku Narodowego. 1969, 1972. Maszynopis.
Król A., Ząbecki W. 1976. Szkodniki wtórne i techniczne drzewostanów jodłowych w Ojcowskim Parku Narodowym. Sylwan 5: 1—10.
Krzemiński J. 1981. Pieniński pas skalicowy. Przyr. pol. 12: 18—20.
Kulczyński W. 1873. Chrząszcze z okolic Miechowa w Królestwie Polskiem i Krakowa. Spraw. Komis. Fizyogr. 7: (98)—(109).
Kulesza W. 1928. Wykaz drzew i krzewów godnych ochrony w Poznańskiem i na Pomorzu. Ochr. Przyr. 7: 9—45.
Kuntze R., Noskiewicz J. 1926. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. A. Pongracz: Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. Naturg. 91, A (5): 110-121.
Kuntze R., Noskiewicz J. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Prace Nauk. TN. Lwów, II, 4.
Kuśka A. 1981. Nowe stanowiska Agapantia violacea (F.) (Col., Cerambycidae) w Polsce. Przegl. zool. 1: 123—125.
Leńkowa A. 1958. Sprawa budowy zapory na Dunajcu. Przegl. zool. 4: 245—250.
Letzner K. 1871. Verzeichnis der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2: XXIV + 1—328.
Letzner K. 1874. (Rhagium bifasciatum und Pissodes pini aus dem Riesengebirge und Agonum Ericeti Panz. bei der Kohlfurt). Ober. Schles. Ges. VaterId. Kult., Breslau, 51: 182.
Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899—1903. Spraw. Komis. Fizyogr. 41, II: 18-151.
Lipa J. J. 1968. Nosema Iepturae sp. n., a new microsporidian parasite of Leptura rubra L. (Coleoptera, Cerambycidae). Acta protozooI. 5, 16: 269—272.
Lipiec W. 1982. Roztoczański Park Narodowy. Poznaj swój Kraj 4: 12—14.
Lipp H. 1935. Die Cerambycidenfauna von Bellinchen (Oder). Märk. Tierw. 1: 196—200.
Lipp H. 1937. Die Verbreitung von Rhopalopus spinicornis Abeille (Col., Ceramb). 2. Beitrag zur Cerambycidenfauna von Bellinchen (Oder). Märk. Tierw. 2: 293-301.
Lipp H. 1940. 3. Beitrag zur Cerambycidenfauna von Bellinchen (Oder). Märk. Tierw. 4: 217-224.
Lobanov A. L., Danilevskij M. L., Murzin S. V. 1981. Sistematičeskij spisok usačej (Coleoptera, Cerambycidae) fauny SSSR. I. Ent. Obozr. 60, 4: 784—803.
Lobanov A. L., Danilevskij M. L., Murzin S. V. 1982. Sistematičeskij spisok usačej (Coleoptera Cerambycidae) fauny SSSR. II. Ent. Obozr. 61, 2: 252—277.
Łomnicki (A.) M. 1868. Wykaz chrząszczów tatrzańskich według rozsiedlenia pionowego. Spraw. Komis. Fizyogr. 2: (152).
Łomnicki (A. M.). 1874. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. Spraw. Komis. Fizyogr. 8: (12)—(18).
Łomnicki A. M. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe (Coleoptera). Lwów.
Łomnicki (A.) M. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos 38: 21—155.
Mazur E. 1923. Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany chrząszczy oraz nowe miejsca rozsiedlenia. II. PoI. Pismo ent. 2: 84—85.
Merzlenko M. D. 1977. O vlijanii djatlov na stvolovych vreditelej v očagach kornevoj gubki. ZooI. Žurn. 56, 6: 929—934.
Michalewicz P., Okołów C. 1970. Obserwacje nad deprecjacją surowca drzewnego w drzewostanie. Sylwan 11: 49—53.
Michalik S. 1969. „Krzemieniec” — projektowany międzynarodowy rezerwat przyrody w Bieszczadach Zachodnich. Chrońmy przyr. ojcz. 25, 3: 14—25.
Michalik S. 1974. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powsz. Warszawa.
Michałowicz A. 1958. Dęby w Rogalinie giną. Wszechświat 6: 160—161.
Myrdzik K. 1933. Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa Poznańskiego. Prace Komis. Mat.-Przyr. PTPN B, 6: 173—194.
Negrobov O. P., Capecki Z. 1977. A new species of Medetera Fischer genus (DoIichopodidae, Diptera) from Poland. Pol. Pismo ent. 47: 191—194.
Nowicki M. 1858. Coleopterologisches über Ostgalizien. Jahres-Bericht d. k. k. Ober-Gymn. zu Sambor f. d. Schuljahr 1858, Wien: 1—24.
Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków.
Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865: 7—47.
Nowicki M. 1867. Instrukcya dla dostrzegaczy pojawów w świecie zwierzęcym. Spraw. Komis. Fizyogr. 1: 108—120.
Nowicki M. 1868. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Spraw. Komis. Fizyogr. 2: (77)-(91).
Nowicki M. 1870. Zapiski faunicze. Spraw. Komis. Fizyogr 4: (1)—(28).
Nowicki M. 1873. Verzeichnis galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau.
Nunberg M. 1976. Nowe dla północno-wschodniej Polski gatunki i odmiany chrząszczy (Coleoptera). Pol. Pismo ent. 46: 721-727.
Nunberg M., Wiąckowski S. 1958. Męczelkowate (Braconidae, Hymenoptera) jako pasożyty owadów leśnych. FoI. for. pol. A, 1: 129—135.
Obenberger J. 1952. Krkonoše a jejich zviřena. Praha.
Okołów C. 1968. Stawonogi i inne bezkręgowce. Owady. W: Park narodowy w Puszczy Białowieskiej, pr. zbior. pod red. J. B. Falińskie go. Państw. Wydawn. Rol. i Leśne. Warszawa.
Okołów C. 1968. Wykaz prawnie chronionych gatunków zwierząt występujących na obszarze Puszczy. W: Park narodowy w Puszczy Białowieskiej, pr. zbior. pod red. J. B. Falińskiego. Państw. Wydawn. Rol. i Leśne. Warszawa.
Okołów C. 1970. Stan badań nad entomofauną Puszczy Białowieskiej. Pol. Pisma ent. 40: 479—489.
Okołów C. 1979. Antropogennye izmenenija éntomofauny Belovežskoj pušči. Mat. VII Meždunar. Simp. ent. sr. Evr., Leningrad.
Okołów C. 1981. Badania entomologiczne w Białowieskim i Kampinoskim Parku Narodowym (stan, potrzeby). W: Entomologia a gospodarka narodowa, Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Wrocław.
Osiecka J. 1971. O rogalińskich dębach i koziorogu dęboszu. Życie Warszawy 53: 3—4.
Paryska Z., Paryski W. 1973. Encyklopedia tatrzańska. Sport i Turystyka. Warszawa.
Pawłowski J. 1963. Bezkręgowce lądowe. W: Babiogórski Park Narodowy, praca zbiorowa pod red. W. Szafera. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody, Kraków, 22: 196—208.
Pawłowski J. 1964. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). Fragm. faun. 11: 103—113.
Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta zool. crac. 12: 419—665.
Pawłowski J. 1968. Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). III. Fragm. faun. 14: 209—229.
Pawłowski J., Mroczkowski M. 1981. Stan zbadania fauny Polski. Chrząszcze (Coleoptera). Przegl. zool. 2: 234—238.
Pawłowski J., Szeptycki A. 1977. Inne bezkręgowce lądowe. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae B, 28: 343—369.
Pfeil O. 1866. Zwei entomologische Riesengebirgs-Excursionen. Berlin. Ent. Z. 9: 219—233.
Pietsch (P.) 1898. (Sammelergebnisse in den Karpathen und bei Ohlau). Z. Ent., Breslau, N. F., 23: XXVII—XXVIII.
Plewka T. 1981. Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Entomologia a gospodarka narodowa. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Wrocław.
Pniewski Z. 1960. Tragedia rogalińskich dębów. Przyr. Pol. zach. 4: 146—149.
Polentz (G.). 1929. (Letzneria Iineata Ltzr. aus Altvatergebirge und Gaurotes excellens Brk. in der Tatra). Z. Ent. Breslau, 17, 1: 13.
Polentz (G.). 1937. (Pachyta Iamed L. im Riesengebirge und Phymatodes angustum Krch. von Reussendorf, Kreis Waldenburg). Z. Ent. Breslau, 18, 2: 1.
Polentz G. 1939. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent. Breslau, 18, 3: 4—11.
Polentz G. 1942. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent. Breslau, 19, 1: 4—11.
Pongrácz A. 1923. Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. Naturg. A, Berlin, 89, 11: 244—259.
Poskrobko B. 1975. Próba ustalenia strat powodowanych przez owady — szkodniki techniczne drewna w Hajnowskich Zakładach Przemysłu Drzewnego. Zesz. nauk. AR w Warszawie. Leśn. 21: 98—102.
Prüffer J. 1950. O pewnych swoistościach entomofauny rezerwatu cisowego Wierzchlas. Stud. Soc. Sci. Tor. E, 2: (146)—(176).
Prüffer J. 1956. Zmiany zachodzące w faunie owadów Polski obserwowane w latach ostatnich. Pol. Pismo ent. 24, Supl. 2: 85—111.
Rafalski J., Urbański J. 1973. Wolin. Warszawa.
Ratajczak Z. 1972. Z badań nad entomofauną składów drewna liściastego w zakładach przemysłu drzewnego. Zesz. nauk. SGGW. Leśn. 18: 193—204.
Ratajczak Z., Spława-Neyman S. 1972. Próba konserwacji zabytkowych dębów w Rogalinie. Zesz. nauk. SGGW. Leśn. 18: 125-131.
Reineck G. 1919. Die Insekten der Mark Brandenburg. 2. Coleoptera. Cerambycidae. Dtsch. Ent. Z., Beiheft: 1—92.
Reitter E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 27: 1—142. 212—236. tt. 129—152.
Riabinin S. 1971. Rezerwat leśny „Bukowa Góra” koło Zwierzyńca (pow. Zamość, woj. Lublin), jego znaczenie naukowe, dydaktyczne oraz problem trwałego zabezpieczenia. Przegl. zool. 15, 1: 46—56.
Romanovskij V. P., Kočanovskij S. B., Michalevič P. K. 1971. Lesopatologičeskoe sostojanie sosnovych drevostoev Belovežskoj pušči. Belovežskaja pušča. Issled., Izd. „Urožaj” Minsk, 4: 9—38.
Rottenberg A. v. 1868. Eine Excursion nach der Babia Gora. Berlin. Ent. Z. 11: 408—411.
Roubal’ I. 1910. K faune žestkokrylych Litvy. Russ. Ent. Obozr., S.-Peterburg, 10, 3: 195-204.
Rybiński M. 1897. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. Spraw. Komis. Fizyogr. 32: 46-62.
Schnaider Z. 1964. O potrzebie podjęcia badań nad koziorogiem dęboszem (Cerambyx cerdo L.). Sylwan 2: 47—54.
Schneiderowa J. 1970. Rzemlik osinowiec (Saperda populnea L. — Cerambycidae, Col.) — znaczenie gospodarcze, metody profilaktyki i zwalczania. Pr. I. B. Leśn. 387: 3—47.
Schumann E. 1906. Coleopteren der Provinz Posen (Fortsetzung). Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen 13, 2: 55—61.
Sierpiński Z. 1975. Ocena zagrożenia drzewostanów jodłowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez szkodniki wtórne. Kronika ŚPN 15. Maszynopis.
Sitowski L. 1922. Charakter i osobliwości przyrody pienińskiej. Ochr. Przyr. 3: 47-55.
Skalska B. 1966. Nadobnica alpejska w Bieszczadach. Wierchy 34: 270—272.
Skalski A. 1967. O chrząszczach z rodziny kózkowatych (Cerambycidae) w Bieszczadach. Wierchy 35: 198-199.
Skuratowicz W., Urbański J. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w województwie lubelskim i jego fauna. Ochr. Przyr. 21: 193—216.
Smólski S. 1960. Pieniński Park Narodowy. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody 18. Kraków.
Sokołowski A. W. 1979. Przegląd zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej. Sylwan 4: 21—29.
Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego. Fragm. flor. geobot. 27, 1—2: 51—131.
Spaček K. 1929. Entomologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge im Jahre 1929. Int. Ent. Z., Guben, 23: 337—338.
Starzyk J. R. 1970. Sichrawa karpacka Gaurotes excellens (Brancs.) wymierający endemit karpacki. Chrońmy przyr. ojcz. 26, 4: 34—42.
Starzyk J. R. 1971a. Sichrawa górska— Gaurotes virginea (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) wtórny szkodnik świerka pospolitego. Część I. Morfologia, biologia i ekologia. Acta agr. silv. ser. S. 10: 39—96.
Starzyk J. R. 1971b. Wstępne badania nad ekologią populacji antofilnych Cerambycidae (Coleoptera) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Acta agr. silv. ser. S. 11: 47—71.
Starzyk J. R. 1973. Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo L. w Puszczy Niepołomickiej. Chrońmy przyr. ojcz. 29, 1: 22-30.
Starzyk J. R. 1974. Owady ginące na szlakach turystycznych w Tatrach. Chrońmy przyr. ojcz. 30, 1: 14—19.
Starzyk J. R. 1974a. Entomofauna leśna rezerwatu „Koło” w Puszczy Niepołomickiej. Chrońmy przyr. ojcz. 30, 3—4: 43—51.
Starzyk J. R. 1974b. Charakterystyka szkodliwej entomofauny leśnej rezerwatu „Lipówka” w Puszczy Niepołomickiej. Acta zool. crac. 19, 12: 237—252.
Starzyk J. R. 1976. Obwężyn — Stenostola dubia (Laich.) (Col., Cerambycidae) — w Polsce, jego morfologia i biologia. Fol. for. pol. A, 22: 197—209.
Starzyk J. R. 1979. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Puszczy Niepołomickiej. Pol. Pismo ent. 49: 197—210.
Starzyk J. R., Starzyk K. 1975. Wstępne badania nad penetracja pokarmową kwiatolubnych gatunków z rodziny Cerambycidae (Coleoptera) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Acta agr. silv. ser. S. 15: 93—111.
Starzyk J. R., Starzyk K. 1981. Owady kambiofagiczne, kambio-ksylofagiczne i ksylofagiczne w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. 9: 255—291.
Starzyk J. R., Witkowski Z. 1981. Changes of the parameters describing the cambio- and xylophagous insect communities during the secondary succession of the oak-hornbeam association in the Niepołomice Forest near Kraków. Z. Angew. Ent. 91, 5: 525-533.
Staszkiewicz J., Witkowski Z. 1976. Ziemia Sądecka. Wiedza Powsz. Warszawa.
Stobiecki S. A. 1883. Do fauny Babiej góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią górę w latach 1879 i 1880. Spraw. Komis. Fizyogr. 17: (1)—(84).
Stobiecki S. (A.) 1939. Chrząszcze (Coleoprera) ś.p. Wojciecha Mączyńskiego w zbiorach entomologicznych Śląskiego Muzeum Przyrodniczego w Katowicach. Kózki (Cerambycidae). Spraw. Komis. Fizjogr. 72: 263—268.
Stravinskij K. V. 1957. Charakternye čerty fauny Ljublinskogo Rostoč’ja. Mat. sovešč. zoogeogr. suši, L’vov: 251—254.
Strojnowski R. 1961. Stenostola ferrea Schrank (Coleoptera, Cerambycidae) jako szkodnik jabłoni domowej (Malus domestica Borb.) w Polsce. Pol. Pismo ent. 31: 63—66.
Strojny W. 1954. Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających. Część I. Rzemlik topolowiec i rzemlik osikowiec (Saperda carcharias L. i Saperda populnea L. — Coleoptera, Cerambycidae). Pol. Pismo ent. 22: 170—304.
Strojny W. 1954a. Kozioróg dębosz. Wszechświat 3-4: 66—68.
Strojny W. 1957. Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających. Część III. Zgrzypik twardziel, Lamia textor (L.) (Coleoptera, Cerambycidae). Pol. Pismo ent. 26: 261-276.
Strojny W. 1960. Nadobnica alpejska w Bieszczadach. Chrońmy przyr. ojcz. 16, 6: 40.
Strojny W. 1962. Nadobnica alpejska, Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, wymierający chrząszcz naszych lasów bukowych. Przegl. zool. 6: 274—286.
Strojny W. 1967. Kozioróg dębosz, Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae) na terenie Polski. Przegl. zool. 1: 29-43.
Strojny W. 1968. Kózki (Cerambycidae) Pienińskiego Parku Narodowego. Przegl. zool. 12: 55—70.
Strojny W. 1977. Kozioróg dębosz. Przyr. pol. 5: 20.
Strojny W. 1981. Sędziwe dęby czy kozioróg dębosz? Wszechświat 2: 32-36.
Sulma M. 1930. Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany kózek oraz nowe miejsca rozsiedlenia. Pol. Pismo ent. 8: 215—216.
Sulma M. 1931. Notatki o Cerambycidach Polski. I. Pol. Pismo ent. 10: 141—143.
Szafranówna H. 1961. W obronie Dębów Rogalińskich. Przyr. Pol. zach. 1—4: 183-186.
Szotkowski E., Szotkowski P. 1981. Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo w Głogówku na Śląsku Opolskim. Chrońmy przyr. ojcz. 37, 1: 47—58.
Szujecki A. 1958. Spostrzeżenia o faunie chrząszczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zesz. nauk. SGGW. Leśn. 1: 83—93.
Szujecki A. 1980. Ekologia owadów leśnych. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Komis. Mat.-Przyr. PTPN B, 1, 3—4: 183—243.
Szyczewski J. 1978. Wrogowie naturalni oraz uwagi o biologii i ekologii Scolytus intricalus (Ratz.) (Col., Scolytidae) w drzewostanach WPN. Maszynopis.
Szymczakowski W. 1960. Materiały do poznania kserotermofilnej fauny chrząszczy Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo ent. 30: 173-242.
Szymczakowski W. 1962. Owady. W: Tatrzański Park Narodowy. (Red. W. Szafer), wyd. II, Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody PAN. 21, Kraków.
Szymczakowski W. 1965. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. Pol. Pismo ent. 35: 225—257.
Szymczakowski W. 1972. Owady Gór Pieprzowych. Chrońmy przyr. ojcz. 28, 5—6: 19—26.
Śliwiński Z. 1956. Nadobnica alpejska w Górach Świętokrzyskich. Chrońmy przyr. ojcz. 12, 6: 54.
Śliwiński Z. 1959. Nadobnica alpejska w Polsce. Chrońmy przyr. ojcz. 15, 6: 19-22.
Śliwiński Z. 1961. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem okolic Łodzi. Fragm. faun. 8: 597-617.
Śliwiński Z., Bielewicz M. 1976. Przyczynek do znajomości kózek (Coleoptera, Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. Pol. Pismo ent. 46: 763—766.
Śliwiński Z., Lessaer M. 1970. Materiały do poznania kózek (Coleoptera, Cerambycidae) Polski ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów Zachodnich. Roczn. Muz. Górnośląsk., Przyroda 5: 77—127.
Tenenbaum S. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. fizyogr. 21, III: 1—72.
Tenenbaum S. 1918. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacyi Zamojskiej. Pam. fizyogr. 25: 1-35.
Tenenbaum S. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 7—8: 136—186.
Tenenbaum S. 1925. Kilkadziesiąt nowych dla Polski chrząszczy. Pol. Pismo ent. 4: 104—106.
Tenenbaum S. 1926. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. III. Pol. Pismo ent. 5: 78—81.
Tenenbaum S. 1931. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy, oraz nowe stanowiska gatunków dawniej podawanych. V. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 1: 329—359.
Tomalak M. 1974. Obserwacje nad biologią Saperda perforata Pall. (Coleoptera, Cerambycidae). Notatki przyr. 8, 11: 18—26.
Trella T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae— Sprężyki, Eucnemidae — Goleńczyki, Cerambycidae — Kózki. Pol. Pismo ent. 4: 92—96.
Trella T. 1930. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do dotychczasowych wykazów oraz rodziny: Lariidae, Anthribidae, Nemonychidae, Ipidae. Pol. Pismo ent. 9: 33-39.
Trella T. 1936. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienie dotychczasowych wykazów. Pol. Pismo ent. 13: 85—97.
Trella T. 1938. Turnica pod Przemyślem. Ochr. Przyr. 17: 203—209.
Trella T. l938a. Chrząszcze Winnej Góry pod Przemyślem. Ochr. Przyr. 17: 342—344.
Urbański J. 1935. Wyrośle (Zoocecidia) Ludwikowa i terenów przyległych. Prace monogr.przyr. WPN 1: 1—77.
Urbański J. 1967. Chrząszcz kozioróg dębosz (Ccrambyx cerdo L.) w Bielinku nad Odrą. Przyr. Pol. zach. 8: 99-100.
Vavroušek J. 1978. Zajimavý velmi pozdni výskyt tesařiků v Krkonošich (Coleoptera, Cerambycidae). Zprávy Čs. Spol. Ent. pri ČSAV (Praha) 14, 1: 30.
(Waga A.). 1857. W: (Stronczyński K., Taczanowski W., Waga A.). Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. (Dokończenie). Bibl. warsz. 2: 161—227.
Watała C. 1978. Wykaz gatunków Coleoptera złowionych w Ojcowie k. Krakowa w 1978 r. Maszynopis.
Weise J. 1905. Tetropium Gabrieli Weise n. sp. Dtsch. ent. Z., Berlin, 1905: 136.
Wiąckowski S. 1958. O nowym stanowisku w Polsce Tetropium gabrieli Weise (Col., Cerambycidae) i Evetria margarotana H.-S. (Lep., Tortricidae). Pol. Pismo ent. 27: 159—160.
Wilczkiewicz M. 1961. Śnieżnik Kłodzki. Przyr. pol. 2: 10—11.
Wilczkiewicz M. 1981. Problem odnowień naturalnych cisa pospolitego Taxus baccata w rezerwatach Cisowa Góra i Cisy w Górach Bardzkich. Chrońmy przyr. ojcz. 37, 1: 79—84.
Witkowski Z. 1974. O potrzebie zmian w dotychczasowej prawnej ochronie rodzimej fauny bezkręgowców. Chrońmy przyr. ojcz. 30, 3—4: 32—42.
Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkopol., Poznań 8: 1—472.
Wojterski T. 1978. Babia Góra. Wiedza Powsz. Warszawa.
Wojtusiak R. J. 1932. O faunie rezerwatu w Gorcach im. Wł. Orkana. Ochr. Przyr. 11: 44—50.
Wołk K. 1958. Projektowany rezerwat w Krajkowie nad Wartą (powiat śremski). Przyr. Pol. zach. 1—2: 129—138.
Zahajkevyč I. K. 1960. Ridkisni ta malovidomi vydy žukiv — vusačiv (Colcoptera, Cerambycidae) v URSR. Nauk. Zap. Nauk.-Pryr. Muz. Kyǐv, 8: 96—103.
Zarzycki K., Głowaciński Z. 1973. Bieszczady, wyd. II. Wiedza Powsz. Warszawa.
Zawadzki A. 1968. Chroniony szkodnik. Las pol. 20: 24.
Ząbecki W., Król A. 1977. Obrium brunneum F. (Cerambycidae, Coleoptera) występujący na jodle pospolitej — Abies alba Mill. w Ojcowskim Parku Narodowym. Pol. Pismo ent. 47: 27—30.
Złotorzycki J. 1949. Kilka uwag nad chrząszczami Sobótki. Pol. Pismo ent. 18: 257-262.
Zumpt F. 1931. Die Koleopterenfauna des Steppenheidebiotops von Bellinchen (Oder) und Oderberg (Fauna marchica). Eine ökologisch-geographische Studie. Beitr. Naturdenkm. (Neudamm) 14: 363—449.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 46

Start page:

281

End page:

307

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: