Object structure
Title:

Climate of the Pieniny Mountains

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Perzanowska, Joanna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 30 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Gumiński R. 1951. Meteorologia i klimatologia dla rolników. PWRiL, Warszawa, ss. 250.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich - Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11: 1-258.
Hess M. 1970. Zróżnicowanie stosunków mikroklimatycznych w profilu pionowym Karpat - Differentiation of the microclimatic conditions in the vertical profile of the Carpathians Mts. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 4: 43-61.
Hess M., Leśniak B., Olecki Z., Rauczyńska-Olecka D. 1980. Wpływ krakowskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej na promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni Ziemi - Impact of the urban-industrial agglomeration on the infux of the solar radiation to earth surface in Cracow. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 51:7-73.
Kostrakiewicz L. 1965. Hydrografia Pienin - Hydrography of the Pieniny Mts. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 12:77-111.
Kostrakiewicz L. 1979. Stosunki mezoklimatyczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża oraz prognoza przypuszczalnych zmian klimatu po wybudowaniu zapory wodnej na Dunajcu w Czorsztynie-Niedzicy - The mesoclimatic conditions in the Pieniny National Park and its border zone, followed by the forecast of the climatic changes expected to occur after the erection of the projected dam reservoir at Czorsztyn-Niedzica. Ochr. Przyr. 42: 245-278.
Kostrakiewicz L. 1982. Klimat (Climate). W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B.: 53-69.
Leśniak B. 1980. Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły - Snow cover in the Upper Vistula river basin. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 51: 75-125.
Medwecka-Kornaś A. 1972. Czynniki naturalne, wpływające na rozmieszczenie geograficzne roślin w Polsce. W: W. Szafer and K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski. t. 1.
Morawska M. 1969. Przewidywany wpływ zbiorników wodnych w Pieninach na klimat lokalny - The anticipated effect of the planned water reservoirs in the Pieniny local climatic conditions. Fol. Geogr. Ser. Geogr.-Phys. 3 : 87-99.
Niedźwiedź T. 1968. Częstotliwość występowania układów barycznych mas powietrza i frontów atmosferycznych nad Polskimi Karpatami Zachodnimi. Przegl. Geogr. 2: 473-478.
Niedźwiedź T., Orlicz M., Orliczowa J. 1985. Wiatr w Karpatach Polskich - Wind in the Polish Carpathian Mountains. Dokum. Geogr. 6: 5-90.
Obrębska-Starklowa B. 1969. Stosunki mezo- i mikroklimatyczne na pograniczu pięter lesnych i pól uprawnych w Gorcach - Microclimatic Conditions on the Border of Forest Belts and Arable Land in the Gorce Mts. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 23: 3-142.
Olecki Z. 1989. Bilans promieniowania słonecznego w dorzeczu górnej Wisły. UJ, Kraków, Prace Habil., 157: 1-126.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski - Climatic regions of Poland. Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B, 16: 5-27.
Zych S., Boniecka-Żółcik H.1962. Klimat miejscowy Pienin a projektowane zapory na Dunajcu - Possible influence of the projected damed-lake in the Dunajec Valley on the local climate of the Pieniny region. Acta Geogr. Lodz. 13: 7-25.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

21

End page:

32

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: