Object structure
Title:

Zooplankton of the Wisła-Czarne dam reservoir before and after experimental alkalisation of its tributaries ; Zooplankton zbiornika zaporowego Wisła-Czarne przed i po doświadczalnej alkalizacji jego dopływów

Subtitle:

Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians ; Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie)

Group publication title:

Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians ; Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie)

Creator:

Żurek, Roman

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 222 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Karpaty Zachodnie ; Wisła-Czarne zbiornik zaporowy ; Czarna Wisełka ; Biała Wisełka

References:

Krzanowski W. 1987. Zooplankton of the Wisła-Czarne dam reservoir (Southern Poland) in the years 1975-1984. Acta Hydrobiol. 29: 417-427.
Wróbel S. 1998. Chemical composition of water in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka streams and the Wisła-Czarne dam reservoir. In: S. Wróbel (Ed.). Environmental degradation of the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians. Studia Naturae 44: 81-99.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 44

Start page:

215

End page:

223

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: