Object structure
Title:

Xerothermic grasslands and shrubs of the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) : Redaktor

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 295-296 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Braun-Blanquet J. 1961. Die inneralpine Trockenvegetation. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, ss. VIII+273.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Brzeg A., Wojterska M. 1996. Przegląd systematycznych zbiorowisk roślinnych Wielkopolski wraz z oceną stopnia ich zagrożenia - Systematic survey of plant communities of Wielkopolska, with evaluation of their vulnerability. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 45: 7-40.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Chećko E., Szajda P. 2002. Charakterystyka mezofilnych zbiorowisk zaroślowych Pienińskiego Parku Narodowego. Praca magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie, rkps.
Chećko E., Szajda P. 2004. Mezofilne zbiorowiska zaroślowe Pienińskiego Parku Narodowego - Mesophilous shrub communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 153-194.
Ellenberg H. 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.
Grodzińska K. 1970. Zbiorowiska kserotermiczne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Xerothermic communities in the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt). Fragm. Flor. Geobot. 16 (3): 401-432.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Flora and vegetation of the Nowotarskie i Skalskie Klippen-belt. Fragm. Flor. Geobot. 21 (2): 149-246.
Grodzińska K. 1982. Naskalne zbiorowiska roślinne. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 329-336.
Grodzińska K., Jasiewicz A. Murawy kserotermiczne Pienin, rkps.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego 1965-1968. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Jurko A. 1964. Feldheckengesellschaften und Uferwiedengebüsche des Westkarpatengebietes. Biologické Práce SAV 10, 6: 3-102.
Kaźmierczakowa R., Perzanowska J. 2001. Notatki florystyczne z Pienin - Floistic notes from Pieniny Mts (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 3-9.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Ojców National Park. Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Mucina L., Grabherr G., Wallnöfer S. 1993. Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil III. Wälder und Gebüsche. Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgart - New York.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU 1: 1-342.
Popek R., Szeląg Z. 1993. Róże Pienin - Roses of the Pieniny Mts. Fragm. Flor. Geobot. 38(1): 227-235.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.
Zarzycki K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych, Inst. Bot. PAN, Kraków, rkps.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

277

End page:

296

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: