Object structure
Title:

Skiing and nature conservation na Pilsku: tło i przyczyny konfliktu

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Creator:

Witkowski, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 10 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Beskid Żywiecki Mountains ; Pilsko Mt. ; skiing

References:

Alexandrowicz Z. (red.) 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae, ser. B, 33: 1-241.
Baran M. 1985. Kolejki linowe, wyciągi narciarskie, nartostrady. Tatry, Podtatrze, Pieniny, Gorce, Beskid Sądecki. PTTK "Kraj", s. 112, Warszawa-Kraków.
Baran M. 1987. Kolejki linowe, wyciągi narciarskie, nartostrady. Beskid Śląski, Żywiecki, Mały. PTTK "Kraj", s. 168, Warszawa-Kraków.
Borkowski R. 1994. Czy narciarstwo szkodzi górom? Aura 3: 30.
Černuška A. 1986. Ökologische Auswirkungen des Baues und Betriebes von Schipisten und Empfenlungen zur Reduktion der Umweltschäden. Council of Europe, Strasbourg, Nature and Environ. Series, No. 33.
Długosz Z. 1985. Charakterystyka emigracji ludności na obszarze Karpat Polskich. Fol. Geogr., ser. Geogr-Oecon. 18: 121-139.
IUCN 1990. 1998 United Nations List of National Parks and Protected Areas. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Kondracki J. 1978. Karpaty. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa.
Kopeszki H., Trockner V. 1994. Auswirkungen des Skibetriebes auf die Collembolenfauna einer alpinen Wiese im Grodental (Südtirol). Zool. Anz. 233, 5/6: 221-239.
Krajowy Zarząd Parków Narodowych. 1992. Analiza działalności Parków Narodowych za 1991 rok. Min. Ochr. Środ., Kraj. Zarz. Parków Nar., Izabelin.
Lelek M., Holeksa J., Korbel A. J. 1993. Białe szaleństwo - bosko, rajsko i bajecznie !! Zesz. Edukacji Ekol. "Pracowni na rzecz wszystkich istot" 5: 1-29.
Mielnicka B. 1996. Narciarstwo i turystyka piesza w strefie szczytowej Pilska w latach 1993-1994 (Skiing and hiking at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.). Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 81-101.
Skawiński P. 1993. Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej w Tatrach. (Kasprowy Wierch and Goryczkowa Valley: Human impact on nature in the Tatra Mountains) W: Cichocki W. (red.). Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Muz. Tatrz. im. dr T. Chałubińskiego, TPN. Wyd. Muz. Tatrz., Zakopane, s. 197-226.
Tsuyuzaki S. 1994. Environmental deterioration resulting from ski resort construction in Japan. Environ. Conserv. 21: 121-125.
Ustawa 1991. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 października 1991. Dz. Ustaw RP nr 114: 1545-1553.
Witkowski Z. 1995. Uwaga na wyciągi narciarskie i koleje linowe w górach (Attention should be paid to the ski lifts in mountains). Chrońmy Przyr. Ojcz. 51,1: 38-47.
Zielonacki J. 1989. Kolorowy zawrót głowy. Audycje w Telewizji Polskiej.
Zeitler A. 1994. Skilauf und Rauhfushuhner. Verh. Ges. Ökol. 23: 289-294.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

5

End page:

11

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: