Object structure
Title:

The brown bear Ursus arctos L. in the Polish part of the Carpathians

Subtitle:

Studia Naturae 47

Creator:

Jakubiec, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2001

Description:

24 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 88-93 ; Ryc. 4-10, 12, 14, 15 luzem pod opaską ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

brown bear ; Carpathian Mountains (Poland) ; Ursus arctos

References:

Anonymus [A.B.] 1968. Ryzykowna utarczka z niedźwiedziem. Wierchy 37: 274.
Anonymus [Μ.W.] 1977. Niedźwiedź w Tatrach. Ze starych kronik. Łow. Pol. 17 (1548): 13.
Anonymus [Eg.jd.] 1980. Echa prasowe sprawy niedźwiedzia z Kondratowej. Wierchy 49: 316-320.
Anonymus 1987. Niedźwiedź w Lasach Janowskich. Przyr. Pol. 11(371): 8.
Augustynowicz W. 1939. Chrońmy przyrodę Żywiecczyzny. Gronie 2, 1: 11-16.
Bališ Μ. 1964. Nieobyčajna tragedia. Polov. a Rybar. 11, 5.
Bališ Μ. 1970. Der Anteil der grossen Carnivoren an den Verlusten des Schalenwildes in Nationalpark Hohe Tatra, 1954-1963. Zbornik Narodne parku - bohatstvo civilizacie, s. 137-177.
Barabasz S. 1929. Niedźwiedź w Tatrach. Wierchy 7: 1-29.
Bibikov D.J. 1988. Der Wolf. Die Neue Brehm-Bucherei. A. Zimsen Verlag. Wittemberg-Lutherstadt.
Bjarvall A., Sandegren F. 1987. Early experiences with the first radio-marked brown bears in Sweden. Int. Conf. Bear Res. and Manage. 7: 9-12.
Bodziarczyk J. 1986. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos w Gorcach (The brown bear, Ursus arctos, in the Gorce mountain range). Chrońmy Przyr. Ojcz. 42, 3: 67-69.
Buchalczyk T. 1980. The brown bear in Poland. W: „Bears - their Biology and Management”. Red. C.J. Martinka and K.L. McArthur. Bear Biol. Assoc. Conf. Ser. 3: 229-232, Kalispell.
Buchalczyk T., Jakubiec Z. 1992. Ursus arctos (Linne 1758). Niedźwiedź brunatny. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Red. Z. Głowaciński. PWRiL. s. 71-73.
Bunnell F.L., Tait D.E.N. 1985. Mortality rates of North American bears. Arctic 38: 316-323.
Bunsch A. 1967. Jeden z ostatnich. Wierchy 36: 266-267.
Burzyński W. 1931. O niedźwiedziu wschodnich Karpat (L’ours dans les Carpates orientales). Ochr. Przyr. 11: 56-70.
Camarra J.J. 1987. Caracteristiques et utilisation des tanieres hivernales d’ours brun (Ursus arctos) dans les Pyrenees Occidentales. Gibier Faune Sauvage 4: 391-405.
Cholewa Μ. Cz. 1955. Zwierzostan w lasach sądeckich. Wierchy 24: 203-204.
Cichocki W. 1993. Ssaki. W: Przyroda Kotliny Zakopiańskiej - poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Red. Z. Mirek i H. Piękoś-Mirkowa. Tatry i Podtatrze 2: 221-225.
Cicnjak L., Vinorski Z., Huber D., Roth H.U., Ruff R.L. 1986. On food habits of brown bears in Plitvice National Park, Yugoslavia. Int. Conf. Bear Res. and Manage. 7. Eurasian session - Plitvice.
Clarkson P.L., Marley J.L. 1992. Preventing and managing black and grizzly bear problems in agricultural and forested areas in North America. Proc, of the Ninth International Conference on Bear Research and Management. 19-22 October, Grenoble, s. 306-322.
Čmak J. 1959. Świat zwierzęcy Parku Narodowego. W: Świętokrzyski Park Narodowy. Red. W. Szafer. ZOP PAN Kraków. Wyd. popul.-nauk. nr 16.
Cotta V.1980. Zur Kenntnis der Konzentration von Braunbaren (Ursus arctos L.). Beitr. Jagd- und Wildforschung 11: 360-367.
Couturier M.A.J. 1954. L’ours brun - Ursus arctos L. Grenoble.
Craighead F. 1972. Bear behaviour - summary of discussion. Bear Proceedings. IUCN Publ. Morges, s. 243-254.
Curry-Lindahl K. 1972. The brown bear (Ursus arctos) in Europe: decline, present distribution, biology and ecology. Bears - their Biology and Management. IUCN Publication. Morges. (N.S.) 23: 74-80.
Czarnowski A. 1956. Rzadkie zwierzęta w Beskidzie Sądeckim. Wierchy 25: 260.
Danilov P.I. 1986. Data on brown bear breeding and population structure in Sovjet Karelia (USSR). Int. Conf. Bear Res. and Manage. 7. Eurasian sesion - Plitvice.
Danilov P.I. 1991. Bierlogi burogo medveda w SSSR. W: Medvedi SSSR - sostojanie populacji. Red. W.S. Pażetnov. Rżew, s. 56-70.
Dębski J. 1971. Niedźwiedzie zagrażają hodowli zwierząt w Bieszczadach. Życie Wet. 46, 8: 254-256.
Del Campo J.C., Marquinez J.L., Naves J., Palomero G. 1990. The brown bear in the Cantabrian mountains. Aquilo. Ser. Zool. 27: 97-101.
De Laveaux L. 1851. Górale Beskidowi zachodniego pasma Karpat. Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca. Nakładem i drukiem J. Czecha. Kraków, s. 153.
Dembiniok E.1967. Niedźwiedź w Beskidzie Śląskim. Łow. Pol. 1(1292): 15.
Domaniewski J. 1930. Sprawozdanie z prac nad ochroną przyrody w Tatrach za czas od 1.IV.1927 do 1.X.1930. Ochrona Przyrody 10: 215-225.
Domaniewski J. 1931. Łowiectwo w Tatrach w latach 1927-1930. Łow. Pol. 9: 10.
Egbert A.L., Stokes A.W. 1976. The social behaviour of brown bears on an Alaskan salmon stream. Inf. Conf. Bear Res. and Manage. 3: 41-56.
Elgmork K. 1962. Bjmen i Vassfartraktene 1949-53 (The bear in the Vassfaret area 1949-53). Naturen 78: 256-272.
Elgmork K. 1981. Denning behaviour of famale brown bear, Ursus arctos (Linn 1758) with three young. Saugetierk. Mitt. 29: 59-66.
Elgmork K. 1992. Food habits and foraging of the brown bear Ursus arctos in central south Norway. Ecography 15: 101-110.
Fengewisch H.-J. 1965. Grossraubwild in Europas Reviren. BLW, Munchen, Basel, Wien, s. 228.
Filonov K.P. 1989. Kopytnyje żivotnyje i krupnyje chiščniki na zapowiednych territoriach. Nauka, Moskwa.
Frąckowiak W. 1992. The seasonal changes in the diet composition of brown bear in the Bieszczady Mountains. Proc. of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 241-248.
Frąckowiak W., Gula R. 1992. The autumn and spring diet of brown bear Ursus arctos in the Bieszczady Mountains of Poland. Acta Theriol. 37, 4: 339-344.
Frąckowiak W., Gula R. 1996. The preliminary surveys of pre- and post-hibernation denning habits of brown bears in the Bieszczady Mountains. J. Wildl. Res. 1 (2): 190-192.
Garstka K. 1977. Niedźwiedź w Bieszczadach. Przyr. Pol. 9: 24.
Gautschi A,, Winsmann-Steins B. 1992. Rominten gestem und heute. Nimrod Verlag. Bothel.
Genov R, Genčev R. 1987. Der Braunbar (Ursus arctos L. 1758) in Bulgarien - Verbreitung, Anzahl, Schaden. Z. Jagdwiss. 33: 145-153.
Genov P.-W., Wanev J.I. 1992. Berichte über Angriffe des Braunbären (Ursus arctos L.) auf Haustiere und Bienenvölker in Bulgarien. Z. Jagdwiss. 38, 1: 1-8.
Gula R. 1992. The density and age structure of the population of brown bear (Ursus arctos) in the Bieszczady Mountains, Poland. Proc. of the Ninth Intern. Conf. on Bear Research and Manage. Management and restoration of small and relictual bears populations. 19-22 October, Grenoble, France. Presentations of abstracts.
Gula R., Frąckowiak W. 1996. Status and conservation of brown bears in Poland. J. Wildl. Res. 1(2): 221-223.
Goszczyński J. 1997. Między wrogością a współdziałaniem - interakcje drapieżnicze (From the hostility to cooperation - the interactions among predators). Wiad. Ekol. 43, 2: 117-138.
Hanák K. 1990. Metodika sit’ovania početného stavu popul’acie medved’a hnedého (Ursus arctos L.) na Slovensku. Aktuálne otázky súčasnej pol’ovnickej zoológie. Zbornik referátov z odborného seminára. VúLH. 12.12.1990, Zvolen, s. 25-30.
Hell P. 1990. The situation of the brown bear in Czechoslovakia. Aquilo Ser. Zool. 27: 47-50.
Hell P. 1992. Die Körpergröße und das Management der Populations des Braunbären (Ursus arctos) im slowakischen Teil der Westkarpaten. Neunte internationale Konferenz über Erkenntnis und Management der Bären. Management und Wiederbelebung der kleinen bärenreliquie Bevölkerungen. Oktober 1992, Grenoble. Zusammenfassung der Berichte.
Hell P., Bevilaqua F. 1988. Das Zusammenleben des Menschen mit dem Braunbären (Ursus arctos) in den Westkarpaten. Z. Jagdwiss. 34: 153-63.
Heptner V.G., Naumow N.P. (red.) 1974. Die Säugetiere der Sowjetunion. G. Fischer Verlag, Jena.
Heptner VG., Sludskij A.A. 1980. Die Säugetiere der Sowjetunion, Bd. III. Raubtiere (Feloidea). G. Fischer Verlag. Jena.
Huber D., Roth H.U. 1992. Denning of brown bear in Croatia. Proc, of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 271-282.
Huber D., Roth H.U. 1993. Home ranges and movements of brown bears in Plitvice Lakes National Park, Yugoslavia. Int. Conf. Bear Res. and Manage. 6: 93-97.
Jędrusiak J. 1992. Straciliśmy Magdę. Przyr. Pol. 2: 8.
Jakubiec 1990. Szkody wyrządzane przez niedźwiedzie w polskiej części Karpat w latach 1980-1988. Myśliwiec 18: 29-36.
Jakubiec Z. 1990. Distribution of the brown bear in Poland and problem concerning its protection. Aquilo Ser. Zool. 27: 51-57.
Jakubiec Z. 1993. Ursus arctos Linnaeus, 1758 – Braunbär. W: Handbuch der Säugetiere Europas. 5/1 Raubsäuger. Red. Μ. Stubbe and F. Krapp. Aula Verlag. Wiesbaden, s. 254-300.
Jakubiec Z. 1993. Szanse utrzymania populacji niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat (Factors affecting the survival of brown bears in the Polish Carpathian Mountains). W: Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Red. W. Cichocki. Wyd. Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane, s. 175-183.
Jakubiec Z. 1993. Bieszczadzka populacja niedźwiedzia brunatnego i propozycje jej ochrony (The Bieszczady population of the brown bear and proposal of its protection). Rocznik Bieszczadzki 2: 129-146.
Jakubiec Z. 1995. Niedźwiedź wrócił w Sudety (The brown bear returned in Sudety Mts.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 4: 91-93.
Jakubiec Z. 1996. Niedźwiedź Ursus arctos L. w zachodniej części Karpat (The brown bear Ursus arctos L. in the western part of Carpathian Mts.). Zesz. Nauk. PL. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 40 (12): 57-62.
Jakubiec Z. 1996. Stwierdzenia niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w północno-wschodniej Polsce (The brown bear records in north-eastern Poland). Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 4: 105—107.
Jakubiec Z., Bieniek Μ., Profus P. 1983. Czy niedźwiedzie wrócą do swych dawnych ostoi? (Kehren die Bären zu den früheren Aufenthaltsorten zurück?). Las Pol. 2 (950): 27-29.
Jakubiec Z., Buchalczyk T. 1987. The brown bear in Poland: its history and present numbers. Acta Theriol. 32, 17: 289-306.
Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D., Wuczyński A. 1993. Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach [Marking of trees by the brown bear (Ursus arctos L.) in Bieszczady]. Rocz. AR w Poznaniu, 255: 81-86.
Jakubiec Z., Juda W., Rogala K. 1996. Obserwacje zachowania niedźwiedzia w okresie wczesnowiosennym (Early spring observations of the brown bear activity). Przegl. Zool. 40, 3-4: 261-267.
Jakubiec Z., Spišek. J. 1998. Pobyt niedźwiedzia w Sudetach w latach 1991-1998 (Presence of the brown bear in Sudety Mts. during the years 1991-1998). Szczeliniec 2: 111-117.
Jamnický J. 1987. Formy komunikacje medveda hnedeho (Ursus arctos L.). Folia Venatoria 17: 151-167.
Jamnický J. 1988. Potrava medveda hnedeho (Ursus arctos L.) v tatranskej oblastii. Folia Venatoria 18: 197-213.
Jamrozy G. 1989. On the occurrence of brown bear in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriol. 34: 652-655.
Jamrozy G. 1994. Występowanie, rozmieszczenie i stan populacji ssaków łownych w polskich Karpatach (The occurrence, distribution and population of game mammals in the Polish Carpathian Mountains). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy nr 190.
Janik Μ. 1982. Prispevok k poznaniu ekologie medved’a hnedého (Ursus arctos) a ochrana jeho populacje v zapadnych Karpatoch. Ochrana prirody Vysk. Prace z Ochr. Prir. 4: 139-190.
Janik Μ. 1992. Geographische Verbreitung, Anzahl, Populationsdynamik und Management des Braunbären in den Westkarpaten. Proc, of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 154-161.
Janik Μ., Voskar J., Buday Μ. 1986. Sučasne rozširenie medveda hnedého (Ursus arctos) v Československu. Folia Venatoria 16: 331-352.
Jiroušek J. 1994. Medvěd „průzkumnik”. Myslivost 7/94: 9.
Jarzębowski W. 1967. Tragiczna śmierć króla Tatr. Łow. Pol. 8 (1299): 5.
Karcov G. 1903. Belovezhskaya Puszcza. Ejo istoricheskii ocherk, sovremennoe okhotniche khozaistvo i vysochaishe okhoty v Pushche. A. Marks. S. Petersburg.
Kawecki W. 1939. Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. Zarys monograficzny (Les foręts de la region de Żywiec, leur etat actuel et leur passe. Esquisse monographique). Prace Rol.-Leś. PAU, 35: 1-172.
Kiersnowski R. 1990. Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowych czasach. PIW, Warszawa.
Kobylański J.W. 1939. Niedźwiedź mocarz puszcz naszych. Echa leśne 15, 25: 571-572.
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Kosiba W. 1964. Niedźwiedź zaatakował dzika. Las Pol. 12 (527): 22.
Kosiba W. 1965. Jeszcze jedno zwycięstwo niedźwiedzia. Las Pol. 7 (546): 22.
Kovác J. 1992. Die Problematik des Braunbären im Tatra Nationalpark. Proc. of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 61-66.
Kowalski K. 1962. Ssaki. W: Tatrzański Park Narodowy. Red. W. Szafer. Zakład Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Wyd. popul.-nauk. 21: 365-388.
Kowalski K. 1971. Ssaki - zarys teriologii. PWN, Warszawa.
Kotajny F. 1967. Niedźwiedź w Wapienicy. Las Pol. 6 (593): 24.
Kozło P.G. 1974. Dannyje po morfologii i ekologii burogo medveda. W: Berezynskij Zapowiednik - Isledovania. Wyp. 3. Izdat. „Uradžaj”, Minsk, s. 20-28.
[Krygowski W.] x.y. 1963. Niedźwiedzie w Beskidzie Niskim. Wierchy 31: 260.
Kudaktin A.N., Chestin I.E. 1993. Kaukaz. W: Medvedi - Bears. Red. Μ.A. Weisfeld i I.E. Chestin. Nauka, Moskwa, s. 136-170.
Lasy dóbr żywieckich 1929. [opracował inż. W. Fucik]. Nakładem dyrekcji dóbr żywieckich w Żywcu: 1-48.
LeFranc M.N. Jr., Moss M.B., Patnode K.A., Sugg W.C. III (red.) 1987. Grizzly bear compendium. National Wildlife Federation. Washington DC.
Leszczyński E., 1879: [Korespondencye z Samborskiego]. Łowiec 2, 7-8: 108, 126-127.
Leśniakiewicz R.K. 1998. Requiem dla Magdy Roztoczanki. Raj 6 (59): 24-25.
Lindemann W. 1956. Braunbären als Stanwild im Niedrigen Beskid und in den Bieszczaden. Die Pirsch 8, 8: 256.
Łogin Μ. 1994. Drabina. Łow. Pol. 2: 43
Mace R.D. 1999. Human impact on grizzly bear (Ursus arctos horribilis) habitat, demography and trend at variable landscape scales. Acta Univ. Agricult. Sueciae, Silvestria 101: 1-36.
Marchlewski Μ. 1962. Zwierzyna w Tatrzańskim Parku Narodowym. W: Tatrzański Park Narodowy. Red. W. Szafer. Zakład Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Wyd. popul.-nauk., 21: 523-546.
Martinka C.J. 1992. Reintroduction der Braunbären in aktuellen Lebensräume: Ergebnisse von amerikanischen Nationalparks. Neunete internationale Konferenz über Erkenntnis und Management der Bären. Management und Wiederbelebung der kleinen bärebreliquie Bevölkerungen. Oktober 1992. Grenoble. Zusammenfassung der Berichte.
Meyer-Holzapfel Μ. 1968. Zur Bedeutung verschiedener Holz- und Laubarten für den Braunbären. Zoolog. Garten. 36, 1-3: 12-33.
Moszyński A. 1939. Fauna Dolnego Śląska. Wszechświat 2: 37-42.
Mysterud I. 1973. Behaviour of the brown bear (Ursus arctos) at moose kills. Norw. J. Zool. 21: 267-272.
Niezabitowski E. 1933. Klucz do oznaczania zwierząt ssących Polski. Wyd. Koła Przyrodników Uczniów UJ, Kraków.
Nowicki Μ. 1870. Zapiski faunistyczne. Spraw. Kom. Fizyograf. 4: 1-40.
Nyholm E.S. 1989. The problem bears of Finland. Bear - People Conflicts. Proc. of a Symposium on Management Strategies. Northwest Territories Dept. of Renew. Res., s. 133-139.
Nyka J. 1955. Gawra na zboczu Wołoszyna. Wierchy 24: 221.
Nyka J. 1956. Dolina Rybiego Potoku. Sport i Turystyka, Warszawa.
Ogonowski T. 1958. Niedźwiedzie w Bieszczadach. Łow. Pol. 2: 15.
Ogonowski T. 1972. Bieszczadzka mozaika. Łow. Pol. 4 (1415): 14.
Ogonowski T. 1973. Bieszczadzkie nowiny. Łow. Pol. 22 (1457): 9.
Palomero G., Fernandez A., Naves, Indurot J. 1992. Reproductive rates of brown bears in the Cantabrian Mountains, Spain. Proc. of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 128—134.
Parusel J. B. 1982. Przypadek zabicia niedźwiedzia brunatnego, Ursus arctos L. w masywie Policy a sprawa powiększenia Babiogórskiego Parku Narodowego (The case of killing a brown bear, Ursus arctos, in the mountain range of Polica, and the problem of extending the Babia Gora National Park). Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 4-5: 71-73.
Parusel J. B. 1983. Obserwacje niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos L. w paśmie Babiej Góry i okolicy (Observations of the brown bear, Ursus arctos L., in the range and vicinity of the Babia Góra Region). Parki Nar. i Rez. Przyr. 4, 2: 75-82.
Parusel J.B. 1984. Tropienie niedźwiedzia Ursus arctos w Babiogórskim Parku Narodowym (Tracking a brown bear, Ursus arctos, in the Babia Gora National Park). Chrońmy Przyr. Ojcz. 40, 5-6: 50-56.
Parusel J.B. 1985. Występowanie niedźwiedzia brunatnego, Ursus arctos L. w pasmach Babiej Góry, Jałowca i Policy w Beskidzie Wysokim [The occurrence of the brown bear Ursus arctos L. in Babia Góra, Jałowiec and Polica range (High Beskid Mts.)]. Acta Zool. Cracov. 29, 4: 53-68.
Parusel J.B. 1986. Wiosenne tropienie niedźwiedzia Ursus arctos na Babiej Górze (Tracking the brown bear, Ursus arctos, in the spring on the Babia Góra mountain). Chrońmy Przyr. Ojcz. 42, 3: 64-66.
Parusel J.B. 1987. Tropienie niedźwiedzia Ursus arctos w Babiogórskim Parku Narodowym (Tracking a brown bear, Ursus.arctos, in the Babia Góra National Park). Chrońmy Przyr. Ojcz. 43, 4: 61-64.
Pawlusiewicz J. 1965. Pojedynek niedźwiedzia z odyńcem. Łow. Pol. 3 (1246): 14.
Pax F. 1921. Die Tierwelt Schlesiens. G. Fischer Verlag, s. 1-342.
Pax F. 1937. Die Säugetierfauna des Glatzer Schneeberges 2. Die rezenten Säugetiere. Beitr. Biol. Glatzer Schneeberges 3: 217-236.
Pażetnov W.S. 1990. Buryj medved. Agropromizdat, Moskwa.
Pepera W. 1995. Wśród lasów i zwierząt Bieszczad. Wyd. Łow. Pol., Warszawa.
Pietruski S. K. 1853. Historya naturalna zwierząt ssących dzikich galicyjskich. Nakładem autora. Lwów.
Podobiński L. 1952. Niezwykłe wydarzenie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 8, 3: 44-45.
Podobiński L. 1961. Niedźwiedzie, rysie, wilki i orły w Tatrach. W: Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. T. 3. Red. W. Antoniewicz. Ossolineum, Wrocław - Kraków - Warszawa, s. 149-168.
Podobiński L. 1961. Zwierzyna tatrzańska w 1960 r. Wierchy 30: 250-251.
Podobiński L. 1994. O niedźwiedziach tatrzańskich (On Tatra Bears). Rocz. Podhalański 6: 263-306.
Pulliainen E. 1990. Recolonisation of Finland by the brown bear in the 1970s and 1980s. Aquilo Ser. Zool. 27: 21-25.
Randik A. 1971. Razširenie a ochrana medveda hnedego (Ursus arctos) v Československu. Českoslov. Ochr. Prirody 11: 231-256.
Roth H.U. 1983. Home ranges and movement patterns of European brown bears as revealed by radiotracking. Acta Zool. Fenn. 174: 143-144.
Roth H.U. 1983. Daily activity of a remnant population of European brown bears. Int. Conf. Bear Res. and Manege. 5: 223-229.
Roth H. U., Huber W. 1972. Jahreszeitliche Verteilung der Beobachtungshäufigkeiten von wilden Braunbären (Ursus arctos) im Trentino, Italien. Rev. Suisse de Zoologie 79, 3: 1137-1148.
Roth H.U., Huber D. 1986. Diel activity of brown bears in Plitvice Lakes National Park, Yugoslavia. Int. Conf. Bear Res. and Manage. 6: 177-181.
Roben P. 1980. Status of the brown bear in Pyrenees. Int. Conf.: Bears - Their Biol, and Manage. Red. C.J. Martinka and K.L. McArthur. Bear Biol. Assoc. Conf. Ser. 3 (4): 243-247, Kalispell.
Rozpara G. 1984. Prawo a zwierzęta pod ochroną, które niszczą pasieki. Pszczelarstwo 35, 3: 21-22.
Rukovski N., Kuprijanov A. 1972. Niekotoryje osobiennosti razprostranienija volka na Onezhskom polostrowie. Zool. Żurn. 51: 1593-1596.
Sałyga-Dąbrowska K. 1980. Nazwano go Miś Kondracki. Wierchy 49: 313-316.
Samsonowicz A. 1991. Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Studia i Mat. z Hist. Kult. Mat. 62: 1-410. Wyd. IHKM PAN, Warszawa.
Schevchenko L. S. 1990. The brown bear in European part of the U.S.S.R. Aquilo Ser. Zool. 27: 41-46.
Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wyd. popul.-nauk. PWN, Poznań, s. 1-111.
Semjenov Tian-Szanski O.I. 1972. Medved kak chiszcznik. W: Ekologia, morfologia, ochrana i ispolzowanie medvedej. Nauka, Moskwa, s. 76-78.
Servheen C., Herrero S., Peyton B. 1999. Bears. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/ SSC Bear and Polan Bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK.
Shaffer M.L. 1983. Determining minimum viable population sizes for grizzly bear. Int. Conf. Bear Res. and Manage. 5: 133-139.
Simon 1927. Ausgestorbene Tiere der Oberschlesien Fauna. Oberschlesier 9, 6: 371-374.
Slobodjan A.A. 1975. K voprosu o pitanii karpatskogo medveda burogo (Ursus arctos L.). Vest. Zool. 5: 11-15.
Slobodjan A.A. 1979. K ekologii burogo medveda w Karpatach. Ekologiczeskije osnovy ochrany i racjonalnogo ispolzowania chiśćnych mlekopitajuśćich. AN SSSR. Izdat. Nauka, Moskwa, s. 233-235.
Slobodjan A.A. 1993. Ukraina. W: Medvedi - Bears. Red. M.A. Weisfeld M.A. i I.E. Chestin I.E. Nauka, Moskwa, s. 67-91.
Slobodjan A.A., Gutzuljak M.R. 1976. K ekologii karpatskogo burogo medveda v zimnyj period. Zool. Zurn. 55: 755-761.
Sorensen O.J. 1990. The brown bear in Europe in the mid 1980’s. Aquilo Ser. Zool. 27: 3-16.
Spiridonov G., Spassov N. 1990. Status of the brown bear in Bulgaria. Aquilo Ser. Zool. 27: 71-75.
Steć T. 1963. Sudeckie przyczynki. Niedźwiedź w Sudetach. Wierchy 32: 163-175.
Strindham S.F. 1992. Is grizzly bear reproductive rate depressed by aggregating at concentrated food sources? Proc. of the Ninth International Conference on Bear Research and Manage. 19-22 October, Grenoble, s. 216—222.
Surdacki S. 1977/78. Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku. Ann. UMCS, Sect. B. 22/23, 13: 315-335.
Swenson J.E., Gerstl N., Dahle B., Zedrosser A. 1998. Seminar on Action Plans for Large Carnivores. Draft Action plan for Conservation of the Brown Bear in Europe. WWF Gland, Switzerland.
Tomek A. 1983. Niedźwiedzie Ursus arctos w Beskidach (The bears, Ursus arctos, in the Beskidy mountain range). Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 4: 64-66.
Volkmer F. 1888/89. Die große Mäusseplage in der Graffschaft Glatz im Jahre 1623. Vierteijahrsfchr. F. Gefch. U. Heimatkunde 10, 2: 191-192.
Weber P 1989. Beobachtungen zum Bär-Schwarzwild-Zusammenleben in freier Wildbahn. Abstr. XIX. IUGB Congr., Trondheim.
Weber P 1989. Beobachtungen zu Tagesruheplätzen und zum Ortswechsel einer individuell bekannten Population des Braunbären (Ursus arctos). Säugetierkd. Inf. 3, 13: 31—46.
Weber P 1990. Status report on the brown bear in Romania. Aquilo Ser. Zool. 27: 59-62.
Wehle K. 1883. Herrschaft, Burg und Ruine Karpenstein. Bad und Stadt Landek in Schlesien.
Wiszniowska T. 1976. Niedźwiedź jaskiniowy z Kletna i innych jaskiń Polski. Acta Univ. Wratislaw. 329: 1-75.
Wiśniewski W. 1990. Za niedźwiedziem przez Czerwone Wierchy. Wszechświat 91, 11: 229-230.
Witowski Μ. 1954. Niedźwiedź w Beskidzie Sądeckim. Łow. Pol. 1 (1021): 14.
Wohner L. 1880. Kronika z Wetliny z 20 września 1880. Łowiec 3, 11: 175.
Wrześniowski A. 1882. Tatry i Podhale. Pam. Tow. Tatrz. 7: 10.
Wyrost P. 1994. Dawna fauna Polski w świetle badań kostnych materiałów archeologicznych. Rozmieszczenie w czasie i przestrzeni (The fauna of ancien Poland in light of archeological bone materials research). Rocz. AR w Poznaniu 259. Archeozoologia 19: 75-176.
Zaleski K. 1955. Niedźwiedzie w Nadleśnictwie Komańcza. Łow. Pol. 5 (1038): 13.
Zembrzuski J. 1961. Gawra niedźwiedzia w Tatrzańskim Parku Narodowym (Is there a bear’s den in the Polish Tatra National Park?). Chrońmy Przyr. Ojcz. 17, 5: 29-32.
Zięba F., Bodziarczyk J., Szwagrzyk J. 1996. Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżnikow w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery (The limits to renaturalization: large carnivores in the Tatra Biosphere Reserve). Przegl. Przyr. 7, 3-4: 245-256.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 47

Start page:

1

End page:

108

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: