Object structure
Title:

Introduction

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Pancer-Koteja, Elżbieta ; Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) : Redaktor

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 9-10 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Bodziarczyk J., Krzus A. 2002 (in print). Analysis of the population structure of hart's tongue fern Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. as a tool for determining the relative age of the phytocoenoses. Plant Popul. Biol. 7. SEKOS. Bratislava-Nitra.
Bodziarczyk J., Michalcewicz J., Szwagrzyk J. 1999. secondary forest succession in abandoned glades of the Pieniny National Park. Pol. J. Ecol. 47, 2: 175-189.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Wrocław, ss: 283.
Frączek M. 2002. Wkraczanie wybranych gatunków drzew i krzewów na nieużytkowane polany w Pienińskim Parku Narodowym. Prace doktorska. AR w Krakowie, rkps.
Dzwonko Z., Grodzińska K. 1979. Numerical classification of epilithic and xerotermic communities in the Pieniny Mts.. Flor. Geobot. 25 (4): 493-508.
Grodzińska K. 1970. Zbiorowiska kserotermiczne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Xerothermic communities in the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt). Fragm. Flor. Geobot. 16 (3): 401-432.
Grodzińska K. 1973. Zbiorowiska chwastów polnych Pienińskiego Pasa Skałkowego - Segetal communities of the Pieniny Klippen-belt (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 151-173.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Flora and vegetation of the Nowotarskie i Skalskie Klippen-belt. Fragm. Flor. Geobot. 21 (2): 149-246.
Grodzińska K. 1982. Naskalne zbiorowiska roślinne. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 329-336.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem - Floral composition and plant biomass of non-utylized meadows in the Pieniny Mountains and changes caused by single mowing. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym - Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-114.
Kulczyński S. 1928. Die pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. math., ser. B., 2 (1927): 57-203.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258.
Różański W., Bodziarczyk J. Pancer-Koteja E. 1994. Numerical analysis of forest vegetation in biomonitoring of the Pieniny National Park. Colloques Phytosociol. 23. Large area vegetation surveys. Bailleul ss. 657-670.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Zarzycki K. (red.) 1982. Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B 30: 3-578.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

7

End page:

11

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: