Object structure
Title:

Communities from the Alno-Ulmion alliance in the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Piątek, Grzegorz ; Pancer-Koteja, Elżbieta

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 59 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park ; Alno-Ulmion

References:

Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J. 1982. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego - The soils of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 44: 315-340.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Brożek S. 1993. Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą (Alnus incana (L.) Moench) - Soil changes caused by grey alder (Alnus incana (L.) Moench) on farm abandoned lands in Carpathians. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Rozprawy habilitacyjne 184: 1-52.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Fabijanowski J. 1954. Biologiczna zabudowa brzegów rzek i potoków w związku z ich regulacją - L'entourage et la régulation biologique des bords des rivières et des torrents. Ochr. Przyr. 22: 1-41.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies 15: 1-303.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258.
Skiba S., Drewnik M., Zaleski T. 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej - Soil map of the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians) in the international taxonomy. Pieniny - Przyroda i Człowiek 7: 91-95.
Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich - Forest and shrub communities of the Polica range (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 14, 4: 441—483.
Surmiński J. 1980. Właściwości techniczne drewna olszy i możliwości jego wykorzystania. W: S. Białobok (red.). Nasze drzewa leśne. 8. Olsze Alnus Mill.: 325-341. PWN, Poznań.
Wilczek Z. 1997. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prace Nauk. UŚ w Katowicach, 1490: 1-132.
Zarzycki K. 1956. Zarastanie żwirowisk Skawicy i Sawy - Die bewachsungsstadien der Flussalluvionen der Skawica und Skawa in den Westbeskiden. Fragm. Flor. Geob. 2, 1: 111-142.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

51

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: